406-an vehették át oklevelüket az Egészségtudományi Kar (ETK) Budapest Kongresszusi Központban tartott ünnepségén. A végzett hallgatókat eskütételük után dr. Merkely Béla rektor és dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán avatta diplomásokká.

Büszkén elmondhatják magukról, hogy egy nagy és sokszínű egyetemnek voltak a hallgatói, és diplomájukban olyan intézmény neve szerepel, melyet világszerte ismernek és elismernek – mondta beszédében dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán, kiemelve, hogy a Semmelweis Egyetem előkelő helyen szerepel a nemzetközi rangsorokban, és külföldi hallgatói több mint 70 országból érkeztek Magyarországra. Megjegyezte, hogy míg tavaly Kossuth Zsuzsanna és Semmelweis Ignác, a hazai betegápolás és gyógyítás két nagy alakja születésének 200. évfordulóját elsősorban hazánkban ünnepelte az egyetem, idén ezt a nemzetközi színtéren tette meg, többek között számos új Semmelweis-szobor avatásával külföldi nagyvárosokban. Szeptemberben kezdi az egyetem a 250. jubileumi tanévet, amelyre az ETK kiemelten is készül október 4-én közel ötven rendezvénnyel, tette hozzá a dékán.

Felhívta a hallgatók figyelmét, hogy törekedjenek megszerzett ismereteiket minél nagyobb mértékben hasznosítani gyakorlati munkájukban, és külön hangsúlyozta beszédében a hivatás szót. „Ha valóban hivatásként élik meg szakmájuk gyakorlását, sokkal több örömben lesz részük, és könnyebben felülemelkednek a problémákon, nehézségeken” – fogalmazott dr. Nagy Zoltán Zsolt. A dékán azt tanácsolta a végzősöknek, hogy fejlesszék folyamatosan a szakemberként megszerzett tudásukat, valamint reményét fejezte ki, hogy sikerült átadni számukra az adott területen dolgozó egészségügyi dolgozó problémaérzékenységét és gondolkodásmódját, az empátiát és a segíteni vágyást is. Higgyenek önmagukban és sugározzanak magabiztosságot, hogy alkalmasak erre a nemes és komplex feladatra, amit munkájuk során ellátnak, tette hozzá.

A dékán áttekintette az elmúlt tanév legfontosabb kari eseményeit, megemlítve, hogy a záruló félévben 2761 hallgató vett részt magyar nyelvű képzésben a karon, és összesen 375 hallgató az angol nyelvű és a székhelyen kívüli képzéseken. A kar Vas utcai épülete bővítésének harmadik, utolsó üteméhez idén elkészült a kiviteli terv is. Külön kiemelte, hogy a kar magyar nyelvű gyógytornász szakirányú BSc képzése az év során megszerezte az elismert nemzetközi szakmai szervezet, a World Confederation for Physical Therapy akkreditációját 5 évre. Végül reményét fejezte ki, hogy a hallgatók az itt megszerzett tudással mindannyian meg fogják állni a helyüket a világban.


A végzett hallgatók dr. Vingender István dékánhelyettes vezetésével esküt tettek, majd ezt követően dr. Merkely Béla és dr. Nagy Zoltán Zsolt kézfogásukkal diplomásokká avatta őket. Az ünnepségen ápoló, gyógytornász, egészségturizmus szervező, dietetikus, mentőtiszt, szülésznő, népegészségügyi ellenőr, védőnő, képalkotó diagnosztikai analitikus, optometria, ápolás MSc, egészségügyi tanár MSc, fizioterápia MSc, táplálkozástudományi MSc, addiktológiai konzultáns, podiáter, valamint egészségtudományi szakfordító tolmácsszakokon, szakirányon, illetve specializáción végzettek vehették át okleveleiket.

Az ETK luganói székhelyen kívüli képzésében a 2018/19-as tanévben összesen 75 hallgató szerzett gyógytornász oklevelet, melyet 73-an a Luganoban tartott oklevélátadó ünnepségen vehettek át, két végzett hallgatónak pedig a budapesti ünnepségen nyújtották át diplomáikat.

A végzett hallgatók nevében elsőként Kozák Orsolya ápoló szólt, aki hangsúlyozta: méltán lehetnek büszkék magukra, hiszen sok kihívást sikeresen teljesítettek az elmúlt négy évben. „Nemcsak tudásunk gyarapodott, hanem mi magunk is sokat fejlődtünk emberileg, és mindannyiunk életét meghatározó kapcsolatokra tettünk szert” – mondta, megköszönve az oktatóknak, akik fáradságot nem kímélve adták át tudásukat, tapasztalatukat, és hangsúlyozva, hogy nekik köszönhető a Semmelweis Egyetem hírneve, nem a szép épületnek vagy a tágas aulának. Remélem, és hiszem, hogy mind méltóak vagyunk arra, hogy egyetemünk nevét öregbítsük a nagybetűs életben, tette hozzá.

Kennedy Anelechi gyógytornász hallgató búcsúbeszédében kitért rá, hogy a frissen végzettek közül nyáron sokan karrierjük első állomásán kezdenek majd dolgozni, ismét a ranglétra alján, de az egyetemen tanultaknak köszönhetően biztosan egyre magasabbra jutnak majd. Megköszönte a támogatását a világ minden tájáról származó családtagoknak, és arra biztatott mindenkit, hogy járuljon hozzá a világhoz a maga módján.

Az ünnepséget a Medikus Zenekar előadása zárta.

Deme Tamás
Fotó: Ancsin Gábor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.