A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben megrendezett ünnepségen 344 sikeresen záróvizsgát tett hallgató vehette át a diplomáját dr. Merkely Bélától, a Semmelweis Egyetem rektorától és dr. Kellermayer Miklóstól, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánjától. 123-an summa cum laude, 211-en cum laude, 10-en pedig rite minősítéssel végeztek. 

A magyar nyelvű képzésen végzett hallgatók oklevélátadó ünnepségét dr. Merkely Béla rektor nyitotta meg. Beszédében felhívta a most diplomájukat átvevő hallgatók figyelmét választott hivatásuk fontosságára. „Munkájuk középpontjában embertársaik állnak. Azok, akik szeretnék növelni az egészségben megélt éveik számát, és azok, akik betegen érkeznek majd Önökhöz. Az, hogy tudnak-e segíteni, a tudáson, a tudományon, a rendelkezésre álló technológián túl a két ember, az orvos és a páciense közötti kapcsolatban is rejlik” – fogalmazott, kiemelve: az orvosi elhivatottság a betegek iránt érzett felelősségből ered.

A rektor felhívta a figyelmet: a végzősök mellett a Semmelweis Egyetem is jól vizsgázott, hiszen a járványhelyzet idején az oktatást és a betegellátást érintő kihívásokkal is sikerrel megküzdött az egyetem. A képzés zökkenőmentesen folytatódott digitális platformokon, és egyben a gyakorlatok feltételeit is meg tudták teremteni. „Hatodéves hallgatóink elsöprő többsége, 93 százaléka élt az önként vállalt munka lehetőségével az egyetemi klinikákon ebben a rendkívüli időben, mely mutatja, hogy méltóak a Semmelweis diplomára!” – emelte ki.  Emlékeztetett az egyetem vezetésével, a négy hazai orvosképző intézmény és a Központi Statisztikai Hivatal részvételével, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával megvalósuló H-UNCOVER országos, reprezentatív szűrővizsgálatra, mely nemcsak nemzetközi szinten számít máig egyedülállónak, de a védekezésben is meghatározó szerepet játszott.

Dr. Merkely Béla felhívta a figyelmet: a most végzettek az egyetem alapításának 250 éves évfordulóján vehetik át oklevelüket. Ez nemcsak gazdag hagyományokat jelent, de magában foglalja a jubileumi évben bevezetett kurrikulumreformot is, mellyel egy még modernebb, gyakorlatorientált tanterv jött létre. Az egyetem célja mindezzel, hogy a legkiválóbb orvosokat és egészségügyi szakembereket képezze, és bekerüljön a világ 100, szakterületén Európa 5 legjobb felsőoktatási intézménye közé – mutatott rá a rektor, aki elmondta: a koronavírus is bebizonyította, mennyire fontos a rendkívüli helyzetben, változó körülmények között való gyors reagálás és helytállás, és milyen dinamikusan bővülnek az ismeretek az orvos- és egészségtudományi területen. „Arra kérem a diplomájukat átvevő hallgatóinkat, hogy egyetemünk névadójához, Semmelweis Ignáchoz hűen soha ne érjék be azzal, hogy teljesítik kötelező feladataikat. Legyenek mindig nyitottak az újításokra, ne veszítsék el a kíváncsiságukat” – fogalmazott. A rektor reményét fejezte ki, hogy a végzett hallgatók közül minél többeket akár hosszabb távra is meg tud nyerni az egyetem jövőbeni kollégának, Semmelweis Polgárnak. „Maradjanak valamennyien az Alumnin keresztül a Semmelweis Közösség részei, és őrizzék meg az akár később szakmai együttműködések alapját adó személyes kapcsolatokat!” – hívta fel a figyelmet.

Az avatás iránti kérelmet Stubnya Bence Gusztáv terjesztette elő, majd az eskütétel után dr. Merkely Béla rektor és dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja kézfogással avatták doktorrá az orvosjelölteket. 344 végzős hallgató vehette át diplomáját, közülük 123-an summa cum laude, 211-en cum laude, 10-en pedig rite minősítéssel végeztek.

A volt orvostanhallgatók nevében dr. Stubnya Bence Gusztáv mondott beszédet, aki felidézte az elmúlt 6 év néhány emlékezetes pillanatát és felhívta a figyelmet a további tudásbővítés fontosságára. Egy út lezárult, hogy a már megszerzett tudásunk felelősségteljes, embertársaink segítésére való használata mellett ismét újabb ismereteket tanulhassunk meg – fogalmazott.

A frissen végzettek nevében dr. Lipták Gergely elmondta: rengeteg tanulással és áldozathozatallal járt a diploma megszerzése, ám fontos továbbra is megőrizni az alázatot, hiszen csak így maradhatnak hivatásukban naprakészek.  Kívánom, hogy hivatásunkban mindig az összetartás és a kívánt közös cél elérése vezéreljen minket – mondta.

Az ünnepségen díjazták azokat a hallgatókat, akik tanulmányaik mellett kimagasló eredményeket értek el a hazai és nemzetközi sportversenyeken, illetve a szabadidősport szervezésében. Földházi Anita, Csirzó Ádám, Nagy Ádám, Pápai János, Koch Kristóf és Stubnya Bence Gusztáv Várszegi Kornéliától, a Testnevelési és Sportközpont igazgatójától vehették át oklevelüket.

A frissen felavatott orvosokat dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja köszöntötte. Beszédében felidézte az első találkozását a most végzettekkel, kiemelve: mindegy, hogy milyen szakterületen akarnak dolgozni a jövőben, a lényeg, hogy a betegeikkel empatikus, gondolkodó orvosok legyenek, akikben olthatatlan vágy él az élő természet mind tökéletesebb megismerésére. Ezután felhívta a figyelmet: az oklevelüket átvevők nemcsak azért vannak különleges helyzetben, mert átélték a koronavírus okozta veszélyhelyzetet, de azért is, mert ők az első évfolyam, akiket a megújult kurrikulumban avattak orvossá. „Ne feledjék, Önök arra hivatottak, hogy a szenvedő emberiség fájdalmát enyhítsék és könnyeit letöröljék. Akarjanak jó orvosok lenni és törekedjenek a hivatásuk legjobbjaivá válni” – fogalmazott a dékán, majd gratulált a frissen végzetteknek.

A diplomák átadására a jelen helyzetben szükséges óvintézkedések maximális betartása mellett került sor, a rokonok és hozzátartozók online követhették nyomon az eseményt.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.