A 2019-es első szenátusi ülésen a Semmelweis Egyetem Szenátusa megtárgyalta az egyetemre vonatkozó kormány által támogatott fejlesztések hatásait és részleteit, ide értve a Budáról Pestre költöző szervezeti egységek elhelyezésére vonatkozó terveket. Az egyetem célja az, hogy a Kútvölgyi Klinikai Tömb, valamint a Pulmonológiai Klinika költözése ne járjon a kapacitások csökkenésével sem a betegellátás, sem az oktatás tekintetében.

A Szenátus megtárgyalta és támogatta a 1672/2018 (XII. 13.), valamint a 1774/2018 (XII. 21.) kormányhatározatok szerint a Kútvölgyi Klinikai Tömb klinikáinak és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási szakmai tevékenységeknek a Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésére (2019. december 31-ig), valamint a Pulmonológiai Klinika Külső Klinikai Tömb Tömő utcai épületében történő elhelyezésére (2019. június 30-ig) vonatkozó szakmai javaslatot. Az előterjesztésben szerepel a többi közt az egyetem oktató tevékenységéhez kapcsolódó beruházások részletezése, amelyek az egyetem mind a hat karát érintik (EOK fejlesztése, Hőgyes–Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása, FOK, ETK és PAK fejlesztése).

Mint arról dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes tájékoztatott, a cél az, hogy az eddig a Kútvölgyi Klinikai Tömbben működő egységeket, valamint a Pulmonológiai Klinikát úgy tudják elhelyezni az egyetem Külső és Belső Klinikai Tömbjében, hogy a betegágyak, a humánerőforrás és az oktatás vonatkozásában megtartsák a korábbi kapacitásokat. Emellett a 2019-es évben megvalósuló átalakulások lehetőséget adnak arra, hogy az eddig párhuzamos tevékenységet végző klinikákból egyes profilok tekintetében kiemelkedő klinikai oktatási, kutatási, betegellátó műhelyek váljanak. Ennek egyik első lépéseként a jelenlegi három belgyógyászati klinika két nagyobb egységben működik majd tovább: a Belső Klinikai Tömbben kialakítandó belgyógyászati klinika fő profilja az általános belgyógyászat mellett a hematológia, immunológia lesz, a Külső Klinikai Tömbben kialakítandó klinika pedig az általános belgyógyászat mellett fő profilként gasztroenterológiai, endokrinológiai és nefrológiai ellátást végez majd.

Az előterjesztés bemutatja az Üllői úton egy kampuszfejlesztés lehetőségét is, amihez már meglévő egyetemi ingatlanok (VIII. ker. Mária utca 38-40.) bevonásával belgyógyászati klinikai tömb létrehozása, és egyes, jelenleg a VIII. és IX. kerületi önkormányzatok birtokában lévő ingatlanok – kormányzati támogatás esetén – egyetemi vagyonkezelésbe kerülése szükséges.

A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Rektor szóbeli előterjesztése alapján állást foglalt amellett, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlását érintő (2019. január 25-i) kancellári intézkedés sérti a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített kancellártól elvárható együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget. Ezen felül az intézkedés a rektor és az irányítása alá tartozó decentralizált, önálló gazdálkodással rendelkező egységek felhatalmazott vezetőinek munkáltatói joggyakorlását korlátozza; az ismert gazdasági adatok alapján indokolatlan, továbbá a rendeltetésszerű működőképességet a szakmai vonatkozású kérdések saját hatáskörbe vonásával veszélyezteti, akadályozza a Semmelweis Egyetem fejlesztését, a feladatok eredményesebb és hatékonyabb ellátását.

A fentiekkel kapcsolatban a Kancellár tájékoztatta a Szenátust a Rektornak január 28-án írt levelében foglalt álláspontjáról.

Elfogadta a Szenátus a 2019. évi I. félévi (tavaszi szemeszter) ülés- és munkatervét. A szenátorok januárban elektronikus szavazással támogatták a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési intézkedések fenntartását és folytatását.

Szavaztak a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosításáról, amely pontosítások a Szenátus által korábban elfogadott szervezeti változásokhoz igazodnak. A testület által támogatott módosítás egyik fontos eleme, hogy a doktori tanács elnöke és elnökhelyettese esetében a korábbi három éves megbízás időtartama legfeljebb öt évre változik.

Megszavazták, hogy az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézete a Kodolányi János Főiskola által létrehozott képzési és kimeneteli követelmények alapján egy éves iskolai szociális munka szakirányú továbbképzést indítson. Az egészségügyi menedzser MSc mintatanterve módosult, két új tantárgy – egészségügyi szolgáltatók minőségügyi rendszere, kórház kontrolling szimulációs gyakorlat – bekerülésével.

A Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Intézet főiskolai docensi munkakörére támogatták dr. Túri Ibolya pályázatát, és szintén támogatták dr. Sipeki Irén jelentkezését a Humántudományi Intézet főiskolai docensi állására.

A szenátorok szavaztak a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntető címek odaítéléséről. Módosították az SZMSZ Térítési és Juttatási Szabályzatának (TJSZ) „Életminőséget jelentősen befolyásoló egészségkárosodás esetében” elnevezésű kategóriáját. A módosításra a szociális helyzet megállapítására adható pontok egyértelművé tétele érdekében volt szükség, feloldva ezzel a kollégiumi férőhelyekre vonatkozó kérelmek elbírálásával kapcsolatos ellentmondásokat. A Szenátus támogatott egy további technikai jellegű pontosítást a TJSZ-ben az Egészségtudományi Kar hallgatóinak közéleti ösztöndíj keretére vonatkozóan.

Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes Klinikai Központ (KK) elnökké való kinevezése nyomán újjáalakult a KK tíztagú elnöksége. Új tagként került be a testületbe dr. Réthelyi János és dr. Takács István. A KK elnökségének új összetételéről szóló tájékoztatót meghallgatta a Szenátus (az újjáalakult elnökségről szóló részletes cikk ide kattintva olvasható).

Az egyetem Szenátusa meghallgatta a 2018. évben hozott szenátusi határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést: dr. Kovács Zsolt főigazgató tájékoztatása szerint a Szenátus működésével kapcsolatos adminisztratív és egyéb, SZMSZ-ben meghatározott feladatok átadás-átvétele a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság, valamint a Szenátusi Főtitkárság között megtörtént.

Meghallgatták dr. Rosivall László, a Semmelweis Emlékbizottság elnökének beszámolóját a Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójához kapcsolódó emlékévről, az elért eredményekről és ezek költségeiről.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.