A Semmelweis Egyetem a 2019/20-as tanévben ünnepelte alapításának 250 éves évfordulóját, míg a 2020/21-es tanév pontosan a 250. volt az intézmény történetében. A jubileum az idei Semmelweis Nappal zárult le, az ünnepi időszak tiszteletére pedig két könyv is készült az egyetemen. Az egyik kötet az egyetem hármas tevékenysége köré rendezve mutatja be a jubileumi eseményeket, számba véve az ezen időszakban elért eredményeket is, amelyekre büszke lehet az intézmény, míg a másik könyv a Semmelweis Egyetem történetét ismerteti 1769-től napjainkig.

A „Semmelweis 250 – Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve az egészség szolgálatában” című magyar-angol nyelvű könyv az egyetem hármas tevékenysége – oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás – köré rendezve mutatja be a jubileumi rendezvénysorozat keretében szervezett eseményeket. Emellett röviden általános áttekintést is ad a 250 éves egyetemről, az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztéseiről, kiemelve azokat az eredményeket, amelyekre büszke lehet Magyarország és a régió vezető orvos- és egészségtudományi egyeteme. A Kovács Attila egyetemi fényképész fotóival gazdagon illusztrált, 250 oldalas könyvben külön fejezetet kapott a jubileumi időszak második felét jelentősen befolyásoló COVID-19 járványhelyzet és az egyetem ezzel kapcsolatos szerepe. A könyv felelős szerkesztője dr. Merkely Béla rektor, szerkesztője Dobozi Pálma, a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság (KRI) kommunikációs munkatársa. Az egyes fejezetek szerzői között van dr. Merkely Béla, dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, az egyetem volt stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese, dr. Hermann Péter, dr. Ferdinandy Péter, dr. Szabó Attila rektorhelyettesek, dr. Nagy Zoltán professor emeritus, a Szenior Akadémia szakmai vezetője, dr. Varga Péter ellátásszervezési, dr. Szigeti Gyula Péter innovációs és Kovács Eszter kommunikációs igazgató. A kurrikulumreformról szóló fejezetben a karok vezetői foglalják össze a képzési területükön történt változásokat. A kötetben a jubileumi csúcsrendezvények (Nyári Egyetem, Semmelweis Symposium, Klinikai Konferencia) kiemelt vendégeinek egyetemmel kapcsolatos gondolatai is olvashatók. A könyv magyar nyelvű szövegeit Deme Tamás, a KRI munkatársa fordította angolra. A kötetből a Semmelweis Napon minden díjazott átvehetett egy példányt.

Az „Oktatás, hagyomány, innováció – a Semmelweis Egyetem 250 éve” című könyv 9 fejezetben tekinti át az egyetem történetét a nagyszombati orvoskar megalapításától kezdve a jelenkorig. A szerzők kitérnek az orvoskar pest-budai időszakára, a reformkor és a szabadságharc idejére. Külön fejezetek szólnak a neoabszolutizmustól az orvosképzés átalakításáig terjedő évtizedekről, valamint a monarchia időszakáról, a két háború közötti évekről, a szocializmus idejéről. A rendszerváltást és az utána következő éveket személyes nézőpontból mutatja be dr. Réthelyi Miklós, az egyetem rendszerváltás utáni első rektora. A jelenkor című fejezet az 1995-2021 közötti időszak rektorainak tevékenységét tekinti át. Az archív képekkel is színesített kötet főszerkesztője dr. Sótonyi Péter rector emeritus, szerkesztője dr. Molnár László, a Központi Levéltár vezetője. A szerzők között van dr. Merkely Béla rektor, dr. Réthelyi Miklós, dr. Rosivall László, dr. Sótonyi Péter, dr. Szél Ágoston, dr. Tulassay Tivadar korábbi rektorok, továbbá Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László András, dr. Molnár László és dr. Szollár Lajos.

Mindkét kötetet a Semmelweis Kiadó adta ki.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.