Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás
A világ 16 országból közel 1000 online regisztrált résztvevővel rendezték meg a 10. Konduktív Nevelési Világkongresszust, négy év után ismét budapesti szervezéssel.  Idén a járványhelyzet miatt az online térben megvalósult rendezvény közvetítésének központja a Pető András Kar volt. A 3 napos konferencián 13 plenáris, 50 szekció előadás hangzott el és 40 posztert, valamint számos filmet mutattak be, a megnyitón dr. Merkely Béla rektor mondott köszöntőt. A kongresszuson szó volt a többi között a konduktív nevelés elméletéről és gyakorlatáról, bemutatták a legfontosabb eredményeket a társszakmák képviselőinek. A rendezvény keretében az új tiszteletbeli konduktorok mellett egy Konduktori Falat is avattak azon személyek előtt tisztelegve, akik tevékenységükkel, szakmaiságukkal a konduktív nevelés ügye mellett álltak. A konferencia keretében kihirdették a nemzetközi rajzverseny 162 pályázata közül a 37 díjnyertes alkotást.

„Az olyan kerek évfordulókon, mint a 10 éves Konduktív Nevelési Világkongresszus, vagy a 250. tanévében járó Semmelweis Egyetem jubileumi ünnepségei, a számvetésre késztető idő minket is arra ösztönöz, hogy megmérjük magunkat, és leltárt készítsünk” – fogalmazott köszöntőjében dr. Merkely Béla. A rektor beszédében rávilágított: a társadalmat, a fogyatékossággal élőket és családjaikat minden esetben az a kérdés foglalkoztatja, hogy miként lehet javítani az érintettek és családtagjaik életminőségén. Reményei szerint ebben az egyetemi szintű konduktor-képzés és egy nemzetközi szinten is összehangolt szakemberképzés előremutató eredményeket hozhat, melynek egyik motorja a Semmelweis Egyetem Pető András Kara lehet – fogalmazott. A rektor kitért rá, hogy a kétnapos konferencián az előadások keretében hallhattak a társszakmák eredményeinek összehangolt alkalmazásából adódó előnyökről, illetve azokról a potenciális kutatásokról is, melyek alapja a neveléstan és a biológia összefonódása.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a Pető András Kar dékánja megnyitójában felidézte: a Konduktív Pedagógiai Világkongresszust 30 évvel ezelőtt, 1990-ben Budapesten szervezték meg először, azóta hosszú utat járt be, a világ számos pontja adott otthont a rendezvénynek, amely idén negyedik alkalommal tért vissza Budapestre. Kiemelte: a konduktív nevelésben szerzett gyakorlati tapasztalatok, új kihívások és kutatási eredmények szerteágazóak a világ minden pontján. Az elért eredmények a folytatásra, a fejlesztésre és a jövőnk tervezésére ösztönöznek minket – fogalmazott a dékán. A legutóbbi kongresszus óta eltelt négy év változásai között említette a konduktorképzés kurrikulumának megújítását, képzésfejlesztési és kutatási tervek elindítását, továbbá a konduktor alapképzés új specializációval való bővítését. A gyakorlóterületek száma megduplázódott hazánkban és külföldön, a képzési együttműködéseket megháromszorozták, új kihelyezett képzést indítottak el Erdélyben és a Vajdaságban – sorolta. A jövőbeli tervek között említette a konduktor alapszak angol nyelvű elindítását és a konduktortanár mesterszak akkreditációjának lezárást. Kitért rá, hogy ebben az évben emlékeztek meg Pető András halálának 53. és Hári Mária halálának 20. évfordulójára. Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea beszédében úgy fogalmazott, a konduktív pedagógia egy sikeres, sokoldalú, az életminőséget javító pedagógiai rehabilitáció, amely 75 évvel ezelőtt indult útjára. Ebben a jubileumi évben az elméleti és gyakorlati tudás rögzítésén túl az új kihívásokat is meg kell hallanunk mind a társadalom, mind a szakma oldaláról – emlékeztetett.

Galéria

5kép

Feketéné dr. Szabó Éva a kar általános dékánhelyettese a kongresszust egy agórának nevezte, amely lehetőséget biztosít a találkozásra, egymás munkájának, kutatásainak, tapasztalatainak, élményeinek megismerésére. Lehetőség arra is, hogy a konduktív nevelés elméletét, gyakorlatát és eredményeit szélesebb körben be tudjuk mutatni a társszakmák képviselőinek, érintetteknek és az érdeklődőknek – fogalmazott. Hozzátette: a konduktív pedagógia egy élő, működő, az egyén életminőségét, kilátásait javító nevelési rendszer. Ezt mutatja a kongresszusra a világ minden pontjáról beérkező közel 150 szekció, poszter és videóelőadás és számos film is. 127 éve született Pető András, és nekünk feladatunk, hogy az általa, majd később Hári Mária által ránk hagyott tudást gondozzuk, fejlesszünk azért, hogy embertársainknak segítséget, a társadalomnak pedig példát mutassunk nemcsak most, hanem a jövőben is – emlékeztetett a dékánhelyettes. Feladataik között említette a konduktív nevelés hírének továbbvitelét, valamint azoknak a kapcsolódási pontoknak a megtalálását, amellyel eredményeik transzparenssé, elérhetővé és továbbfejleszthetővé válhatnak.

A kongresszus az új tiszteletbeli konduktorok köszöntésével folytatódott, majd felavatták a Tiszteletbeli Konduktorok Falát, mely azon személyek előtt tiszteleg, akik tevékenységükkel, szakmaiságukkal a konduktív nevelés ügye mellett álltak, és így elnyerték ezt a kitüntetést. A világ minden részéről 1990 óta eddig 67 kiemelkedő személyt választottak meg jelölés útján tiszteletbeli konduktornak. A konduktív pedagógia iránt elkötelezett emberek arra tették fel az életüket, hogy javítsák a központi idegrendszer sérülése miatt fogyatékossággal élők életminőségét – fogalmazott videóüzenetében az emlékfal avatásakor dr. Merkely Béla. A rektor hozzátette: igaz ez a végzett konduktorokra és azokra a Tiszteletbeli Konduktorokra is, akik bár más területen tevékenykednek, de az évek során elhivatott támogatóként segítették ezt a tiszteletreméltó munkát. A konduktív nevelési rendszer lehetőséget ad a személyiség minden oldalú kibontakoztatására, miközben lehetővé teszi a társakkal való együttműködést is, előkészíti az érintetteket a valódi integrációra – emelte ki.

Bódi Bernadett
Fotó: Tatai Balázs

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.