Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. augusztus 1.
352918 Összes oltás
Megszavazta a Parlament a közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozásáról szóló törvényt, amely nevesíti azt is, hogy a Semmelweis Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogait a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány gyakorolja majd a felsőoktatási modellváltást követően. A modellváltással párhuzamosan az egyetem tulajdonába kerül az intézményhez tartozó, eddig állami tulajdonú ingatlanok túlnyomó többsége, az alapítvány pedig jelentős állami részvénypakettet kap az induláshoz. A törvény is rögzíti: a Semmelweis Egyetem esetében a modellváltás célja annak elősegítése, hogy az intézmény a világ 100 legjobb egyeteme, Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé kerüljön.

2021. április 27-i ülésén elfogadta a Parlament a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt. A felsőoktatási modellváltás értelmében ilyen alapítvány fenntartásában működik a jövőben több felsőoktatási intézmény, köztük a Semmelweis Egyetem is 2021. augusztus 1-jétől. A jogszabály egyebek mellett leszögezi: az állam elismeri ezeknek az alapítványoknak a társadalmi értékteremtő szerepét, és támogatja a közfeladatellátásukat, céljaik megvalósítását. Magyarország mindenkori költségvetésének tervezésekor „előresorolt tényező” e szervezek finanszírozási feltételeinek biztosítása. Az alapítvány létrehozásakor az alapítónak biztosítania kell legalább 600 millió forintnak megfelelő vagyont. Az alapítvány az általa ellátott közfeladat után a hasonló feladatot végző állami, illetve önkormányzati intézményekkel legalább azonos támogatásra és ugyanolyan jogi, finanszírozási és pályázati feltételekre jogosult.

A jogszabály értelmében az alapítvány ügyvezetését legalább öt természetes személyből álló kuratórium látja el, őket az egyetemet fenntartó alapítványok esetében az innovációért és technológiáért felelős miniszter nevezi ki. Kötelező emellett az alapítványban egy három fős felügyelőbizottságot is létrehozni. A felsőoktatási intézmények esetében az alapítvány felügyelőbizottságába egy tagot a szenátus delegál.

Külön kitér a törvény az egészségügyi közfeladatot ellátó felsőoktatási intézményekre, esetükben a közfeladat a szakellátási kapacitással és a megállapított területi ellátási kötelezettséggel kerül átadásra, és az oktatás, kutatás, betegellátás végzése egységes szervezeti keretben történik. A szakellátási kapacitás, a területi ellátási kötelezettség és a működési engedélyben szereplő szakmai struktúra nem változhat. Az egyetem részeként működő klinikai központtól egészségügyi közfeladat nem vonható el.

A törvény rögzíti a létrejövő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok elnevezését és közfeladataik felsorolását is. A Semmelweis Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlója a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány lesz. Az egyetem klinikai betegellátási feladatai, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása az alapítvány közfeladataként került meghatározásra.

Az alapítvány Semmelweis Egyetem útján gyakorolt közfeladatai a következők:  

  • felsőoktatási tevékenység végzése,
  • egészségügyi tevékenység folytatása,
  • további, az első pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás.  

Az alapítvány további közfeladata a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási program működtetése; rászorultsági alapú támogatás biztosítása; tehetséggondozó programok működésének támogatása.

Elfogadta az országgyűlés a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, az alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényt is. Ennek célja, hogy megvalósulhassanak azok a fejlesztések, amelyek a világ 100 legjobb egyeteme és Európa öt legkiválóbb gyógyító egyeteme közé juttatják a Semmelweist.

A jogszabály értelmében az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az alapítvány létrehozásához, amely kuratóriumának elnökét és tagjait az  innovációért és technológiáért felelős miniszter jelöli ki. A törvény rendelkezik az alapítvány és az egyetem részére történő vagyonjuttatásról is. Az alapítvány állami részvénypakettet kap: a Richter Gedeon Nyrt. 9 777 658 db “C” sorozatú részvényét. A törvényben kikötik, hogy az ennek esetleges eladásából származó bevételt csakis közérdekű céljai megvalósítására költheti.

Az egyetemhez tartozó eddigi állami tulajdonú ingatlanok túlnyomó többsége, több mint 50 ingatlan az intézmény tulajdonába a kerül, míg az alaptevékenységhez közvetetten kapcsolódó ingatlanok, így például az üdülők, a sportközpont az alapítvány részére kerülnek átadásra.

Dobozi Pálma

kiemelt kép: pixabay.com

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.