Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás
Az egyetem első tanévének 250. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban „Oktatás, hagyomány, innováció – A Semmelweis Egyetem 250 éve” címmel. Az intézménytörténeti tárgyakat és relikviákat felvonultató, interaktív tárlatot dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitotta meg.

Az „Oktatás, hagyomány, innováció. A Semmelweis Egyetem 250 éve” című tárlat a Semmelweis Egyetemmel együttműködésben valósult meg a Magyar Nemzeti Múzeum – Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban.

“A kiállítás az embert helyezi a középpontba. Azokat az egyéniségeket mutatja be, akik tevékenysége fontos mérföldkő a Semmelweis Egyetem történetében” – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Renner Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár megbízott igazgatója. Hozzátette: szeretnék megismertetni a széles nyilvánossággal a magyar orvostörténet nagy alakjait, hogy az orvostanárok, kutatók méltó helyükre kerülhessenek a magyar tudománytörténet parthenónjában.

Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte: a kiállítás célja a magyar orvostörténeti emlékek bemutatásán túl az orvostudomány szellemi-kulturális teljesítményének felmutatása a nagyközönség számára. Büszkék lehetünk arra, hogy a magyar orvoslás szellemi-kulturális teljesítménye vetekszik bármely más kulturális ágazatéval – mutatott rá a főigazgató.

Az innováció, ami ennek a kiállításnak is mozgatórugója, szerves része az egyetem 250 éves történetének – emlékeztetett a kiállítást megnyitó beszédében dr. Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese. A kiállítás méltón emlékezik meg a 250 évről – fűzte hozzá. Semmelweis a kérlelhetetlenségre, a visszautasítás nem elfogadására tanít minket, ezt is megfigyelhetjük a vitrineket tanulmányozva. Egyetemi létünk köszön vissza minden tárlóból, így nagyjaink életútja mellett a ma is aktív professzorok munkáját is nyomon követhetik a látogatók – sorolta az oktatási rektorhelyettes a tárlat legérdekesebb mozzanatait.

Számos relikvia és dokumentum idézi fel az egyetem nagyjainak, így többek között Rácz Sámuel, Kitaibel Pál, Arányi Lajos, idősebb és ifjabb Bókai János, Balassa János, Semmelweis Ignác, Hőgyes Endre, Korányi Sándor, Issekutz Béla, Haynal Imre, Szent-Györgyi Albert vagy Szentágothai János alakját, és az orvoslás fejlődéséért tett erőfeszítéseiket. Filmek és digitális eszközök segítségével megismerkedhetnek a látogatók az egyetem névadója, Semmelweis Ignác életpályájával, illetve megtanulható, hogyan kell alaposan kezet mosni. Érintőképernyős platformok segítségével tanulmányozható néhány, mind hazai, mind nemzetközi szempontból meghatározó, az egyetem falai között született kutatási eredmény. Virtuális séta segítségével bejárhatók az egyetem klinikáinak régi és újabb terei, épületei, néhány mondat és arckép erejéig felvonulnak előttünk az egyetem történetének meghatározó oktatói.

Intézménytörténeti tárgyak, így a Than Mór festőművész által tervezett heroldruha, a rektori jogar („pedum”) és az egyetem „Magna Chartája”, Mária Terézia oklevele is látható. Az orvostörténeti eszközök, neves oktatókhoz kapcsolódó relikviák között helyet kapott egy röntgengép a 20. száz elejéről, az orvosi kar osztályozási könyve Semmelweis Ignác nevével, Lenhossék József „ikerszörny” preparátuma, Hőgyes Endre állatkísérletekhez tervezett nyúlpadja, Tauffer Vilmos szigorlati urnája és Arányi Lajos boncolási jegyzőkönyve is.

A kiállítás első és utolsó vitrinje keretbe foglalja a Semmelweis Egyetem történetét: nyitányként az egyetem alapításának néhány fennmaradt relikviája tekinthető meg, az utolsó tárlóban látható fényképek pedig megidézik az elmúlt néhány évtized nagy fejlesztéseit. A nyitó és záró pont között eltelt 250 év intézményi alakulása egy évszámozott eseménysor segítségével követhető nyomon. A Semmelweis Egyetem intézményei, így a Központi Levéltár, a Rektori Hivatal, az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatala, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet és az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika számos műtárgyat és dokumentumot kölcsönzött a kiállításhoz. 

Az alkotói csapatban kurátorként dr. Szabó Katalin, az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főmuzeológusa, társkurátorként dr. Molnár László, a Semmelweis Egyetem Központi Levéltárának igazgatója működött közre. A tárgyak restaurálását és installálását Torma Judit, Csépány Éva, Jankó Edit és Nosticzius Árpád végezték. A katalógus Beke Veronika grafikusművész munkája.

A tárlat 2020. szeptember 26-tól 2021. június 30-ig tekinthető meg Budapesten, az Apród u. 1-3. szám alatt, az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban.

Vas Dóra
Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.