Új szervezeti egységként jött létre a Semmelweis Egyetemen a Rehabilitációs Medicina Tanszék, az eddigi tanszéki csoport önálló tanszékké fejlesztésével, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) bázisán. Ezzel párhuzamosan a következő tanévtől a kurrikulumreform részeként elindul a rehabilitációs medicina mint önálló kötelező tantárgy oktatása, az ötödéves blokkgyakorlatok között. A tanszék létrehozása alkalmából a Semmelweis Szalonban tartottak ünnepséget.

Dr. Merkely Béla rektor köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy hivatalba lépésekor az egyik legfontosabb feladatának a kurrikulumreform megvalósítását tartotta. Az alapítás 250. jubileumi évében életbe lépett új kurrikulumba két új önálló tárgy – az orvosi rehabilitáció és a sportorvostan – került be. Az orvosi rehabilitáció oktatása komoly összefogás eredményeként valósul meg, három helyszínen: az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI), a Pető András Karon és az új egyetemi kórházként működő Szent Rókus Kórházban szerezhetik majd meg a hallgatók a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket – ismertette. A legfőbb bástya az OORI lesz, de a rektor kiemelte annak jelentőségét, hogy a PAK is részt vállal az orvosok képzésében ezen a területen, melynek fontos szemléletformáló szerepe is lesz. A két kredites képzés a jövő tanévben ötödévesek számára kezdődik meg – emelte ki a rektor.

Fontos pillanat ez a rehabilitációs szakma számára – hangsúlyozta dr. Cserháti Péter rektori biztos, az OORI főigazgatója. Magyarországon 15 ezer rehabilitációs ágy van, éppen ezért örömteli, hogy ez a szakma teljes egészében megjelenik a hazai orvosképzés kurrikulumában – fogalmazott. Végigtekintett a terület fejlődésén, hangsúlyozva, hogy mára már a legfejlettebb csúcstechnológia is jelen van a rehabilitációban; nemrég robotasszisztált rehabilitációs egységet hoztak létre, a stroke betegeket pedig virtuális memóriával segítik. Kitért arra, hogy az OORI már eddig is szoros szakmai kapcsolatot ápolt az egyetem minden karával, amelyeket a tanszék létrehozása tovább mélyíthet. Emellett új, még hiányzó területek lefedése is megvalósítható, példaként említette többek között a gerincvelősérültek fertilitási képességének helyreállítását, amely Magyarországon még nem működik; az ezzel kapcsolatos andrológiai-urológiai-nőgyógyászati együttműködés már elindult.

Az ünnepség keretében dr. Merkely Béla bejelentette, hogy dr. Cserháti Pétert rehabilitációs fejlesztésekért és az érintett egységek koordinálásáért felelős rektori biztossá nevezi ki.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a PAK dékánja beszédében elmondta, a tanulás alapú Pető-módszer segítségével évente mintegy 1700 idegrendszeri eredetű dominánsan mozgássérült gyermek és felnőtt habilitációja és rehabilitációja történik a PAK gyakorlóterületein. Örömét fejezte ki, hogy a kar részese lehet a Semmelweis Egyetemen megalakuló Rehabilitációs Medicina Tanszéknek, ami annak a több évtizedes elkötelezett munkának az eredménye, amit az OORI, az egyetem és a PAK gyakorlóterületeinek szakemberei elvégeztek. Mint fogalmazott, a Rehabilitációs Medicina Tanszék megalakulása a jövőről is szól, olyan fejlesztési terveket is magába foglal, amelyek utat és lehetőséget teremtenek a konduktív pedagógia elérhetőségére országszerte a rehabilitációban, a konduktív pedagógia szakmai tartalmainak megismertetésére a társzakmák szakemberei számára és lehetőséget jelent egy közös fellépésre hazai és nemzetközi szakmai és tudományos tevékenységekben.

Dr. Dénes Zoltán a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Medicina Tanszék tanszékvezetője, az OORI orvosigazgatója emlékeztetett arra, hogy viszonylag fiatal szakmáról van szó, hiszen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1968-ban jelentette be az önálló fizikális és rehabilitációs medicinát. 1975-ben jött létre az OORI, a szakvizsga 1980 körül alakult meg, a szakképzés az OORI-ban indult el, az elmúlt időszakban közel 500 szakorvost képeztek ki. A medikusok képzésében részt vett korábban is az OORI, amely az eddigi tanszéki csoport szakmai hátterét adta, de az önálló tanszék létrehozásával jelentősen változik a képzés. A következő tanévtől minden hallgató egy hetet tölt az OORI-ban és kap olyan átfogó rehabilitációs ismereteket, amit fel tud használni a későbbi orvosi tevékenysége során – ismertette a tanszékvezető.

Dr. Kullmann Lajos professor emeritus, az OORI korábbi főigazgatója kiemelte: azzal, hogy az ötödévesek számára vezeti be az egyetem az egyhetes gyakorlati képzést a rehabilitáció területén, a nemzetközileg legelismertebb forma szerint jár el. A WHO és a nemzetközi szakmai szervezetek álláspontja szerint a medikusok rehabilitációs képzésének célja többek között, hogy megismerjék a fogyatékosság jelenségét, az érintett betegekkel való kommunikációt, a team munkát és a delegálás lehetőségét, vagyis, hogy miként és hova lehet szükség esetén rehabilitációra irányítani a pácienseket.

A Rehabilitációs Medicina Tanszék az Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika szervezeti keretében működő Rehabilitációs Tanszéki Csoport jogutódjaként jön létre, megalapításáról a Semmelweis Egyetem Szenátusa augusztus 29-én döntött.

Dobozi Pálma
Fotó: Adrián Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.