Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 15.
302422 Összes oltás
A hagyományoknak megfelelően idén is a Központi Igazgatási Épület aulájában rendezték meg az egyetem karácsonyi ünnepségét, ahol köszöntőt mondott dr. Merkely Béla rektor és Baumgartnerné Holló Irén kancellárhelyettes. Az ünnepi hangulathoz hozzájárult az aulában feldíszített karácsonyfa mellett a Medikus Zenekar műsora, valamint sütemény és forró italok is.

„Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből” – idézte Szent Ágostont dr. Merkely Béla rektor, hozzátéve, hogy ez az adományozó szeretet az, ami összeköti és a központi épületbe vonzza minden évben az egyetem munkatársait a karácsonyi ünnepségre. Az év végi számvetés részeként a rektor visszatekintett a  250 éves fennállását ünneplő Semmelweis Egyetem jubileumi évének eddigi legfontosabb eseményeire, köztük a beteg- és gyakorlatközpontú oktatás érdekében bevezetett kurrikulumreformra, de felidézte a Nyári Egyetemet, a jubileumi tanévnyitót, a nagyszabású Semmelweis Szimpóziumot és a hallgatók által szervezett rendezvényeket is. Dr. Merkely Béla kiemelte a közösségépítő programokat, köztük a Központi Igazgatási Épület kerítésének festését, az adventi bécsi kirándulást a Semmelweis EuroCityvel. Szólt a nagy népszerűségnek örvendő lakossági rendezvénysorozatokról, a Semmelweis Egészség Napokról és a Szenior Akadémiáról is. Felidézte, hogy pár hónapja a Semmelweis Klinikák nevet viseli a metróállomás a Külső Klinikai Tömbnél.

Minden siker a közös munka gyümölcse – hangsúlyozta a rektor, aki köszönetét fejezte ki mindenki munkájáért. A cél továbbra is, hogy egy hallgató- és munkatársközpontú, folyamatosan fejlődő intézményt formáljunk közös erővel a Semmelweis Egyetemből – tette hozzá. A rektor gondolatait a jubileumi tanévnyitón is elhangzott Pál apostoltól származó idézettel zárta: „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” dr. Merkely Béla úgy vélte, hogy a szeretetet bizonyítja az a sok ajándék is, amit az egyetem munkatársai a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola tagintézményeiben élő gyermekek számára karácsony alkalmából gyűjtöttek.

Az ünnepségen ezt követően a Gyógyszerésztudományi Kar negyedéves hallgatója, Holp Kirill elszavalta Kosztolányi Dezső Karácsony című versét.

Ünnepi köszöntőjében Baumgartnerné Holló Irén kancellárhelyettes emlékeztetett rá, hogy az adventi időszakban újraértékeljük a teremtett világot, és benne az ember esendőségét, ugyanakkor azt a jóságot, szeretetet is, amely valamennyiünkben lakozik. Különösen fontos ez a mai, XXI. századi világban, ahol a technikai és technológiai fejlődés gyakran háttérbe szorítja az eredendő emberi érzelmeket – tette hozzá. Az adventi várakozás ideje alkalmas arra, hogy átgondoljuk az elmúlt időszak történéseit, megtisztítsuk magunkat mindazoktól a dolgoktól, amelyek visszahúzó, romboló erővel bírnak, és teremtő, újrateremtő rendet rakjunk a fejben, a szívben, a lélekben, ami nemcsak az ember saját, belső környezetének, de az őt körülvevő környezetnek is javára válik – vélte Baumgartnerné Holló Irén. Hangsúlyozta, hogy az egyetem dolgozói mind az intézmény egészének szolgálatában állnak, és tisztességgel, lelkiismeretesen és jobbító szándékkal teszik a dolgukat. A Semmelweis Egyetem nemcsak oktató, gyógyító és kutató központ, hanem egy műhely, ahol magasan kvalifikált, értékteremtő munka folyik – szögezte le a kancellárhelyettes. Hozzátette: célja segíteni kollégáit abban, hogy tevékenységükkel az egyetem szerves részévé váljanak, szakmai tudásukkal, kompetenciáikkal éppúgy, mint a hozzáadott emberi értékekkel, az egyetem iránti elkötelezettséggel, tisztelettel és szeretettel.

Az ünnepséget Szalay Ágnes, Király Eszter és Hargitai Dóra, a Medikus Zenekar művészeinek előadása zárta. Ezt követően forró italokkal és rétessel terített asztal várta a Központi Épület aulájában összegyűlt munkatársakat.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.