Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításáról, valamint egyetemi kitüntetések, díjak adományozási eljárásáról is döntött a Semmelweis Egyetem Szenátusa a 2018-as év első ülésén.

A testület elfogadta az első félév ülés- és munkatervét, valamint meghallgatta dr. Szász Károly kancellár beszámolóját a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció folytatásáról. Annak érdekében, hogy a 2017-es évben megszavazott emelt juttatások változatlanul megmaradjanak, az előterjesztés szerint ezek kifizetése a 2018-as vezetői költségvetés elfogadásáig az eddigieknek megfelelően folytatódik. A további, év végégig tartó illetmények alakulása, esetleges kiterjesztése pedig a vezetői költségvetés elfogadásától függ.

Az SZMSZ elfogadott módosítása nyomán változtak a kutatói professzori kinevezések feltételei: lehetőség nyílik arra, hogy az egyetem pályázati eljárás lefolytatását követően olyan nemzetközi szaktekintélyeket is kutató professzori munkakörben alkalmazzon, akik a Semmelweis Egyetemtől Doctor Honoris Causa vagy Professor Honoris Causa címet kaptak, illetve külső vagy tiszteletbeli tagok az MTA-n, és legalább 20 év kiemelkedő tudományos tevékenység áll mögöttük. A kritériumrendszer kibővítése azok számára ad lehetőséget, akik életútjuk jelentős részét külföldön töltötték, ám igényük van arra, hogy a kvalitásaiknak megfelelő tudományos pozíciót kapjanak Magyarországra visszatérve.

A szenátorok döntése értelmében a Semmelweis Egyetem és a Pető András Főiskola 2017. augusztusi integrációját követően létrejött Konduktív Pedagógiai Szolgáltatások Központja (KKPSZK) tevékenységét és személyi állományát 2018. február 1-től a Pető András Kar (PAK) Továbbképzési és Kiemelt Szolgáltatások Csoportja (TKSZCS) veszi át. A Szenátus emellett támogatta, hogy a TKSZCS új egységet hozzon létre Nemzetközi Konduktív Fejlesztési Projektek néven, melynek feladata, hogy a konduktor BA képzés, a nemzetközi kurzusok és intézménylátogatások bázisaként, a PAK bevételi forrásaként nemzetközi gyakorlóterületként működjön. A KKPSZK működéséhez kapcsolódó módosítások azért szükségesek, mert így az hatékonyabban működhet a PAK keretei között.

A testület döntött az önköltséges hallgatók költségeinek mérsékléséről. Amennyiben az adott félévben valaki csak vizsgakurzusra jelentkezik, akkor CV kurzus esetében csak vizsgadíj fizetendő, FM kurzus esetében pedig az 50 százalékos térítés mellett a felvett kreditek arányát figyelembe véve állapítják meg a költségtérítés pontos összegét.

A Szenátus szavazott a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntető címek odaítéléséről.

Támogatta a Szenátus, hogy az egyetemi szinten adományozható elismerések közé kerüljön a Semmelweis Egyetem Kiváló Konduktora kitüntetés; a Doktori Iskola által adományozható Semmelweis Egyetem Kiváló PhD Oktatója kitüntetés és a Semmelweis Innovációs Díj pedig beépült a Kitüntetési Szabályzatba.

Elfogadta a Szenátus az Egészségtudományi Kar ápolás mesterképzési szak keresztfélévben induló sürgősségi, geriátriai és közösségi szakápoló specializációnak tanterveiről és előkövetelményi rendjéről szóló előterjesztést.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.