Életének 99. évében elhunyt dr. Forbáth Péter gyermekorvos, kardiológus, az Amerikai Magyar Orvosszövetség volt elnöke, örökös tagja.
Nekrológ
Dr. Forbáth Péter 1925-ben született Debrecenben, és 1943-ban kezdte meg orvosi tanulmányait szülővárosában. Az orvosi egyetem harmadik és negyedik évében a Marosvásárhelyi Egyetemre járt, majd az akkori budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát 1949-ben. 1949-től a Petényi Géza által vezetett akkori II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán kezdte meg budapesti gyermekgyógyászati gyakorlatát, majd érdeklődni kezdett a kardiológia és a szívkatéterezés iránt. 1949-ben tagja volt annak a csapatnak, amely először hajtott végre szívkatéterezést és gyermek szívműtétet a vasfüggöny mögött. Akkoriban mentora a kardiológiai osztályt megszervező, horvát származású Fonó Renée volt, akihez később is szoros barátság fűzte.
 
Az 1956-os forradalom után Kanadába emigrált, és a torontói Saint Michael Hospitalban kezdett dolgozni, ahol akkoriban még nem végeztek szívkatéterezést. Fiatal kora és friss bevándorlói státusza ellenére dr. Forbáth Pétert kérték fel a kardiológiai osztály és a kardiológiai invazív laboratórium megszervezésére és vezetésére. Eközben gyermekgyógyász praxisát is fenntartotta a St. Joseph Hospitalban, ahol a gyermekgyógyászati osztály vezetőjeként és a Just For Kids klinika alapítójaként tevékenykedett. Később a Torontói Egyetem kardiológia professzora lett.
 
A magyar kardiológiát külföldről is támogatta: közreműködésével került Magyarországra szívmotor, és az ő segítségével vehettek részt magyar orvosok szakmai gyakorlaton a Saint Michael Hospitalban. 1973-ban egy komplett csapattal érkezett Budapestre, hogy a magyar kollégák számára is bemutassák a koszorúér-bypass műtétet.
 
Dr. Forbáth Péter évtizedeken át, 80 éves koráig mindkét szakterületet Torontóban gyakorolta, nagy sikerrel. Mindezek mellett több mint 30 éven át rendszeresen utazott a Kanada Ontario államának északi részén elhelyezkedő Timminsbe, hogy ott kezelje a rászoruló betegeket, mert, mint mondta: „Ott nem volt kardiológus, és szükség volt rá”.
 
2001 és 2003 között az Amerikai Magyar Orvosszövetség (Hungarian Medical Association of America – HMAA) elnöke lett. Ilyen pozícióban, de mint Kanadában elismert orvos, egyetemi professzor és magánemberként vagy egyszerűen magyarként mindig támogatta a magyar orvostanhallgatókat, fiatal orvosokat, kutatókat, és önzetlenül gyógyította a torontói magyar kolónia betegeit. A Semmelweis Egyetem számos munkatársát segítette szakmai és tudományos karrierjének építésében a legutóbbi időkig is. A HMAA elnökeként és majd örökös tagjaként múlhatatlan érdeme van a bufalloi Dent Neurologic Institute medikus hallgatóink számára szervezett ösztöndíjprogram elindításában és fenntartásában az Egyesült Államokban.
 
Az évek során az egyik legismertebb magyar orvossá vált, miközben hobbiszinten kulináris művész és műgyűjtő is volt. Nevéhez fűződik Munkácsy Mihály elveszettnek hitt Krisztus Pilátus előtt című képének megtalálása, amivel hozzájárult a magyar kultúra értékeinek külföldi megismertetéséhez és terjesztéséhez. A művet – melynek hazahozatalában is segített – a Munkácsy-trilógia részeként a debreceni Déri Múzeumban állították ki. 1995-ben Magyarország Kormánya Pro Cultura Hungarica díjjal ismerte el érdemeiért. 2017-ben a kanadai magyarok közösségért végzett munkája, valamint orvosként, gyermekorvosként, kardiológusként és a HMAA elnökeként végzett önzetlen tevékenysége elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki. 2019-ben a Semmelweis Egyetem öregdiákjaként átvehette Rubin diplomáját.
 
Orvosi tevékenységét több, mint 90 éves koráig gyakorolta, majd azután is aktív maradt, többek között történész professzor barátjának kutatását segítette ógörög kéziratok angolra fordításával. Szellemi aktivitását és szelíd humorát mindvégig megőrizte. Dr. Forbáth Péter klasszikus, széleskörű európai műveltséggel rendelkező, polihisztor tudós orvos, generációjának egyik utolsó képviselője, és aki tudásával és humanizmusával nemcsak betegei és munkatársai, de mindenki szeretetét és tiszteletét élvezte, akivel kapcsolatba került. Az életútjára visszatekintve egyik nyilatkozatában azt mondta: „Mindenütt elfogadtak, és én sem akartam több lenni, mint ami lehetek. Isteni kegyelem, hogy mindez megtörténhetett velem”
Távozása nagy veszteség számunkra. Szellemét megőrizzük és tovább visszük.
 
Dr. Pop Marcel, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Dr. Hollós Sándor, Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.