Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) végzett, sikeresen záróvizsgát tett 587 hallgatót avatták orvosdoktorrá a Szenátus nyilvános, ünnepi ülésén. A Papp László Budapest Sportarénában megrendezett avatási ünnepség keretében dr. Merkely Béla, az egyetem rektora és dr. Hunyady László, az ÁOK dékánja kézfogásukkal fogadták doktortársaikká a felavatott orvosokat.

A Szenátus nyilvános, ünnepi ülésén az Általános Orvostudományi Karon sikeres záróvizsgát tett 587 orvosjelöltet avatták fel, közülük 371-en magyar, 156-an angol és 60-an német nyelvű képzésben vettek részt. A nemzetközi hallgatók a világ 34 különböző országából érkeztek.

Az avatás iránti kérelmet Turai Péter orvosdoktor-jelölt terjesztette elő, majd a jelöltek három nyelven esküt tettek arra, hogy minden szempontból méltóan fogják betölteni hivatásukat. Ezt követően dr. Merkely Béla rektor felkérte dr. Hunyady László dékánt, hogy sikeres tanulmányaik elismeréséül avassa orvosdoktorrá a frissen végzett hallgatókat; ezzel felruházták őket mindazokkal a jogokkal és kötelességekkel, amelyek az orvosdoktorokat Magyarország törvényei szerint megilletik. Dr. Merkely Béla és dr. Hunyady László kézfogásukkal doktortársaikká fogadták a felavatott orvosdoktorokat, akik nevében dr. Turai Péter szólt. Köszönetet mondva a felavatásért kiemelte, esküjükhöz híven arra fognak törekedni, hogy –a Semmelweis Egyetem becsületére és a maguk tisztességére – minden tehetségükkel, tudásukkal és erejükkel a tudományt, az egészségügyet, ezzel embertársaikat és a hazát szolgálják.

A magyar nyelvű képzésben részt vett volt orvostanhallgatók nevében dr. Gyulay Kata Klára mondott beszédet, kiemelve, hogy nagy megtiszteltetés először beszélni orvosként. Szólt a csoportokhoz való tartozás, a közösség erejéről, hangsúlyozva, hogy az orvoslás ízig-vérig csapatmunka, és az egyetem elvégzésével bizonyították, hogy a közösség erejére is támaszkodva át tudják vészelni a nehézségeket. Köszönetet mondott az évek alatt megszerzett ismeretekért tanáraiknak, valamint családtagjaiknak, barátaiknak a támogatásért. A magyar hallgatók nyilvános köszönetet mondtak évfolyam ügyintézőjüknek, Zsiskó Andreának.

A német nyelvű képzésben részt vett volt orvostanhallgatók nevében dr. Thomas Winkler szólt. Az egyetem nem csak arra tanított meg minket, hogyan kell tanulni, hanem arra is, miként nőjünk túl magunkon új határokat, területeket megismerve – jelentette ki, és kiemelte, hogy hiányozni fognak nekik Budapest fényei.

Az angol nyelvű képzésben részt vett volt orvostanhallgatók nevében ketten beszéltek. Dr. Vrentzou Maria úgy fogalmazott, jelentős pillanat ez az életükben, de nem az út, hanem csak egy fejezet vége. Sok áldozatot igényeltek az elmúlt évek, de nem kérdés, hogy megérte. Mint rámutatott: a személyes fejlődésen rendkívül fontos dolgozni, így azon, hogy legyenek nyitottak a kihívásokra, szerények, bátrak, álljanak a legrászorultabbak mellett, és váljanak olyan orvosokká, akikre büszkék lehetnek egykori hallgatótársaik. Dr. Turan Caner arról beszélt, miért szeretett a részese lenni ennek a nemzetközi egyetemnek, ahová a világ hat kontinenséről érkeznek hallgatók. Egyebek mellett szólt arról, hogy a világ tele van szenvedéssel, betegségekkel, fogyatékossággal, gyűlölettel, de most, hogy orvosokká váltak, itt vannak, hogy szembenézzenek ezekkel. A szenvedés ragályos, de a boldogság is – mondta.

„Egy csodálatos hivatást sajátítottak el, amelyhez meggyőződésem, hogy felvérteztük Önöket a kellő tudással és készségekkel. Célunk, hogy a Semmelweis Egyetemről kibocsátott orvosoknak köszönhetően a magyar emberek részesedhessenek a legjobb orvosi, egészségügyi ellátásban. Hiszem, hogy további pályájukon e célunkat szolgálják Önök is” – mondta dr. Merkely Béla rektor a felavatott orvosoknak. Kitért arra, hogy ma már nemcsak a fejlődéshez, de a tudás szinten tartásához is nélkülözhetetlen az ismeretek folyamatos gyarapítása, hiszen az orvos-, egészségtudományi területen az ismeretek gyakorlatilag kétévente megduplázódnak. Első útravaló üzenetem éppen ezért az, hogy mindig legyenek nyitottak az újításokra, soha ne veszítsék el a kíváncsiságukat – emelte ki. Soha ne veszítsék el az azzal kapcsolatos eltökéltségüket sem, hogy betegeiknek az elérhető legjobb, legnaprakészebb ellátást nyújtsák, és tudományos munkájuk során is a betegségek folyamatainak megértése és gyógyításuk, a transzlációs és klinikai kutatási szemlélet vezesse Önöket – hívta fel a figyelmet. A rektor kitért arra, hogy a Semmelweis Egyetem célja is a folyamatos innováció. A 2019/20-as tanévben ennek szellemében megújul a curriculum, amelynek keretében bekövetkezik a posztgraduális képzés reformja is. A cél, hogy a törzsképzés csak egyéves legyen, a rezidensképzés ideje rövidüljön és egyidejűleg a kompetencia szint a rezidensek számára fokozatosan bővüljön képzésük során, ami természetesen nem a követelmények csökkenését, hanem az intenzívebb felkészülést jelenti. Terveink mind azt szolgálják, hogy minél többüket meg tudjunk nyerni jövőbeni kollégának, Semmelweis Polgárnak – jelentette ki. Váljanak tanítványból tanárrá, majd mesterré és legyenek részesei annak a generációkon átívelő, egymásra épülő munkának, ami naggyá teszi egyetemünket, és elvezetheti 2030-ra a világ legjobb 100 egyeteme és Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé. Legyenek mindig büszkék Alma Materükre; arra, hogy e nagy tradíciókkal rendelkező, innovatív és sokszínű egyetem hallgatói voltak – üzente.

„Ez a nap számomra személy szerint is különleges, mert azokat a végzős hallgatókat fogadtuk orvosdoktorokká, akiknek egyetemi évei egybeestek dékáni tevékenységem hat évével” – kezdte beszédét dr. Hunyady László, kiemelve, hogy a kar jelentős fejlődésen ment át az elmúlt években. Minőségi előrelépés történt a szimulációs klinikai képzésben, kari szintű egységes oktatásvéleményezési, és hallgatói véleményezésen alapuló Merit-díj rendszert vezettünk be, a klinikai képzésben blokkosított oktatást és az elsajátítandó kompetenciákat tartalmazó klinikai gyakorlati leckekönyvet hoztunk létre, továbbá kidolgoztuk az oktatásban részt vevő külső kórházak, illetve kórházi osztályok minőségbiztosításának rendszerét – sorolt több fejlesztést. A dékán kitért az egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt előkelő helyezéseire, és kiemelte: a képzés sikerét mutatja a nagyszámú külföldi hallgató, valamint az, hogy a Semmelweis Egyetemen végzett orvosok ott vannak a világ legnagyobb egészségügyi ellátó intézményeiben, és mindenütt sikeresen megállják helyüket.  Örvendetes, hogy a kormányzat részéről az elmúlt időszakban több alkalommal is megfogalmazódott az orvosképzés fejlesztésének szándéka, melynek részeként egyetemünkön is javulnának az oktatás infrastrukturális, személyi és tárgyi feltételei – fogalmazott. Az egyetem számos kiemelkedő egyénisége közül a legnagyobb óriásnak nevezte Semmelweis Ignácot, aki születésének 200. évfordulóját múlt évben ünnepelte az egyetem. Semmelweis története ma azt üzeni, hogy a tudományos alapokon nyugvó tudás jelentőségét nem kérdőjelezhetik meg a tudományosan megalapozatlan dogmák és a szakmai alapokat nélkülöző meggondolások – vélekedett. Zárásként a német nyelven tanuló hallgatóknak Johann Wolfgang von Goethe „Vigasz a könnyekben”, az angol képzésben részt vevőknek Joseph Rudyard Kipling „Ha” című versének sorait, a magyar hallgatóknak pedig Eötvös József egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint MTA elnök szavait ajánlotta útravalóul.

A Semmelweis Egyetem orvosavató ünnepségén részt vett dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár, továbbá többek között dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK megválasztott, július 1-jével hivatalba lépő dékánja, a Magyar Orvosi Kamara képviselője, az egyetem kancellárja és további öt karának vezető tisztségviselője. A rendezvényt dr. Merkely Béla nyitotta meg és köszöntötte a vendégeket, majd a Misztrál zenekar előadásával indult a program.

Dobozi Pálma
Fotó: Ancsin Gábor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.