2021-ben indul az Erasmus+ program új pályázati ciklusa, mely keretében az eddigiek mellett számos friss lehetőség is megnyílik a hallgatók és munkatársak előtt, mint például az Európai Egyetemek kezdeményezés, az Erasmus Tanár Akadémia, a Szakmai Kiválósági Központok és a DiscoverEU – ismertette dr. Pop Marcel. A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője honlapunknak adott interjújában beszélt az Erasmus+ program elmúlt hétéves ciklusának legfontosabb eredményeiről, mérföldköveiről is.

A Semmelweis Egyetem sikeresen pályázott a Magyarországon és az egyetemen is több mint 20 éve működő Erasmus+ program új, 2021/2027-es ciklusára, így továbbra is biztosítottak a program nyújtotta lehetőségek az egyetem hallgatóinak és dolgozóinak – emelte ki dr. Pop Marcel. A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője elmondta, az új ciklus keretében továbbra is elérhetők lesznek a hallgatók számára kínált mobilitási programok (féléves részképzés külföldi felsőoktatási intézményekben, külföldi szakmai gyakorlat, diploma utáni szakmai gyakorlat), illetve az oktatók és az adminisztrációban dolgozók mobilitási lehetőségei is, melyek szintén segítik a tapasztalatszerzést és a tudásmegosztást. Dr. Schreiberné Seres Nóra, a Nemzetközi Mobilitási Iroda vezetője az új pályázati ciklus kapcsán kiemelte: a programok még befogadóbbak, „zöldebbek” és digitálisabbak lesznek: előtérbe kerülnek a környezetbarát megközelítések, így például a zöld utazási támogatás keretében környezetbarát közlekedési mód választása esetén többletforrás is igényelhető lesz. Megjelennek az EU digitális stratégiájában foglalt újgenerációs technikák, a digitális oktatás támogatása, az okoseszközök használata tantermekben, a digitális játék általi tanulás. Ezek mellett a pályázókat vegyes mobilitási formák is várják majd, ami lehetővé teszi az ösztöndíjas időszakot fizikai és virtuális részvétellel vegyesen teljesíteni. Emellett olyan előremutató kezdeményezéseket is támogatnak majd, mint az Európai Egyetemek kezdeményezése, az Erasmus Tanár Akadémia,Szakmai Kiválósági Központok és a DiscoverEU – ismertette.

Dr. Pop Marcel hangsúlyozta: a Semmelweis Egyetemen nagyon jól működik az Erasmus program, ami köszönhető annak is, hogy mikor 20 évvel ezelőtt elindult, akkor az intézmény már 10 éves tapasztalattal rendelkezett a külföldiek oktatása terén az angol és német nyelvű képzésnek köszönhetően. Az Európai Bizottság által kezdeményezett Erasmus program célja, hogy a felsőoktatásban tanulók megtapasztalják egy másik ország kultúráját, oktatási rendszerét, az eltérő oktatási módszereket, és azt, hogy milyen egy másik országban élni és tanulni. Ma már évente közel 200 egyetemi hallgató tölt átlagosan egy szemesztert más, többnyire európai uniós országban, és ugyanennyien jönnek külföldről az egyetemre az ösztöndíj segítségével. Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatai ápolására és fejlesztésére, aminek az egyik alapja a nemzetközi mobilitási programok széles választéka. A program előnyeként említette, hogy a résztvevő hallgatók a szakmai fejlődés mellett erősíthetik a nyelvi és kulturális kompetenciájukat is. Az oktatók pedig kulcsfontosságú készségeket, szakmai, nyelvi és oktatásmódszertani ismereteket sajátíthatnak el, melyeket visszatérve alkalmazni tudnak az anyaintézményben is.

A járványügy helyzetre utalva dr. Schreiberné Seres Nóra kitért rá, hogy ugyan kisebb létszámokkal, de jelenleg is működik a program. A járványügyi előírásokat szigorúan betartva, a fogadó ország által előírt követelményeknek megfelelően most is lehetőség van az Erasmus+ keretében külföldre utazni. Hangsúlyozta, hogy amint a körülmények ismét lehetővé teszik, készen állnak újra teljes erővel, a normál szinten működtetni a programot, melyet jól reprezentál a most megjelent 2021/2022 tanév részképzésére kiírt pályázati felhívás.

Az Erasmus+ elmúlt hét éves ciklusának eredményeit összegezve dr. Pop Marcel legfontosabb mérföldkőként említette, hogy folyamatosan bővítették a mobilitási keretet, megközelítőleg 100 intézménnyel kötöttek megállapodást. Kiemelte, hogy 2018-ban a programot kiterjesztették az idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatókra is, ezzel csaknem megduplázva a résztvevők számát. Dr. Schreiberné Seres Nóra rámutatott, az elmúlt években nagyon megugrott a befelé irányuló hallgatói és oktatói mobilitásban részt vevők száma, amit szeretnének a jövőben is megtartani. Dr. Pop Marcel hozzáfűzte, hogy egyfajta optimalizálása is történt a hallgatói, oktatói mobilitási keretnek, hiszen bővítették az együttműködéseket, de ugyanakkor – figyelembe véve a fogadó kapacitásokat és az igényeket – a karokkal szoros együttműködésben megpróbálták a lehető legoptimálisabb módon kialakítani a kifele és befele irányuló mobilitást. Kitért rá, hogy az egyetem által elnyert támogatások évről évre növekedtek. Fontos mérföldkőként említette a program kiterjesztését Európán kívülre is a Nemzetközi Kreditmobilitás keretében, továbbá a  munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítő diploma utáni szakmai gyakorlat bevezetését is, ami rendkívül népszerű azon végzős hallgatók körében, akik a program szakmai gyakorlatra nyújtotta lehetőségeit nem tudják tanulmányaik alatt kihasználni. Hangsúlyozta, hogy a Pető András Kar 2017-es csatlakozásával, valamint a szakképző intézmények integrálódásával az egyetem kiszélesítette az Erasmus+ program által elérhető projektjei számát is. Felidézte, hogy az Erasmus+ 2017-ben ünnepelte 30 éves évfordulóját, ez alkalomból  kétnapos konferenciát és workshopot  rendeztek a hallgatói szervezetekkel közösen. Szólt a 2018-ban megvalósult Erasmus Staff Weekről, ahová 13 európai egyetem orvosi karáról érkeztek résztvevők.

Dr. Pop Marcel elmondta, a következő hét éves ciklusban a lehetőségek még hatékonyabb kihasználására törekednek, a jövőben is kiemelt feladatuknak tekintik, hogy a programra jelentkezőknek a lehető leghatékonyabb háttérszolgáltatásokat biztosítsák, ezzel is hozzájárulva az egyetem még szélesebb körű láthatóságához és az egyetemi rangsorokban elért helyezés javításához. Ehhez továbbra is szorosan együttműködnek a karokkal valamint az összes érdekelt szervezeti egységgel – tette hozzá.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.