Posztumusz Pro Universitate Díj adományozásáról és személyi kérdésekről is határozott októberi ülésén a Szenátus, amely tájékoztatást kapott a beszerzések menetét felülvizsgáló, idén januárban megalakult Ad-hoc Bizottság munkájának eredményéről is.

A Szenátus egyhangú döntéssel posztumusz Pro Universitate Díjat adományozott dr. Merkely Béla rektor javaslatára Tóth Ilona egykori hatodéves orvostanhallgatónak, az 1956 utáni megtorlás halálos áldozatának a forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. A legmagasabb egyetemi szintű kitüntetést a család nevében Tóth Ilona unokahúga, dr. Tóth Dóra vette át dr. Merkely Bélától az ünnepi szenátusi ülés keretében.

A testület korábban elektronikus szavazással határozott arról, hogy a díj posztumusz adományozható olyan személynek is, aki nem állt az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, azonban „kimagasló tevékenységével, példamutató magatartásával hozzájárult az egyetem hírnevének öregbítéséhez”. Szintén elektronikus szavazással döntöttek a szenátorok október folyamán az Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának egyes rendelkezéseinek módosításáról.

Az ülésen szavaztak a Felülbírálati Bizottság személyi összetételének megújításáról, mivel október végével lejár a testület hároméves ciklusra szóló mandátuma. A vonatkozó szabályzatnak megfelelően a bizottság állandó tagja dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, aki az elnöki posztot is betölti, dr. Sedlák Rita, az Oktatásigazgatási Hivatal elnöke, dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató, valamint a Doktorandusz Önkormányzat két delegáltja Kállai Brigitta és dr. Pálla Tamás, míg a Hallgatói Önkormányzaté Kósa László és Hegedűs Tamás. Megválasztották emellett az eseti tanulmányi, valamint juttatási ügyekben eljáró bizottsági tagokat is.

Szavaztak a szenátorok a 2018. évi Semmelweis Budapest Award nemzetközi díj adományozásáról.

Támogatták dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea jelenlegi megbízott dékán pályázatát a Pető András Kar dékáni posztjára.

A testület támogatta új tudományos dékánhelyettesi pozíció létrehozását a Fogorvostudományi Karon (FOK), valamint dr. Dobó Nagy Csaba erre a megbízásra benyújtott pályázatát. A szavazás értelmében az általános dékánhelyettesi posztot továbbra is dr. Németh Zsolt, míg az oktatási dékánhelyettesi tisztséget dr. Bartha Károly tölti be a FOK-on. Támogatták dr. Dőri Ferenc pályázatát a Parodontológiai Klinika egyetemi tanári álláshelyére.

Megszavazták az egészségügyi szervező alapképzési szak mintatantervének módosítását.

A Szenátus tájékoztatást kapott a beszerzések menetét felülvizsgáló, idén januárban megalakult Ad-hoc Bizottság eddigi munkájáról. A tizenegy fős testület elnöke dr. Sinkó Eszter, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánhelyettese, további öt-öt tagot delegált a rektor és a kancellár. Mint arról dr. Sinkó Eszter elnök az ülésen beszámolt – és azt a dr. Szász Károly kancellár, valamint dr. Farkas Dénes beszerzési igazgató szenátusi adatbázisban közzétett összegzése is tartalmazza – több pontban egységes álláspont alakult ki, ezek a javaslatok beépülhetnek a szabályzatba, míg vannak olyan kérdések is, amikkel kapcsolatban további egyeztetésre van szükség.

Az ülésen dr. Berki Zoltán, a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ) elnöke bejelentette, hogy az érdekképviseletek konzultációt kezdeményeznek az egyetem vezetésével a K/6/2018. (X. 18.) számú kancellári utasítással kapcsolatban.

Dobozi Pálma

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.