Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

„Úgy tekintek erre a laboratóriumra, mint a saját gyerekemre” – mondta dr. Klebovich Imre a 2004-ben általa létrehozott Bioanalitikai és kémiai ellenőrző laboratóriumban, melynek korábban a vezetője is volt. A Gyógyszerészeti Intézet korábbi igazgatója elmondta: a nagy egyetemeket megelőzve, a világon a negyedik, Európában a harmadik helyen kezdték el oktatni több évtizeddel ezelőtt a biofarmáciát, ám hiányzott az ehhez szükséges nagyműszeres laboratórium. Ezért döntött úgy 2004-ben dr. Antal Istvánnal, az Intézet jelenlegi igazgatójával, hogy a rossz állapotban lévő régi hallgatói kémiai laboratórium helyén kialakítja a bioanalitikai laboratóriumot, amit farmakokinetikai, metabolizmus, gyógyszer-interakció és biofarmáciai analitikai, stabilitás vizsgálati kutatásokhoz, illetve oktatáshoz használnak. „Ezzel a laboratóriummal egy új koncepciót hoztunk létre, korábban ilyen még nem volt az egyetemen”– fogalmazott dr. Klebovich Imre hozzátéve, hogy ez a terület kiemelten fontos a gyógyszerkutatás különböző fázisaiban, a laboratórium létrehozása pedig a kar publikációs tevékenységére is kedvezően hatott. Több PhD hallgató dolgozik jelenleg is a laboratóriumban, amelyből közel 10 megvédett disszertáció született. A laboratórium létrehozása is hozzájárult, hogy a Gyógyszerészeti Intézet számos hazai és nemzetközi tudományos együttműködésben tud részt venni.

Galéria

4kép

Mint mondta, a laboratórium kevesebb, mint fél év alatt készült el, amire nagyon büszke, hiszen szinte a nulláról építették fel. A mai napig nagyon korszerű nagyműszeres infrastruktúrával felszerelt – emelte ki a professzor. A laboratóriumban elsősorban tömegspektrometria, valamint a HPLC, GC, CE analitikai módszerek fejlesztésével, különböző fehérje kutatásokkal foglalkoznak a biofarmáciai, gyógyszertechnológiai analitikai kutatások mellett. Hozzátette: a biofarmácia-gyógyszertechnológia-bioanalitika szoros együttműködésének köszönhetően a Gyógyszerészeti Intézetből egy évtized alatt nyolc szabadalmat jelentettek be, de több olyan készítményt is kifejlesztettek, ami hazai és nemzetközi forgalombahozatali engedélyt kapott.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Cikksorozatunkban egyetemi polgárokat kérünk arra, hogy mutassák meg a kedvenc egyetemi helyszínüket. Az alapítás 250. jubileuma alkalmából indított sorozat további részei megtekinthetők a Semmelweis 250 honlapon.

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.