Idén első alkalommal az egyetem mind a hat kara egyidőben tartja meg Tudományos Diákköri Konferenciáját, melyet a járványhelyzet miatt idén is online rendeznek meg. Az eseményen mintegy 45 szekcióban közel 400 előadással jelentkeztek a tudományos diákköri hallgatók. Az ünnepélyes megnyitón több, a TDK-hoz köthető elismerést is átadtak, és többek között a rektori pályamunkák díjazottjait is bemutatták.

„Egykori TDK-s hallgatóként, később oktatóként, majd TDT elnökként pontosan tudom, milyen elköteleződést és áldozatos munkát kíván a diákköri munka” – fogalmazott megnyitó beszédében dr. Merkely Béla rektor, a Tudományos Diákköri Tanács korábbi elnöke. Kiemelte: oktatóként az egyik legnagyobb felelősség nemcsak ennek a munkának a segítése, de a tehetségek felismerése és gondozása is. A Semmelweis Egyetem fennállásának immár több mint 250 éve során mindig is kiemelkedő tudásközpont, a tehetségek bázisa és képzőhelye volt. Olyan tudományos közeg, amelyben mindenki szabadon felismerheti, kibontakoztathatja képességeit, és szó szerint korlátok nélkül bővítheti ismereteit – mutatott rá a rektor, hozzátéve: a Tudományos Diákkör ennek a szemléletnek a legfontosabb intézménye, a konferencia a legkiválóbb fóruma.

A TDK nemcsak az első lépcsőfok a tudományos karrier felé vezető úton, de egyedülálló műhely is: itt elmélyedhetnek választott szakterületükben, elsajátíthatják a kutatás, a publikáció alapjait is

– fogalmazott. Szorgalom és kitartás – ezekre van szükség a kiemelkedő TDK-munkák elkészítéséhez, de ezek állnak a legjobb tudományos publikációk, a legragyogóbb kutatói pályák mögött is.

A tehetség megtalálásánál, gondozásánál és kibontakoztatásánál nincs szebb, nemesebb és felelősségteljesebb küldetése egy egyetemnek – hangsúlyozta dr. Merkely Béla, aki elmondta, idén első alkalommal az egyetem mind a hat kara egyidőben tartja konferenciáját, mintegy 45 szekcióban közel 400 előadás hangzik majd el.

„A TDK-munka egy olyan hungarikum, mellyel élni kell” – emelte ki beszédében dr. Szijártó Attila. A Tudományos Diákköri Tanács elnöke elmondta, a TDK feladata a lelkes fiatal hallgatók bátorítása, felkarolása, hogy megismerkedjenek a tudomány alapvető fortélyaival, megismerjék az utat, hogyan születnek tudományos evidenciák. Az itt elsajátított tudományos véna birtokában sokkal kritikusabban tudják értelmezni a kapott eredményeket is – fogalmazott. A tudományos diákköri munka a tehetséggondozás egyedülálló módja, ahol egymásra találhat mester és mentorált, oktató és hallgató. Sokszor életre szóló kapcsolatok, barátságok szövődnek ezen tanár-diák kapcsolatokból. Dr. Szijártó Attila kiemelte, hogy a közel két éve tartó pandémia jelentette kihívásokkal terhelt időszakban a Semmelweis Egyetem oktatói és hallgatói kiválóan helytálltak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a világjárvány okozta jelentős lelki és fizikális megterhelés ellenére az idei konferencia minden idők legnagyobb létszámú tudományos diákköri rendezvénye – hangsúlyozta, hozzátéve: mindez nem jöhetett volna létre azon oktató, témavezető kollégák nélkül, akik az elmúlt időszakban rájuk nehezedő fokozott egészségügyi terhelés és megnövekedett feladatok mellett is folytatták kutató, nevelő munkájukat. Köszönetét fejezte ki azon hallgatóknak is, akik töretlen lelkesedéssel végezték munkájukat a járványügyi intézkedések jelentette nehéz körülmények mellett is.

A beszédeket követően az ünnepélyes megnyitón átadták a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője, valamint Kiváló Diákköröse kitüntetéseket, a 2021-ben elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó elismerést (a díjazottak névsora a cikk végén olvasható). A Richter Gedeon Nyrt. az idei évben is a Semmelweis Egyetem TDK Kiemelt Támogatója oklevelet kapott. A ceremónián ismertették a rektori pályamunka díjazottjainak listáját is.

Utóbbi díjjal kapcsolatban dr. Tímár József, a Bíráló Bizottság elnöke rámutatott: a rektori pályamunka az egyetemre jellemző, különleges hallgatókat támogató rendszer. Örömét fejezte ki, hogy idén ismét közel száz pályázat érkezett, kiemelve, hogy az első díjat 50 százalékban olyanok nyerték meg, akik nemzetközi tudományos publikációval is rendelkeznek. Idén 17 első és ugyanennyi második helyezett pályamunkát díjaztak, valamint 13 harmadik helyezést osztottak ki.

A díjazottak névsora ezen a linken olvasható (pdf).

A megnyitón dr. Dőri Ferenc, a Parodontológiai Klinika egyetemi tanára – aki Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetésben részesült az eseményen – tartott előadást „Vérlemezke-koncentrátumok alkalmazása a parodontális csontdefektusok kezelésében” címmel. Ebben összefoglalta, hogy, ha a fogágy (paradontium) begyullad és kialakul a fogágybetegség, akkor a tartószövetek fertőződnek, leépülnek, mely foglazuláshoz majd a fog elvesztéséhez vezet. Ez a folyamat már nem visszafordítható, de kezelhető.

Ismertette a lehetséges terápiás módokat, melynek részei a konzervatív kezelés, a korrekciós kezelés fázisa, illetve a megtartó, kontroll kezelés fázisa. Elmondta, a sebészeti beavatkozások után két gyógyulási lehetőség áll fent: a reparáció (itt csak a folyamat megállításáról van szó), valamint a regeneráció, ez esetben lehetőséget teremtenek rá, hogy a paradontális tartószövetek is regenerálódhassanak.

Ez történhet különböző mechanikai membránok alkalmazásával, ilyenkor egy szervezetbarát membránt helyeznek a fog köré, amely nemcsak elősegíti a szövetek újraképződését, de onnantól kezdve képes megvédeni a fogat a bakteriális fertőzésektől is.

Bemutatta a már bevált parodontális regeneratív sebészeti módszereket, majd ismertette kutatásaik lényegét, melyben arra keresik a választ, hogy ezen eljárások mellett kiegészítésképp, még jobban elősegítik-e a gyógyulást bizonyos faktorok. Olyan saját, autológ szöveteket, anyagokat, eszközöket keresnek, amelyekkel pótolhatók vagy helyettesíthetők a xenogén vagy szintetikus anyagok. Példaképp említett egy olyan gél állagú plazmát, melyet alkalmazva nincs szükség vivő, csontpótló anyagra. Eddigi eredményeik biztatók, nem volt szignifikáns különbség a már bevált módszerek, illetve az általuk kipróbált alternatív autológ anyagok alkalmazása között.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem, Bartha Bálint

Díjak, elismerések a 2022-es TDK-án

A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője kitüntetés:

Dr. Dőri Ferenc István egyetemi tanár, igazgatóhelyettes, német tanulmányi felelős, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika

Dr. Hamar Péter egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

Hermánné Dr. Juhász Réka egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Dr. Horváth Csaba egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

Dr. Miklós Zsuzsanna egyetemi adjunktus, tanulmányi felelős helyettes, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Nemes Bálint egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei kitüntetés:

Dr. Bátai Bence
Témavezető: dr. Bödör Csaba, tudományos főmunkatárs, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Dr. Farkas Ferenc Balázs
Témavezetők: dr. Szabó Dóra, egyetemi tanár, klinikaigazgató, Orvosi Mikrobiológia Intézet, dr. Kovács Attila, egyetemi adjunktus, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Gyenes Gábor
Témavezetők: dr. Feith Helga Judit, habilitált fõőiskolai tanár, tanszékvezető, Társadalomtudományi Tanszék; dr. Pándics Tamás, főiskolai docens, tanszékvezető, Közegészségtudományi Tanszék

Dr. Kálmán Marcell
Témavezető: dr. Ábrám Emese egyetemi tanársegéd, SE Fogpótlástani Klinika

Dr. Kispál Erika
Témavezetők: dr. Kovács Attila PhD egyetemi adjunktus, dr. Tokodi Márton PhD egyetemi tanársegéd

Dr. Lévay Klára
Témavezetők: dr. Szijártó Attila, egyetemi tanár, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, dr. Fülöp András, egyetemi adjunktus, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Dr. Nyirő Judit
Témavezetők: dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens, SE Magatartástudományi Intézet; dr. Hauser Péter, vezető főorvos, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ; dr. Horváth Orsolya, gyermekgyógyász, DPC Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs osztály, dr. Kriván Gergely, osztályvezető főorvos, DPC Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs osztály

Dr. Stark Klára Aliz
Témavezető: dr. Radovits Tamás, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Várallyay Anett Anna
Témavezető: dr. Zádori Zoltán, egyetemi docens, SE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Varga Loretta
Témavezetők: dr. Feith Helga Judit, főiskolai docens, tanszékvezető, SE ETK Társadalomtudományi Tanszék; dr. Pándics Tamás, főiskolai docens, tanszékvezető, SE ETK Közegészségtudományi Tanszék

Dr. Virág-Tulassay Eszter
Témavezetők: dr. Oláh Attila, egyetemi tanársegéd, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; dr. Radovits Tamás, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Zsarnóczay Emese
Témavezetők: dr. Nagy Anikó Ilona, egyetemi adjunktus, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; dr. Simon Judit, rezidens, Orvosi Képalkotó Klinika; dr. Maurovich Horvat Pál, egyetemi docens, Orvosi Képalkotó Klinika; dr. Banga Péter, egyetemi adjunktus, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; dr. Magyar Máté, rezidens, Orvosi Képalkotó Klinika

A 2021. évben elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó kitüntetés:

Berente Dalida Borbála
Témavezető: dr. Horváth András Attila és dr. Kamondi Anita

Dr. Farkas Ferenc Balázs
Témavezető: dr. Szabó Dóra

Gyöngyösi Helga
Témavezető: dr. Nemcsik János

Jewel Ju Ea Kim 
Témavezető: dr. Gábor Lotz, dr. Éva Kocsmár

Kardos Anna Sára
Témavezetők: dr. Simon Judit és dr. Maurovich-Horvat Pál

Pintér Anna Veronika
Témavezető: dr Alpár Alán

Szabó István Viktor
Témavezetők: dr. Simon Judit, dr. Maurovich-Horvat Pál

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.