Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár

Rendkívüli ülést tartott a Semmelweis Egyetem Szenátusa július 16-án, ahol egyebek mellett tárgyaltak a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek és a Térítési és Juttatási Szabályzat módosításáról, valamint a 2018-as vezetői költségvetést érintő kérdésekről.

A Szenátus dr. Szél Ágoston egyetemi tanár részére rector emeritus címet adományozott azzal együtt, hogy továbbra is biztosítják számára a korábbi rektori személygépkocsi használatát.

Támogatták az SZMSZ egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló előterjesztést, amit dr. Merkely Béla rektor az egyetem működésének, hatékonyságának és eredményességének érdekében kezdeményezett. Az előterjesztés fontosabb elemei között szerepel a Szenátusra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása, így a Rektori Kabinet létrehozása, amelynek elsődleges feladata a rektor irányítási, szakmai felügyeleti, stratégiaalkotási tevékenységének támogatása. A kabinet továbbá koordinálja a Professzorok Semmelweis Kollégiumának működését, összehangolja a rektorhelyettesek tevékenységét, valamint ellátja a rektor személyi asszisztensi feladatait. Az új szervezeti egységgel párhuzamosan a Klinikai Központ Kabinet megszűnik. Az SZMSZ-módosítás tartalmazza, hogy a Rektori Kabinet részeként létrejön a Rektorhelyettesi Titkárság, a rektor által közvetlenül irányított központi szervezeti egységként pedig a Szenátusi Főtitkárság, amely a szenátusi főtitkár feladatvégzését segíti. Az előterjesztés arra is kitér, hogy indokolt az SZMSZ felülvizsgálata, annak összevetése a nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) rendelkezéseivel. A Szenátusi Főtitkárság létrehozása esetén a Szenátussal kapcsolatos ügyintézés kikerül a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) feladatköréből. A Szenátus munkáját segítő JIF munkatársak átkerülnek a főtitkársághoz, a megszűnő Klinikai Központ Kabinet munkatársai pedig a Rektori Kabinetben folytatják tovább munkájukat az eddig önállóan működő Rektori Titkárság, illetve annak részeként működő Rektorhelyettesek Titkársága közalkalmazottai mellett – áll a határozatban.

A Szenátus egyetértett azzal a 2018-as vezetői költségvetést érintő állásfoglalással, miszerint a jelenleg még el nem fogadott 2018. évi vezetői költségvetésnek biztosítania kell a működőképességet minden kar számára, ezért javasolt az egyetem tervezett 2,83 milliárd forintos, bevételeket meghaladó keretigényét 4,6 milliárd forintra változtatni.

Dr. Szász Károly kancellár három napirendi pont esetén nemmel szavazott, ezért ezek a határozatok – rector emeritus cím adományozása, az SZMSZ egyes módosításai és a 2018. évi vezetői költségvetéssel kapcsolatos állásfoglalás – nem lépnek hatályba, hanem a fenntartó elé kerülnek elbírálásra. Az SZMSZ módosításáról, valamint a vezetői költségvetésről a kancellár előzetesen közzétette írásos álláspontját a Szenátus weboldalán, melyet szóban is ismertetett az ülésen. A rector emeritus cím odaítélésével kapcsolatosan a kancellár álláspontja, hogy a cím jogosultjának nem engedélyezi a gépkocsi használatot, egyedileg indokolt esetben a rektorhelyettesi gépjármű használatát engedélyezni fogja.

Elfogadta a Szenátus a Térítési és Juttatási Szabályzat módosításait a kollégiumi elhelyezésekre, valamint a hallgatók szociális helyzetének megítélésére vonatkozóan. Jóváhagyták az Általános Orvostudományi Karon a „Bevezetés a klinikumba” című tantárgy követelményrendszerének módosítását, valamint elfogadták a Szenátus által létrehozott, karokon működő bizottságok hallgató tagjainak megválasztását.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.