Összesen 384 előadáskivonattal jelentkeztek a hallgatók az idei egyetemi Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferenciára, amely ünnepélyes megnyitóval kezdődött a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben. A nyitó előadást dr. Merkely Béla rektor, a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) leköszönő elnöke tartotta, amelyben felidézte az elmúlt tíz év legemlékezetesebb pillanatait, és hangsúlyozta: a tudományos diákkör a legfontosabb alapja a Semmelweis Egyetemen működő műhelyeknek. A megnyitón átadták többek között a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő, a Kiváló Diákkörös díjakat és az elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó elismeréseket.

Dr. Merkely Béla rektor, leköszönő TDT elnök nyitó előadásában elnöksége 10 évének legemlékezetesebb pillanatait idézte fel. Mint fogalmazott: minden momentum, amikor elnökként segíteni tudta a tudományos diákköri munkát, fontos számára, de kiemelte a konferenciákat lezáró díjátadókat, amikor az adott év díjazottjait köszönthette. Visszaemlékezett, hogy 2007-ben dr. Csermely Péter, a TDT akkori elnöke kérte fel a titkári funkciók ellátására, majd amikor lejárt a 10 éves periódus – ami a maximális időtartam, ami ezen a poszton betölthető – őt javasolta a Tanács elnöki posztjára.

Ezt követően új arculat és új team jött létre. A rektor köszönetet mondott csapatának, többek mellett dr. Káldi Krisztina alelnöknek, az Élettani Intézet docensének, akinek a megnyitó keretében Pro Universitate Érdemrend díjat adott át az elmúlt tíz évben végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Szintén megköszönte a titkári feladatokat ellátó dr. Széplaki Gábor, dr. Boros András és dr. Radovits Tamás munkáját, továbbá kiemelte Barabás Zsófia szerepét a szervezéssel összefüggő fontos feladatokban, és megköszönte az ő és Müller Mónika TDK-koordinátor munkáját.

Az elmúlt időszakban az előadások száma stabil volt, kismértékben emelkedett, ugyanakkor a színvonal jelentősen nőtt, ami a díjazottak számában is megmutatkozik – összegzett a rektor. A fontos lépések között említette, hogy a konferenciához az Orvosképzés különszámaként komoly kiadvány kapcsolódik, amely a programot és az absztraktokat tartalmazza. Az ünnepélyes megnyitó immár hagyományosan olyan esemény, amelyen az egyetem és a tudományos diákköri műhelyek vezetői is jelen vannak a hallgatók mellett. Kiemelte az angol nyelvű megmérettetést lehetővé tévő Semmelweis International Students’ Conference 2012-es bevezetését, ami a fiatalok közötti nemzetközi kapcsolatépítést is segíti, emellett emeli az egyetem presztízsét.

A rektor hangsúlyozta, hogy a célesemény minden esetben a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). A társegyetemek segítségével sikerült elérni az országos verseny orvos- és egészségtudományi szekciójának bővítését, így ma már mintegy 180 hallgató képviselheti az egyetemet. Dr. Merkely Béla hangsúlyozta, hogy a tudományos diákkör a legfontosabb alapja a Semmelweis Egyetemen működő műhelyeknek. A jó TDK-sból lesz Phd-hallgató vagy rezidens, és belőlük lesz a kolléga, a posztdoktor vagy az adjunktus, akik pedig később újabb kiváló diákkörösöket nevelnek majd – mutatott rá. Mint mondta, a kezdetektől kiemelten kezelte a nemzetközi kapcsolatok erősítését, fontos cél volt a magyar hallgatók külföldi tanulmányútjainak, kongresszusi részvételének biztosítása.

A cél a tudományos produktum, aminek egyik formája a publikáció, amiben az egyetem jól teljesít; ennek köszönhető, hogy a világ ötszáz legjobb felsőoktatási intézménye között van. Ezért a rektor szerint kiemelten fontos, hogy a fiatalok mielőbb megismerjék a tudományos publikáció örömét. Gondolatait az OTDT elnökét, dr. Szendrő Pétert idézve zárta: „a TDK örök”, és hozzátette: rektorként minden erejével támogatja a további munkát.

A TDT új elnöke, dr. Szijártó Attila, az I. Sz. Sebészeti Klinika docense a megnyitón úgy fogalmazott: nagy feladat áll előttük, hogy megtartsák az elért színvonalat. Bemutatta elnökhelyettesét, dr. Radovits Tamást, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensét, valamint dr. Fülöp Andrást, az I. Sz. Sebészeti Klinika rezidensét, aki a titkári feladatokat látja el. Mint elmondta, a jelenlegi struktúra és minőség megtartása mellett a jövőbeli tervek között szerepel az angol és német nyelvi programban részt vevő hallgatók erőteljesebb bevonása a diákköri munkába. Emellett egy kötetlenebb hangvételű tavaszi rendezvénnyel, valamint tanulmányi fejlesztéssel is készülnek; módszertani, biostatisztikai és prezenctációs képességet fejlesztő kurzus indul majd.

Dr. Szijártó Attila beszámolt arról, hogy az idei programban 384 magyar nyelvű absztrakt szerepel, míg a nemzetközi konferenciára tíz országból mintegy hetven előadást jelentettek be. A kongresszussal egy időben a korábbi hagyományoknak megfelelően három gyakorlati verseny is zajlik majd: a Sebészeti Manuális Verseny, a Kabay János Gyógyszerészeti Gyakorlati Verseny és a Bánóczy Jolán Gyakorlati Fogorvostanhallgatói Verseny.

Ezt követően átadták a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő, a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse díjakat és az elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó elismeréseket. (A részletes névsor cikkünk végén olvasható.) A TDK kiemelt támogatója idén is a Richter Gedeon.

A TDK-konferencia megnyitója a hat Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő egyikének, dr. Maurovich-Horvat Pálnak az előadásával zárult „A szívinfarktus előrejelzése képi biomarkerek segítségével” címmel. A kardiológus és radiológus szakorvos, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyetemi docense visszaemlékezett arra, hogy tudományos pályáját másodéves hallgatóként a Városmajorban kezdte diákkörösként dr. Merkely Béla vezetésével. Mint kitért rá, nagy kihívás a klinikusok számára, hogy időben azonosítsák azokat a betegeket, akik szívinfarktust fognak elszenvedni, hiszen gyakran maga az infarktus az első tünet. Előadásában bemutatta azokat a kutatásait, amelyek végső célja egy olyan rizikóbecslési rendszer, amivel a szívinfarktus valószínűsége személyre szabottan meghatározható. Ez tíz évvel hosszabbíthatná meg a várható élettartamot – tette hozzá. Kitért egyebek mellett a Bostonban végzett vizsgálataira, valamint az infarktus kialakulásáért felelős plakkok morfológiai vizsgálata során felismert, vulnerábilis plakkokra utaló „napkin-ring” jelre, amelynek objektív azonosítása ugyanakkor nem könnyű. A városmajori klinikán, a Lendület program keretében a radiomika módszerét ültették át a kardiovaszkuláris képalkotásba. Legfrissebb eredményeik szerint úgy tűnik, a radiomikai módszerekkel azonosítható, hogy melyek azok a szövettanilag vulnerábilis plakkok, amik veszélyesek lehetnek a betegek számára.

A díjátadóról szóló cikkünk, amelyből elérhető a díjazott TDK-hallgatók listája is, ide kattintva olvasható. 

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Kiváló Tudományos Diákköri Nevelők

Dr. Benedek Csilla, az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének docense
Dr. Görbe Anikó, az Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének docense
Dr. Lotz Gábor, az Általános Orvostudományi Kar II. Sz. Patológiai Intézetének docense
Dr. Maurovich-Horvat Pál, az Általános Orvostudományi Kar Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense
Dr. Szigeti Krisztián, az Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sugárbiológiai Intézete tudományos főmunkatársa
Dr. Várbíró Szabolcs, az Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika docense, részlegvezetője

A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei

Dr. Szanyi Szilárd – Témavezető: dr. Szmola Richárd, egyetemi adjunktus, Országos Onkológiai Intézet, dr. Langer Róbert, egyetemi tanár, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Dr. Fésüs Viktória – Témavezető: dr. Bödör Csaba, tudományos főmunkatárs, I. Sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet

Dr. Beliczai-Marosi Gabriella – Témavezetők: dr. Kiss Levente, egyetemi adjunktus, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, dr. Maurovich-Horvat Pál, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Bárczi Enikő – Témavezető: dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, Pulmonológiai Klinika

Dr. Iványi Dóra – Témavezető: dr. Kivovics Péter, egyetemi tanár, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Dr. Panta Cecília Rita – Témavezetők: dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, dr. Ruisanchez Éva, egyetemi adjunktus, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Aczél Dóra Tímea – Témavezetők: dr. Turu Gábor, egyetemi adjunktus, SE Élettani Intézet, dr. Tóth András, egyetemi tanársegéd, Élettani Intézet

Dr. Vajk Dóra – Témavezetők: dr. Mészáros Tamás, egyetemi docens, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, dr. Csala Miklós, egyetemi tanár, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, dr. Jermendy Ágnes, egyetemi tanársegéd, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Keller Dávid – Témavezető: dr. Dobolyi Árpád, egyetemi tanár, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Simon Judit – Témavezetők: dr. Maurovich-Horvat Pál, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, dr. Gara Edit, szakorvos-jelölt, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, dr. Zádori Zoltán, egyetemi docens, Farmakológiai- és Farmakoterápiás Intézet

Bodor Zsanett – Témavezetők: dr. Benedek Csilla, főiskolai docens, ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, dr. Kovács Zoltán, egyetemi docens, Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Fizika-Automatika Tanszék

Kubik Anna Zsófia – Témavezető: dr. Borka Péter, főiskolai tanársegéd, ETK Alkalmazott Egészségtudományi Intézet – Fizioterápia Tanszék

A 2018. évben elsőszerzős publikáció megjelenéséért díjazottak

Bacsárdi Anna – dr. Hagymási Krisztina (II. Sz. Belgyógyászati Klinika) diákköröse
Bátai Bence – dr. Bödör Csaba (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet) diákköröse
Mendik Péter – dr. Csermely Péter és dr. Veres Dániel (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) diákköröse
Molnár András – dr. Szirmai Ágnes (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika) diákköröse
Nyirő Judit – dr. Hegedűs Katalin (Magatartástudományi Intézet) és dr. Hauser Péter (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) diákköröse

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.