Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 26.
392349 Összes oltás
A Fogorvostudományi Kar (FOK) diplomaátadó ünnepségén 129 végzős hallgatót, köztük 83 magyar, 28 angol és 18 német fogorvosjelöltet avattak doktorrá. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben megrendezett jubileumi ünnepségen a felavatott fogorvosdoktorok dr. Merkely Béla rektortól, dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettestől és dr. Gerber Gábortól, a FOK dékánjától vehették át oklevelüket.

A jubileumi, 250. évben rendezett ünnepi szenátusi ülést dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora nyitotta meg. Beszédében kiemelte: a most megszerzett diploma önmagában is értékes, mert az országos és közép-európai szinten is vezető orvos- és egészségtudományi intézményben végzett tanulmányaik során érdemelték ki a frissen végzett fogorvosdoktorok, ugyanakkor egyben útlevél a posztgraduális képzések felé és belépőkártya a Semmelweis Alumni közösségbe. A rektor kitért arra, hogy az egyetemen bevezetett kurrikulumreform tovább erősítette a kar amúgy is gyakorlatcentrikus képzését. A végzett fogorvostanhallgatók önálló, kritikus gondolkodásra és bizonyos típusú orvosi döntéshozatalra képes személyekké válhattak. „A megszerzett felsőfokú oklevél önmagában is feljogosítja végzett hallgatóinkat a hivatás gyakorlására, a betegek ellátására. Ugyanakkor a graduális képzésen túl a végzett fogorvosoknak számos további lehetőséget nyújt az egyetem: fejleszthetik tudásukat a fogorvosi szakorvosképzés által, vagy részt vehetnek a PhD-képzésben is” – mutatott rá a rektor.

Dr. Merkely Béla felidézte a most lezárt, rendhagyó tanévet is: „A 250. jubileumi tanévünkben az ünnepségsorozatot megszakítva egy emberemlékezet óta nem látott járványhelyzettel kellett szembenéznünk, összefogtunk a betegeinkért, egymásért, megtanultuk hogyan védhetjük meg klinikáinkat a járványtól, ahogy azt is: miként álljunk a koronavírus elleni harc élére. Rendkívüli tanévet zárhatunk tehát, amely során elképzeléseink egy részét felülírta a járvány, de büszkén mondhatom, hogy az elmúlt hónapokban minden Semmelweis Polgár bizonyította rátermettségét”. A rektor ezután gratulált a végzős hallgatóknak, erőt, szorgalmat és kitartást kívánva nekik.

Az avatás iránti kérelmet Hegedüs Tamás fogorvosjelölt terjesztette elő. A háromnyelvű eskütétel után dr. Merkely Béla rektor, dr. Hermann Péter rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja kézfogással fogadták doktorrá a fogorvosjelölteket. Az ünnepségen 129 végzős hallgató vehette át diplomáját, közülük 83-an magyar, 28-an angol, 18-an pedig német nyelven folytatták a képzést. 44-en summa cum laude, 77-en cum laude, 8-an pedig rite minősítésű fogorvosdoktori diplomát vehettek át. A magyar évfolyamon végzett fogorvosok nevében dr. Hegedüs Tamás mondott köszöntőt. „Ha valamit megtanulhattunk, az az, hogy a fogászat nem csak az orvoslás egy szakterülete, de egyben művészet, melynek mesterévé válásához igazi akarat kell, ami bennünk van” – fogalmazott.

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi fogorvosok nevében dr. Antoniadis Dimitrios és dr. Akrami Roxanna Mandana mondott közös beszédet. Ebben felidézték az elmúlt évek munkáját és élményeit tanulmányaik során, és kifejezték köszönetüket az egyetem munkatársainak, valamint családtagjaiknak és barátaiknak, akik a körülmények miatt személyesen nem lehettek jelen, csak online követhették az ünnepséget. „Feláldoztuk azt, amik voltunk, hogy azzá válhassunk, akik lenni szerettünk volna, és ezt a célt a mai nappal elértük” – fogalmazott dr. Akrami Roxanna Mandana.

A német évfolyam nevében dr. Bodoczi Nikolaus szólt a jelenlévőkhöz, aki megjegyezte, hogy a hallgatók sokkal többet tanultak az egyetemen, mint csak a fogorvoslás: megtanulták a szorgalom és az odaadás fontosságát is, valamint azt, hogy tudásukat folyamatosan szükséges fejleszteni életútjuk során.

Az oklevélátadó ünnepségen több kitüntetést is átadtak. A Balogh Károly Emlékérmet a frissen végzett dr. Svidró Eszter és dr. Bukovszky Botond vehették át. A Fogorvostudományi Kar alapítójáról és első dékánjáról elnevezett elismerést kiváló tanulmányi eredményükért és kiemelkedő tudományos munkájukért érdemelték ki. A karon végzett szakorvos emlékére alapított Máthé Gyula-díjat kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közösségi munkájuk elismeréseként három hallgató kapta meg: az első díjban dr. Svidró Eszter, a megosztott második díjban pedig dr. Bukovszky Botond és dr. Módos Dominika részesült.

A frissen felavatott fogorvosdoktorokat dr. Gerber Gábor, a kar dékánja köszöntötte. „Az, hogy Önök ma fogorvosdoktori oklevelet kaptak, bizonyítja, hogy azok közé tartoznak, akik nem csak álmodnak a sikerről, de tesznek is érte” – mondta beszédében, emlékeztetve a jelen lévőket: a koronavírus jelentette megpróbáltatások csupán kéthetes késést okoztak a diplomájuk átvételében. „Most végignézve Önökön, azt látom, hogy arcukon az egyetemünk ünnepi maszkja feszül, de alatta bizonyára ragyogó mosolyban tükröződik kiérdemelt örömük” – fogalmazott a dékán, aki felidézte a hallgatók diplomáig vezető hosszú, tanulással és vizsgákkal teli útját, valamint az elmúlt félév kiemelkedő egyetemi eseményeit is. Emlékeztetett arra, hogy az egyetem alapításának 250. jubileumi éve dr. Merkely Béla rektor kezdeményezésére jelentős kurrikulumreformot is hozott. “Büszkén mondhatom, hogy az általános orvosi képzés megújításánál a fogorvosképzés gyakorlatorientáltságát vették követendő példának” – emelte ki dr. Gerber Gábor, aki rámutatott: a most végzett évfolyam az első, amely az új kurrikulum szerint kap diplomát. Nagy örömöt jelent, hogy az oklevelüket átvevők egyharmada summa cum laude minősítéssel végzett – tette hozzá.

A dékán beszédében kitért arra: a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education rangsora szerint a legjobb hazai egyetemként ott van a világ első 500 felsőoktatási intézménye között. „A Fogorvostudományi Karunkon tanuló mintegy 900 hallgató a világ 37 országából érkezett.  Nem meglepő, hogy a Semmelweis Diploma, amit most kézhez kaptak, sok országban nagy elismerésnek örvend, mert azt tanúsítja, tulajdonosa jól felkészült arra, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint kezelje a pácienseket” – fogalmazott, majd kiemelte a további képzések és az élethosszig tartó tanulás fontosságát is. Dr. Gerber Gábor az egyetem névadóját, Semmelweis Ignácot állította példaként a frissen avatott fogorvosdoktorok elé, majd felhívta a figyelmet Magyarország első fogorvostudományi karának hagyományaira is. „A mai naptól – mint Semmelweis Egyetem alumnik – egyetemünk nagykövetei lesznek szerte a világban, ezért elvárjuk, hogy az orvostudomány és az egyetem jó hírnevét öregbítsék és megbecsülését előmozdítsák, ahogyan ezt esküjükben fogadták néhány perccel ezelőtt. Biztosítom, hogy a Semmelweis Egyetem továbbra is nyitott lesz Önök előtt és minden támogatást megad” – mondta a frissen felavatott fogorvosoknak.

A diplomák átadására a jelen helyzetben szükséges óvintézkedések maximális betartása mellett került sor, a rokonok és hozzátartozók online követhették nyomon az eseményt.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.