Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 15.
302422 Összes oltás

A World Confederation for Physical Therapy (WCPT) minőségi tanúsítványát nyerte el öt évre az Egészségtudományi Kar (ETK) ápolás és betegellátás szakának gyógytornász szakiránya. A WCPT a legmagasabb szintű nemzetközi szakmai szervezet a gyógytorna-fizioterápia területén, mely egyéb szakmai tevékenységei mellett magas színvonalú egyetemi képzéseket akkreditál, hogy kiemelje azokat a gyógytornász képzések sokaságából. Az idevezető folyamatról és az akkreditáció fontosságáról adott interjút dr. Nagy Zoltán Zsolt, az ETK dékánja és dr. Horváth Mónika, a Fizioterápiai Tanszék vezetője.

A World Confederation for Physical Therapy az egész világon elismert, magas presztízsű szervezet, melynek 190 tagországban 450 ezer gyógytornász-fizioterapeuta tagja van – ismertette dr. Nagy Zoltán Zsolt. A világszervezet célja a fizioterápia magas szakmai minőségének biztosítása az oktatás, a klinikai gyakorlat (szakmai irányelvek, protokollok) és a kutatás területén egyaránt. Ennek érdekében létrehoztak egy akkreditációs bizottságot, melynek mint „legfelső hatóságnak” kompetenciája a különböző országok gyógytornász-fizioterapeuta képzései szakmai színvonalának minősítése. „A Fizioterápiai Tanszéken dolgozó oktatókkal együtt meg voltam róla győződve, hogy az itt folyó oktatás kellően magas színvonalú a minősítés megszerzéséhez, és néhány évvel ezelőtt kaptunk erről egy megerősítést a WCPT elnökétől, Marilyn Moffattól is, aki a tanszéken tett látogatása után úgy vélte, érdemes lenne elindítani a Semmelweis Egyetem gyógytornász képzésének nemzetközi megmérettetését” – mondta a dékán.

A WCPT előírásának megfelelően először egy 545 oldalas angol nyelvű akkreditációs anyagot kellett elkészíteni a képzés személyi és tárgyi, infrastrukturális feltételeiről, valamint teljes szakmai tartalmáról. Ezen kívül be kellett nyújtani a gyógytorna-fizioterápia területét érintő teljes jogszabályi háttéranyagot, és részletesen ismertetni kellett a képzési kimeneti követelményeit, a hivatalos szakmai kompetenciákat, az alapnyilvántartási rendszert, a működési nyilvántartás engedélyeztetésének és megújításának folyamatát, a továbbképzési kötelezettségek szabályozását is – ismertette az akkreditáció menetét dr. Horváth Mónika. Miután a Nemzetközi Akkreditációs Bizottság megfelelőnek minősítette a benyújtott anyagokat, az akkreditációs folyamat következő lépése a helyszíni ellenőrzés volt – tette hozzá a tanszékvezető,

A WCPT akkreditációs folyamatában ugyanis nagy hangsúlyt kap, hogy a bírálók a helyszínen is meggyőződhessenek arról, a képzés valóban a dokumentált formában zajlik, és személyes benyomásaik alapján tudják javaslataikkal segíteni az akkreditálási folyamatban részt vevő intézményeket – függetlenül attól, hogy azok a folyamat végén megszerzik-e az akkreditációt vagy nem – ismertette a tanszékvezető. Az ETK-ra 2018 novemberében érkezett az Akkreditációs Bizottság képviseletében két szakember, dr. Margot Skinner és dr. Graham Pope. Az akkreditációs eljárás szigorú előírásainak megfelelő protokoll szerint szervezett kétnapos tartalmas látogatáson a bizottság tagjai betekintést kaptak a képzés minden aspektusába. Beszéltek az ETK dékánjával és a kar vezetőivel, a tanszék oktatóival, ellenőrizték a tanszék személyi állományát, infrastrukturális feltételeit, tematikáit, tantárgyi programjait. Találkoztak az oktatásszervezőkkel is, meggyőződtek az írásban előre leadott anyagok megvalósulásáról. Néztek órarendeket, megismerték a Neptunt és a Portált is – sorolta dr. Horváth Mónika.

Felmérték az előadótermek kapacitását, és vizsgálták az előadások szakmai tartalmát, majd megnézték a gyakorlótermeket, szakmailag ellenőrizték a gyógytornászképzés legfontosabb alapozó tantárgyának („A mozgásrendszer funkcionális elemzése és vizsgálata”) tartalmát, betegvizsgálati órát látogattak, és ellenőrizték a gyakorlótermek felszereltségét is – tette hozzá. Emellett látogattak tornatermi órát, felmérték a tornaterem felszereltségét, a mozgásterápia eszköztárát, és végigjárták a gyógytornászképzésben használt összes speciális termet: az anatómiai labort, az élettani labort, az ápolási szimulációs labort, a szülészeti szimulációs labort és a biomechanikai szemléletű mozgásvizsgáló laboratóriumunkat. Ezen felül a tágabb oktatási környezetre is figyelmet fordítottak: meglátogatták a könyvtárt, meggyőződtek a hallgatók könyvkölcsönzési és egyéb könyvtár által biztosított lehetőségeiről (tudományos keresőprogramok használata, elektronikus folyóiratok, stb.), emellett elbeszélgettek a Hallgatói Önkormányzat, a Karrier iroda képviselőivel, valamint minden évfolyam magyar és angol nyelvű hallgatóival is.

Dr. Horváth Mónika arról is beszámolt, hogy az akkreditációs folyamatnak fontos állomása azoknak az intézményeknek a bemutatása, amelyek a hallgatókat klinikai gyakorlatra fogadják. Ilyen gyakorlóhely a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, az Ortopédiai Klinika, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Neurológia, Ergoterápia, Hidroterápia és Sportterápia részlege.

A karon tett látogatás után többhónapos értékelési munka következett, a folyamat eredménye pedig egy nagyon részletes, sok szempont szerint összeállított értékelő anyag lett – számolt be dr. Nagy Zoltán Zsolt. A 47 oldalas részletes értékelés és az összefoglaló minősítés, illetve az oklevél februárban érkezett meg, a képzést az értékelési kritériumok túlnyomó többségében kitűnőnek találták. A minősítő oklevélben az szerepel, hogy a Semmelweis Egyetem Gyógytornász képzése elnyerte a WCPT akkreditációs minősítését, és természetesen kommunikációnkban ezentúl használhatjuk a WCPT akkreditáció logóját is – mondta a dékán. A minőségi tanúsítvány 5 évre szól, majd újabb ellenőrzés következik a minőség megtartása és a további fejlődés érdekében. A dékán hangsúlyozta, hogy a tanúsítvány különösen nagy jelentőségű az angol nyelvű gyógytornász képzés szempontjából, hiszen a képzés nemzetközi elismertsége nagymértékben leegyszerűsíti a diplomahonosítási eljárásokat.

Forrás: Egészségtudományi Kar
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.