Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 28.
465042 Összes oltás
Életének 75. évében, 2020. október 18-án elhunyt dr. Fejérdy Pál, a Fogpótlástani Klinika professor emeritusa, az egyetem korábbi rektorhelyettese, a Fogorvostudományi Kar egykori dékánja, a Semmelweis Egyetem újság szerkesztőbizottságának tiszteletbeli elnöke.

„Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt.” Mt 10, 32.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2020. október 18-án, életének 75. évében hosszú, méltósággal viselt küzdelem után, dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár itt hagyott minket.

Dr. Fejérdy Pál a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szerzett fogorvos doktori diplomát 1969-ben. Végzés után közvetlenül a Fogpótlástani Klinika munkatársa lett, melynek 11 évig volt igazgatója. Nemcsak a kar, hanem az egész magyar fogorvostársadalom meghatározó személyisége volt, aki mind szakmai, mind pedig szakmapolitikai kérdésekben felkészültségével megkerülhetetlen szereplője volt a hozott döntések előkészítésének, megvalósításának és magas szintű kivitelezésének. Fiatalon megalkotta a részleges foghiányok protetikai osztályozását, ami a mai napig a legfontosabb útmutató a fogorvosok számára a fogpótlások tervezésekor. Megszervezte 1986 és 1989 között, illetve 2003-2004-ben a hazai felnőtt lakosság szájüregi egészségi állapotának felmérését, amely egyrészt a WHO adott szakterületének hivatalos magyar adatait adta, másrészt segítségül szolgált a döntéshozók számára népegészségügyi programok felállításához.

A Fogorvostudományi Kar életében dr. Fejérdy Pál töltött a legtöbb időt magas vezetői beosztásban, 21 éven keresztül volt vezető tisztségviselő valamilyen egyetemi grémiumban. Hat évig volt dékánhelyettes, kilenc évig dékán, hat évig rektorhelyettes, évtizedeken keresztül képviselte a Fogorvostudományi Kart az Egyetemi Tanácsban, később a Szenátusban.

Megszervezte a Semmelweis Egyetemen a szak- és továbbképzés rendszerét, amely az egész országban a társegyetemek számára is modellként szolgált.

Hosszú évekig volt a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának elnöke, 2005 és 2019 között a fogorvosi szakma tudományos folyóiratának, a Fogorvosi Szemlének főszerkesztője.

Hitvallása mindig a fejlesztés volt, kérlelhetetlenül szeretett volna olyan dolgokat megvalósítani, amely a működő rendszert jobbá teszi, így a Fogpótlástani Klinikán 1989-ben – az egész egyetemen elsőként – megszervezte a számítógépes hálózatot, a digitális betegnyilvántartási rendszert, amellyel messze megelőzve a korát tudta a Klinika a betegellátási adatokat dokumentálni.

Mély hite segítette abban, hogy mindenben a jót lássa, mindenkiben csak a segíteni akarást tételezze fel, mindig önzetlenül támogatta a rászorultakat.

Az Egyetem, a Fogorvostudományi Kar, a Fogpótlástani Klinika és az egész hazai fogorvostársadalom egy pótolhatatlan embert veszített el. 

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani Klinika igazgatója

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.