Két ünnepséggel folytatódott a Semmelweis Egyetem jubileumi, 250. tanévének megnyitója. A kétnapos esemény második napján a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK), az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK), a Pető András Kar (PAK), valamint az Egészségtudományi Kar (ETK) magyar nyelvű hallgatói tettek fogadalmat a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben.

Az első ünnepi szenátusi ülést dr. Merkely Béla rektor nyitotta meg, aki felhívta a figyelmet: történelmi, 250. tanévére készül az egyetem. A negyed évezredes tradíció előtt tisztelegve a tanévnyitó ünnepségen a muzeális jelentőségű tisztségjelvényeket használták: az elődintézmény, a Nagyszombati Egyetem orvoskara számára 1772-ben készíttetett eredeti jogarra tettek esküt a hallgatók, a rektor pedig azt az eredeti orvoskari láncot viselte, amelyet I. Ferenc ajándékozott 1819-ben a Pestre költözött egyetem számára.

Az elsőéves hallgatókat dr. Hermann Péter köszöntötte. „Csak abban tudunk maradandót alkotni, amiben hiszünk, amit szeretünk” – fogalmazott az oktatási rektorhelyettes, aki kiemelte: a jelenlévők joggal söpörhették be a gratulációkat a felvételi pontszámok kihirdetése után, hiszen a Semmelweis Egyetem évek óta a legjobb minősítésű magyarországi egyetemnek számít, az orvos- és egészségtudományi képzéssel foglalkozó intézmények között pedig a régióban is meghatározó a jelentősége. Dr. Hermann Péter emlékeztetett: két évvel ezelőtt az egyetem azt a világos célt tűzte ki maga elé, hogy a világ 100 legjobbja közé, szakterületén belül pedig Európa top 5 intézménye közé kerüljön. „Míg előző évben 34 helyet léptünk előre, idén ezt a tendenciát megtartva 31 hellyel minősítettek minket jobban a tavalyinál. Ennél talán beszédesebb, hogy növekedésünk az európai egyetemek között a 9. legjobb volt és van olyan mutató, ahol 28 ezer egyetem között már a 278. vagyunk. Tudjuk, hogy hosszú még az út, de talán ezek a számok is igazolják, hogy ilyen kérlelhetetlenül kell törekedni azért, amit az ember szeretne elérni” – fogalmazott, hozzátéve: ez csak a hallgatókkal együtt sikerülhet, akiknek ugyanígy a legtöbbet kell kihozni magukból a saját területükön; nem elégedhetnek meg azzal, hogy csak átmennek valahogy a vizsgákon. 

Dr. Hermann Péter kiemelte: a Semmelweis Egyetem a járványhelyzet idején is igyekezett és igyekszik a maximumot nyújtani. A megváltozott körülmények között is ragaszkodtak a magas színvonalú oktatáshoz, amit a távoktatás és a gyakorlati képzés kombinálásával értek el, így mindössze egy hónapos csúszással, de teljes értékű diplomát adhattak át a végzősöknek. Ugyanígy törekednek a frissen felvett hallgatók számára is teljes értékű egyetemi élményt nyújtani. „Az, hogy Önök részt vehettek a gólyatáborban és úgy kezdhetik a tanévet, hogy a közösség valamelyest össze tudott kovácsolódni, és nem az első előadás előtt kell bemutatkozniuk egymásnak, az egyetemünk döntése volt. Úgy gondoltuk, Önöket megilleti ugyanaz, ami az előző évfolyamokat, még akkor is, ha ehhez több óvintézkedést meg kell tennünk” – magyarázta az oktatási rektorhelyettes. Az egyetem vállalta a PCR-szűrésekkel és az évnyitók többszöri ismétlésével járó többletfeladatot azért, hogy a végzősök eskütételéhez hasonlóan az elsőévesek fogadalomtétele is személyesen történhessen – részletezte. Dr. Hermann Péter úgy fogalmazott: azt várja a hallgatóktól, hogy segítsék az egyetem törekvéseit, fogadják megértéssel döntéseit, és igyekezzenek, hogy minden körülmény között a legjobbat hozzák ki magukból.

Ezt követően Tripolszky Bálint, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elnöke szólt elsőéves hallgatótársaihoz. „Nyugodt szívvel mondhatom, hogy az egyetem 250 éves történetének talán legszebb időszakában nyertetek felvételt. Egy olyan időszakban, melyben az egyetem messzemenőkig prosperál, egy olyan időszakban, melyben a rektori vezetés elkötelezett az egyetem, köztük a hallgatói lét jobbá tételében” – fogalmazott, kiemelve a kurrikulumreformot, valamint az intézményben jelenleg is zajló és jövőben várható fejlesztéseket. Tripolszky Bálint felhívta a figyelmet a hallgatói eskütétel jelentőségére, szimbolikus momentumára. „Talán ebből is látszik, hogy a Semmelweis Egyetem nem csupán egy felsőfokú szakképző intézmény, hanem a tudomány alkotóműhelye, az értékteremtő és igényes tudásátadás színtere, a gyógyítás hazai ékköve, az ország legjobb, világhírű egyeteme” – fogalmazott a HÖK elnöke.

A nap első ünnepsége keretében a GYTK, az EKK és a PAK magyar, valamint az ETK szintén magyar gyógytornász, hang-, beszéd-, és nyelésterapeuta képzésére beiratkozott hallgatók tettek esküt, amelyet követően kihirdették azok névsorát, akik a következő tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat kaptak: az Általános Orvostudományi Kar 20, a Fogorvostudományi Kar 5, a Gyógyszerésztudományi Kar 8, az Egészségügyi Közszolgálati Kar 2, az Egészségtudományi Kar 9 és a Pető András Kar 1 diákja részesült az elismerésben (a névsor az alábbi bejegyzésben megtalálható).

A nap második ünnepségén az Egészségtudományi Kar (ETK) további frissen felvételt nyert, magyar nyelvű hallgatói tettek esküt. Hozzájuk Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella szólt, aki beszédében kiemelte: az ETK dékánjaként először köszöntheti az elsőéveseket, miután dr. Nagy Zoltán Zsolttól átvette a kar vezetését. „Önök is egy olyan ismeretlen úton indulnak most el, amelynek végcélja – a diploma megszerzése – egyértelmű, ám az odavezető út a megszokottnál több kihívást tartogat. Nem ígérhetem meg, hogy nem lesznek áttanult éjszakák, vizsgák előtti aggodalmas órák, de biztos vagyok abban, hogy több lesz a sikerélmény, az örömteli pillanat és számos életre szóló barátság is születik majd” – fogalmazott Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, aki kiemelte: ha tanulmányi, vagy lelki értelemben támogatásra van szükségük, a hallgatók forduljanak bizalommal oktatóikhoz és mentoraikhoz.

Az ETK dékánja rámutatott: a folyamatosan változó pandémiás környezet miatt egy rendhagyó tanév áll előttük, amelynek során az egyetemnek biztosítania kell a magas szintű oktatás optimális feltételeit, a hallgatóknak pedig meg kell találniuk az egyensúlyt a tanulás, a munka, a család és a szabadidő között. Mint beszédében kifejtette, nemcsak a 250 éves jubileum miatt van ok ünneplésre a karon: megalakult az Egészségtudományi Doktori Iskola, és elkezdődhetett az ETK történetének legnagyobb arányú fejlesztése, mely során 5,9 milliárd forint értékű kormányzati támogatással egy új épületrésszel bővülhet a jelenlegi kampusz.

Tripolszky Bálint, a HÖK elnökének beszéde után az elsőéves hallgatók tették le fogadalmukat. Az ünnepségeket a Medikus Zenekar tagja, Olasz Flóra negyedéves fogorvoshallgató produkciója zárta, aki A. Zabel A forrás című művét adta elő hárfán.

A Semmelweis Egyetem hat karán a 2020/2021-es tanév első félévében graduális képzésben 3340 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait, közülük 2413-an magyar, 546-an az angol, 381-en a német nyelvű képzésben. A doktori képzésbe 186 főt vettek fel. A tanévnyitó rendezvénysorozat első napjáról szóló tudósításunkat ezen a linken olvashatják. 

Az ünnepségekre a járványra való tekintettel a biztonsági előírások maximális betartása mellett került sor.

Szabó Ádám
Fotó: Adrián Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.