Megkezdődött a Semmelweis Szimpózium, a Semmelweis Egyetem egyik legkiemelkedőbb, nemzetközi tudományos eseménye. Az idei háromnapos program az egyetem 250 éves jubileuma alkalmából szervezett rendezvénysorozat kiemelkedő eleme, melynek kezdőnapján két nemzetközileg elismert kardiológus professzor vehette át a Semmelweis Egyetem díszdoktori címét.

Megnyitó beszédében dr. Merkely Béla rektor elmondta, hogy az egyetem az idei évben minden eddiginél színvonalasabb tudományos programmal készült a szimpóziumra, melynek harmadik napján, november 7-én ünnepli az alapításának kereken 250. évfordulóját. Rámutatott, hogy az idei konferencia fő témája a transzlációs orvoslás a molekulától a kardiovaszkuláris rendszerig, melyre azért esett választásuk, mert a kardiovaszkuláris megbetegedések a vezető halálokok között vannak hazánkban és Európában egyaránt. Ezen felül a szív- és érrendszeri betegségekhez kapcsolódó innovációk az egészségügyi ágazat élvonalában szerepelnek, valamint a Semmelweis Egyetem tudományos eredményeinek nagy része is e területhez kapcsolódik. A konferencia olyan témákat érint majd, mint a szívelégtelenség, a kardiológiai képalkotás, a szív védelme, vagyis a kardioprotekció, a regeneratív medicina, az őssejt terápia, továbbá egy nagyon aktuális és megoldandó terület, a kardiotoxicitás. Dr. Merkely Béla megemlítette, hogy a nemzetközi tudósok előadásai mellett a szimpózium során a Semmelweis Egyetem munkatársai poszterszekciókban kapnak lehetőséget munkájuk bemutatására.

„Mondd el a múltat, diagnosztizáld a jelent, jósold meg a jövőt!” – idézte a rektor beszédében Hippokratészt, aki ezzel előre vetítette a ma is kulcsfontosságú innováció fogalmát. Hozzátette, hogy a Semmelweis Egyetemet jellemző innovatív gondolkodás átöleli a negyed évezredes intézmény egész éves, jubileumi programsorozatát. Megemlítette az egyetem névadóját, Semmelweis Ignácot is, akinek – mint fogalmazott – innovatív gondolkodása és bátorsága meghatározza az egyetem jövőjét is. A Semmelweis Egyetem a régióban fontos szerepet játszik az egészségiparban az innováció tudásközpontjaként, különösen a betegellátás, a gyógyszerészet, a biotechnológia és az orvostechnikai eszközök területén – mutatott rá dr. Merkely Béla. Megköszönte a meghívott előadóknak a részvételt, és azt, hogy jelenlétükkel tovább emelik az egyetem hírnevét és presztízsét.

Üdvözlő beszédében dr. Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) innovációs és általános elnökhelyettese rámutatott, hogy Magyarországon élénk és aktív az innovációs ökoszisztéma, különösen az egészségipar területén. A kormányzat e területen végrehajtott különböző intézkedéseivel, fejlesztéseivel kapcsolatban megemlítette a szegedi Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központot, mely idén kezdte meg működését és a Semmelweis Egyetem is a partnerintézménye, valamint a felsőoktatási és ipari együttműködési regionális központok létrehozását támogató programot.

A szimpózium megnyitójának keretében dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes bejelentette, hogy a Semmelweis Egyetem idén nyolc kiemelkedő, az egyetemmel kapcsolatot ápoló, nemzetközi professzornak adományoz díszdoktori címet. Ketten közülük a Semmelweis Szimpózium nyitónapjának keretében rendezett Doctor Honoris Causa ünnepségen vehették át a kitüntetést, míg a többi díjazott november 8-án pénteken, a Doctor Honoris Causa és Dies Academicus ünnepségen kapja meg a tiszteletbeli doktor címet. A két nemzetközi hírű tudósprofesszor laudációját az őket a díjra felterjesztő dr. Merkely Béla rektor ismertette, amelyet követően dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja avatta hivatalosan az egyetem díszdoktorává a díjazottakat, majd a rektorral közösen átadták a tiszteletbeli doktoroknak a díszdoktori címről szóló oklevelet és stólát.

Mint az a laudációban elhangzott: dr. Michel Komajda a European Society of Cardiology (ESC, Európai Kardiológiai Társaság) korábbi elnöke, aki sokat tett a közép-kelet-európai országok és intézmények felzárkóztatásáért, bevonva ezeket nagy nemzetközi vizsgálatokba és kutatásokba. 2010 és 2012 között az ESC elnöke, azt megelőzően pedig a társaság számos kulcsfontosságú pozícióját betöltötte. 2011-ben a Magyar Kardiológusok Társasága tiszteletbeli tagjává avatta, a társaság tudományos konferenciáin több alkalommal részt vett és előadásokat tartott. A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika orvosaival és kutatóival szívelégtelenség témában folytatott közös kutatásokat, melyekből két nemzetközi publikáció született. A klinika az ő segítségével, a párizsi tapasztalatok alapján vezette be Magyarországon az ún. ECMO programot, mely alapvetően támogatta a hazai szívtranszplantációk sikerességét. Szívelégtelenség témakörben körülbelül tíz nemzetközi szimpóziumot szervezett a hazai szakma bevonásával.

A Doctor Honoris Causa cím átvételét követően dr. Michel Komajda magyar nyelven mondott röviden köszönetet, majd megtartotta a szimpózium első programadó előadását a diabétesz és a szívelégtelenség kapcsolatáról.

Dr. Jeroen Bax laudációját ismertetve dr. Merkely Béla kiemelte: a European Society of Cardiology (ESC) előző elnökével körülbelül egy évtizede dolgoznak együtt, mely együttműködés az ESC-től a kardiovaszkuláris képalkotó kutatásokig terjed. Bax professzor jelenleg a Leideni Egyetem Medical Center non-invazív képalkotás részlegének az igazgatója. 2014-ben a Magyar Kardiológusok Társasága tiszteletbeli tagjává avatta, a társaság tudományos ülésein és konferenciáin számos alkalommal részt vett és tartott előadásokat. Kapcsolata a hazai szakmával és ezen belül is a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika orvosaival és kutatóival mindennapos; képalkotás témában több közös kutatás folyik. 2004 óta vesz részt az ESC munkájában, egyre fontosabb funkciókban, melynek csúcsaként 2016 és 2018 között társaság elnöki tisztét töltette be.

A díszdoktori cím átvételét követően dr. Jeroen Bax nagy megtiszteltetésnek nevezte a díjat, mivel a Semmelweis Egyetemet mindig is Európa egyik vezető egészségügyi oktatási intézményének tekintette. A holland professzor az első nap délutánjának egyik keynote előadójaként a vulnerábilis plakkokról tartott előadást.

A Doctor Honoris Causa ünnepséget követően a Semmelweis Szimpózium szakmai programja dr. Stephan Achenbach, az ESC megválasztott elnökének előadásával folytatódott, aki a CT képalkotásról és az intervenciós kardiológiáról beszélt.

A minden évben más témában megrendezett Semmelweis Symposium hagyományosan az egyetem legmagasabb presztízsű tudományos programja, amely idén illeszkedik abba a nagyszabású rendezvénysorozatba, amellyel a Semmelweis Egyetem fennállásának negyed évezredes évfordulóját ünnepeli.

A szimpózium első napjáról szóló beszámoló, valamint a keynote előadókkal készített videóinterjúk ide kattintva érhetők el. 

Galéria

11kép

Deme Tamás
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.