Jubileumi konferenciával ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját a Primer Prevenciós Fórum. A rendezvény keretében dr. Merkely Béla rektor Pro Universitate Érdemrend kitüntetést adott át dr. Tompa Annának, a Népegészségtani Intézet egyetemi tanárának, a fórum alapítójának és főszervezőjének a megelőzésre fókuszáló medicina népszerűsítéséért végzett munkája elismeréseként.

A fórum megnyitásaként dr. Tompa Anna, a Népegészségtani Intézet egyetemi tanára, az immár negyed évszázados fórum alapítója és főszervezője elmondta, az elmúlt két és fél évtized alatt több mint 300 előadó osztotta meg a fórumon a prevencióval kapcsolatos ismereteit. Köszönetet mondott dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárnak a rendezvény idei támogatásáért.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki a kezdetektől résztvevője volt a fórumoknak, köszöntőjében kiemelte, a primer prevenció sokat változott az elmúlt évtizedek alatt, rengeteg új ismeret születik, amelyek átadását és terjesztését szolgálja ez a fórum. Mint mondta, örömteli számára, hogy a helyszín biztosításával hozzá tudnak járulni a program küldetéséhez. Úgy fogalmazott, hogy az elsődleges megelőzésénél még jobbat nem találtak ki, és ő személyesen is elkötelezett ennek irányába.

Dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja köszöntőjében az orvostanhallgatók aktivitására példaként említette a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete kezdeményezését, amelynek keretében önkéntes alapon, óvodákba és iskolákban eljutva népszerűsítik az egészségfejlesztést, egészségnevelést. Gratulált dr. Tompa Annának a 25 éves fórumhoz, hozzátéve, hogy látnoki munka volt ezt elkezdeni, ma pedig már mindenki egyre jobban látja a primer prevenció jelentőségét. Mérföldkőnek nevezte, hogy a tudomány fejlődésével a génekből előrejelezhető, hogy évtizedek múlva kinek milyen betegsége lehet, ami már a célzott prevencióra is lehetőséget ad. A prevenció kell, hogy legyen az egészségügy alapja – jelentette ki.

Dr. Tompa Anna „A környezettudatos magatartás és az egészségi állapot kapcsolata hazánkban” címmel tartotta meg az idei fórum nyitóelőadását, amelyben az információáramlás fontosságát is hangsúlyozta, mivel, mint fogalmazott, az emberek nem érzik kellőképpen, hogy felelősek a természetért és a környezetükért. Szólt a hazai légszennyezettségi helyzetről, kitérve arra, hogy a dízelautókból származik a levegőszennyezés negyven százaléka, de az idős autók is problémát okoznak. Az embereknek fel kell ismerniük annak felelősségét, hogy milyen autóval járnak, hogyan közlekednek. A cél a gyalogos, kerékpáros és villamosmeghajtású közlekedés részarányának növelése – mutatott rá. A szeméttel történő tüzelés, fűtés is rendkívül káros, súlyos levegőszennyezést okoz. A tiszta levegő a szabadidős tevékenységhez is nélkülözhetetlen, mivel például egy forgalmas út mellett sportolni nagyobb kárt, mint előnyt jelent.  

Kitért a csatornázottság alacsony arányára, ami vidéken sokszor a 20 százalékot sem éri el, az építési hulladékok, illegális lerakók környezetkárosító hatására, továbbá a háztartások rossz gyakorlatára; arra, hogy mennyire nem elterjedt a háztartási olaj gyűjtése, a komposztálás.

Dr. Tompa Anna szerint egy általános egészség- és szemléletmegújító programra lenne szükség, és már az óvodában el kellene kezdeni megtanítani a gyerekeket a környezet és a természet tiszteletére. Rávilágított arra, hogy az iskolai végzettség és a primer prevenciós tudatosság nemcsak az általános gondolkodásunkat befolyásolja, hanem az egyén életkilátásait, várható élettartamát is.

Ezt követően dr. Merkely Béla rektor mondott beszédet, amelyben kitért arra, hogy miként kapcsolódik a fórum missziója a Semmelweis Egyetem jövőbeni terveihez. Az egyetem mint gyógyító és a jövő orvosait, egészségügyi dolgozóit képző intézmény, jelentős felelősséget vállal a társadalom egészségéért, az egészség fejlesztéséért – mutatott rá, hozzátéve, hogy a 250 éves Semmelweis Egyetem célja az idei jubileumi évben az, hogy az egészségmegőrzést, a megelőzést középpontba helyező szemléletformálás élére álljon; a lakosság, a jövő és a jelen orvosai, egészségügyi dolgozói körében egyaránt. Megemlítette a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ létrehozását, valamint azt is, hogy szeptembertől tanulmányi kreditet kaphatnak a hallgatók a tantárgyi keretek között megvalósuló egészségfejlesztési tevékenységért, prevenciós előadásokért, szűrésekért. Szólt arról, hogy a jubileumi évben Semmelweis Éjszakák címmel interaktív, népegészségügyi tematikájú programsorozatot indít az egyetem a nagyközönség részére.

Dr. Merkely Béla rektor méltatta dr. Tompa Anna tevékenységét és küldetését, amellyel a hazai életmód konferenciák egyik legkiemelkedőbb eseményévé alakította az immár 25 éves Primer Prevenciós Fórumot. A rektor Pro Universitate Érdemrend kitüntetést adományozott dr. Tompa Anna részére, aki munkásságával negyedszázada döntő szerepet vállal a preventív medicina népszerűsítésében.

Galéria

7kép

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.