Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 19.
508193 Összes oltás
Az Egészségtudományi Kar (ETK) 423 végzett hallgatója vehette át ünnepélyes keretek között diplomáját a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben egymást követően megtartott két rendezvény keretében. Az okleveleket dr. Merkely Béla rektor, dr. Nagy Zoltán Zsolt leköszönő és Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella új dékán adták át. Az ünnepség keretében Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója és Dékáni Dicséret kitüntetésekben részesült a kar több munkatársa.  

A nyilvános szenátusi ülés keretében megrendezett ünnepségeket dr. Merkely Béla nyitotta meg a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében. A rektor mindkét rendezvényen emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hónapokban szerte a világon felértékelődött az egészségügyi és más segítő szakmák szerepe. „Hiszem, hogy azok, akik az egészségügy bármely területét választották tanulmányaik során, tisztában vannak szakmájuk szépségei mellett annak nehézségeivel is. Ez a kettő pedig szorosan összefügg: kihívások nélkül nem lehet sikereket elérni, nem lehet elégedetten visszatekinteni az eredményeinkre” – emelte ki dr. Merkely Béla az ETK péntek délutáni első ünnepségen, amelyen az ápolás és betegellátás szak magyar és angol nyelven tanuló hallgatói vehették át oklevelüket.

A rektor az elmúlt időszakkal kapcsolatban felidézte, hogy a Semmelweis Egyetem a COVID-19 járvány hazai indulásától kezdve központi szerepet töltött be mind a vírusdiagnosztika, mind a fertőzöttek ellátása tekintetében, amire minden egyetemi polgár joggal lehet büszke. Az egyetem ápolói és szakdolgozói csapata is megmutatta, hogy a kihívásokkal teli időszakban is egymással összetartva tudnak dolgozni, segíteni egymás munkáját a betegek érdekében. Nélkülözhetetlen tevékenységükkel hozzájárultak és hozzájárulnak most is ahhoz, hogy a betegellátás járványhelyzetben is az egyetemhez méltó módon és színvonalon működjön – hangsúlyozta dr. Merkely Béla. A rektor úgy fogalmazott: bízik abban, hogy a jelenlévők közül sokan választják majd a Semmelweis Egyetem valamely klinikáját munkahelyüknek, és emlékezetett arra is, hogy a 250 éves egyetem számára rendkívül fontos polgárainak megbecsülése; az egyetem Szenátusa támogatta egyebek mellett az ápolói életpályamodell bevezetését a dolgozói hűség elismeréseként.

Egészségügyi szakemberként nem csak az lesz a feladatuk, hogy a munkahelyükön helytálljanak, hanem az is, hogy szűkebb és tágabb környezetükben az egészségtudatosságot hirdessék – mutatott rá a rektor a délután második rendezvényén, amelyen a kar többi képzésének, szakának magyar hallgatói vehették át diplomájukat. Kiemelte, hogy az egyetem egyik fontos küldetésének tartja a lakosság egészségprevencióját. A rektor mindkét ünnepségen hangsúlyozta az ismeretek folyamatos bővítésének fontosságát, a megújulás képességét, valamint az egészségtudományi hivatás írott és íratlan szabályainak betartását.  Az egészségügyi szakemberek munkája ugyanis a bizalomra és az empátiára épül: bíznunk kell önmagunkban, a saját tudásunkban, a minket körülvevő közösségben, munkatársainkban és sosem szabad szem elől téveszteni a betegek belénk vetett bizalmát, melynek minden körülmények között meg kell felelni – emelte ki a rektor.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a kar leköszönő dékánja beszédében felidézte, hogy Magyarországon elsőként az ETK jogelődjén, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen kezdődött el 1975-ben az egészségügyi dolgozók felsőfokú képzése. Intézményünk 2000-től büszkén viseli a Semmelweis nevet és az ezzel járó plusz felelősséget – fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy az ETK az egyetem második legnagyobb kara, közel 3500 magyar és külföldi hallgatóval. Beszédében kitért arra is, hogy milyen fejlődésen ment át a kar az elmúlt hét év során. Mint sorolta, jelentősen megnőtt az oktatók publikációs listája, impakt faktora, idézettsége, három év intenzív előkészítő munka után létrejött az Egészségtudományi Doktori Iskola, továbbá elindult a Developments in Health Sciences című angol nyelvű szakfolyóirat, a képzési paletta pedig gyorsan reagál a felmerülő igényekre. Szólt arról is, hogy 2020 júniusában elkezdődhetett a kar történetének legnagyobb arányú fejlesztése, az 5,8 milliárd forint értékű ún. III. ütem építése, amely keretében a Vas utcai épület egy modern, 4000 négyzetméteres szárnnyal bővül, nagy előadókat, oktatási termeket biztosítva a minőségi oktatás fejlesztéséhez. Kitért a koronavírus okozta helyzetre, kiemelve, hogy megerősítették a karon a digitális oktatás kereteit, hallgatók és oktatók pedig egyaránt professzionális felhasználóivá váltak a Moodle, Zoom, Teams, Caltura és egyéb platformoknak. A dékán emlékeztetett arra, hogy az egyetem alapításának 250. jubileumi évében vehetik át oklevelüket a végzősök, amelyet – mint fogalmazott – a váratlan járvány miatti korlátozások ellenére is sikerült méltóképpen megünnepelni.

Ezt követően az eskütételt dr. Vingender István dékánhelyettes vezette le, majd az okleveleket dr. Merkely Béla, dr. Nagy Zoltán Zsolt, valamint Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, a kar új dékánja nyújtotta át.

A végzett hallgatók nevében Szabó Cintia Alexandra népegészségügyi ellenőr búcsúbeszédében felidézte az egyetemi éveket a gólyatábortól az első megmérettetéseken át a szakdolgozatírásig. Utalt arra, hogy milyen rendkívüli helyzetben zárhatták a félévet, majd köszönetet mondott az oktatóknak és mindazoknak, akiktől segítséget, ösztönzést kaptak. Mint fogalmazott, büszkén tekint arra, hogy a Semmelweis Egyetemen szerezhette meg azt a tudást, ami egész életén át elkíséri majd.

Az ETK két egymást követő rendezvény keretében megtartott diplomaátadó ünnepségén összesen 423 végzett hallgató vehette át oklevelét ünnepélyes keretek között. Az első ünnepségen az ápolás és betegellátás szak ápoló, gyógytornász, dietetikus, mentőtiszt és szülésznő szakirány végzősei vettek részt, köztük az angol nyelvű hallgatók is, míg az ezt követő második rendezvényen a népegészségügyi ellenőr és a védőnő szakirány, az optometria, képalkotó diagnosztikai analitika, egészségturizmus-szervező specializáció, továbbá a fizioterápia, táplálkozástudományi, egészségügyi tanár mesterszak, egészségtudományi szakfordító-tolmács és addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzés frissdiplomásai kaptak oklevelet.

A második diplomaátadó rendezvény keretében dr. Merkely Béla rektor Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést nyújtott át Babics-Szabó Ágnesnek, Nágel Józsefnének és dr. Rajki Veronikának, Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékántól pedig Dékáni Dicséretet vehetett át Gácsi Erika, dr. Szekeres Mária, Varga Attila, Réz Kata és dr. Jáger Edit Andrea.

A diplomák átadására a jelen helyzetben szükséges óvintézkedések maximális betartása mellett került sor, a rokonok és hozzátartozók online követhették nyomon az eseményt.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.