A Semmelweis Szimpózium zárónapjának fókuszában a molekuláris szintű izomkutatás, valamint az alapkutatási eredményekből kiinduló transzlációs kutatási témák kaptak főszerepet a szívelégtelenség, a regeneratív medicina, fibrotikus állapotok, valamint a kardiovaszkuláris társbetegségek gyulladásos aspektusaira fókuszálva. Négy szekcióban összesen 14 előadás hangzott el. Dr. Varga Zoltán, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet tudományos főmunkatársa, a 3. nap egyik szekcióvezetője beszámolója.

A reggeli első szekció a szívelégtelenség problémakörének számos témáját tárgyalta. Professzor Johannes Backs (Heidelbergi Egyetem, Németország) előadásában a gyulladásos mechanizmusok kulcsszerepéről számolt be az akut szívelégtelenségben, új terápiás lehetőségeket mutatva be a takutsubo kardiomiopátia és a szepszis okozta szívelégtelenség kezelésében. Dr. Nazha Hamdani (Bochumi Egyetem, Németország) előadásában egy új klinikai entitás, a megtartott ejekciós frakcióval jellemzett szívelégtelenség vizsgálatának eredményeiről tartott előadást. Ez a betegség főleg az elhízott és számos egyéb társbetegséggel rendelkező betegpopulációban jön létre, és a kezelése jelenleg még egy megoldatlan probléma. Dr. Hamdani eredményei szerint számos faktor, például a szolubilis guanilát cikláz, mely gyulladásos és oxidatív szövetkárosodáshoz vezet, új terápiás célpontként jelenhet meg a jövő gyógyszeres terápiás eszköztárában. A szekciót dr. Petar Seferovic professzor (Belgrádi Egyetem, Szerbia) előadása zárta, összekötve a bemutatott alapkutatási eredményeket a legfrissebb klinikai vizsgálatok eredményeivel. Beszámolója szerint számos új gyógyszer tűnik bíztatónak a szívelégtelenség különböző klinikai megjelenési formáinak kezelésében, kiemelve a legfrissebb tanulmányokat a sacubitril/valsartan és az SGLT2 gátlók pozitív klinikai hatásairól.

A második szekció a molekuláris motor fehérjék, és az izomszövet kontraktilis fehérjéinek biofizikai, molekuláris biológiai, akár egyedi molekuláris felbontás szintű vizsgálatait tárgyalta. Professzor Carlos Bustamente (HHMI, Egyesült Államok) keynote előadásában egyedi motorfehérjék biofizikai paramétereinek precíziós vizsgálatai által mutatta be ezen fehérjék szerepét olyan alapvető folyamatokban, mint a fehérje szintézis. Dr. Jorge Alegre-Cebollada (CNIC, Madrid, Spanyolország) az oxidatív fehérje módosulásoknak az izomkontrakció mechanikai paramétereire kifejtett hatásáról számolt be, melynek komoly fontossága lehet mind az öröklött, mind pedig a szerzett szívizombetegségek megértésében. Dilson Rassier professzor (McGill Egyetem, Montreal, Kanada) az izomkontrakcióban részt vevő fehérjék elemi biofizikai vizsgálatairól számolt be olyan technikák alkalmazásával, mint az atomi erő mikroszkópia.

A Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából megrendezett születésnapi ünnepséget követően Jonathon Howard professzor (Yale Egyetem, Egyesült Államok) látványosan illusztrált keynote előadása átfogóan ismertette a kinesin motorfehérjék működését, és élettani-kórélettani szerepét.

A délutáni harmadik szekció fókuszában a gyulladásos mechanizmusok szerepének az ismertetése állt a kardiometabolikus komorbiditások létrejöttében. Dr. Myriam Aouadi (Karolinska Intézet, Stockholm, Svédország) előadása a májban előforduló makrofág populációk változatos és központi szerepére hívta fel a figyelmet. A szekció következő három előadása a metabolikus betegségekben központi szerepet játszó 1-típusú kannabinoid receptor szerepének vizsgálatairól számolt be. Dr. Tony Jourdan (Burgundi Egyetem, Dijon, Franciaország) a diabéteszes diszlipidémia kialakulása során igazolta, hogy a receptor gátlásával csökkenthető az érelmeszesedést kiváltó diszlipidémia. Dr. Yossi Tam (Héber Egyetem, Jeruzsálem, Izrael), a diabéteszhez társuló veseelégtelenség modelljeiben igazolta a receptor gátlásának jótékony hatásait, míg Resat Cinar (NIH, Egyesült Államok) a tüdő kötőszövetes átalakulása, hegesedése során találta ezen útvonal gátlását jótékonynak, valamint ismertette a területen zajló gyógyszerfejlesztési folyamatokat.

A szimpózium utolsó szekciójában a regeneratív medicina aktuális kérdései kerültek megvitatásra. Elsőként dr. Christopher Chen professzor (Boston University, Egyesült Államok) számolt be keynote előadásában a kardiovaszkuláris szövetépítés aktuális fejleményeiről, megoldandó problémáiról, a 3D szövetnyomtatás jövőbeni terápiás felhasználási lehetőségeiről. Ezt követően Rosalinda Madonna (G. D`Annunzio Egyetem, Chieti, Olaszország) őssejtterápiás preklinikai és klinikai eredményeket ismertetett. A konferencia záróelőadásaként Anne Lejay (Strasbourg, Franciaország) vaszkuláris regenerációt célzó munkáját, valamint a vaszkuláris graftok felhasználásának klinikai problémáit ismerhettük meg.

Dr. Varga Zoltán
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
Videóinterjúk: Deme Tamás, Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.