Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

Dr. Merkely Bélát választotta rektorjelöltnek a Semmelweis Egyetem Szenátusa 2017. december 14-i ülésén, a rektorjelölt személyéről szóló javaslatot az egyetem megküldi a fenntartó felé. A megválasztott rektorjelölt hangsúlyozta: a rektori feladatra szolgálatként tekint. A Szenátus egyebek mellett határozott a Szervezeti és Működési Szabályzat és az Nftv. összehangolásáról is, mely a korábbi három helyett öt évre hosszabbította a rektori megbízás időtartamát, mely pályázat útján egy alkalommal meghosszabbítható.

Meghallgatta a Szenátus 2017. december 14-i ülésén dr. Hunyady Lászlót és dr. Merkely Bélát, akik pályázatot nyújtottak be a Semmelweis Egyetem rektori tisztségének betöltésére. A Szenátus titkos szavazással dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettest, a Klinikai Központ elnökét, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóját választotta rektorjelöltnek.

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében a rektorjelölt személyéről szóló javaslatot az egyetem elküldi a fenntartónak. A rektori megbízásra vonatkozó javaslatot a szaktárca vezetője küldi meg a köztársasági elnöknek, aki 2018. július 1-jével 5 éves időtartamra bízza meg az új vezetőt.

Mint ismert: dr. Szél Ágoston jelenlegi rektor megbízása 2018. június 30-án jár le, és – mivel az Nftv. szerint adott felsőoktatási intézményben ugyanazon személy összesen legfeljebb két alkalommal kaphat rektori magasabb vezetői megbízást – tovább nem hosszabbítható meg.

A választás eredményének kihirdetését követően dr. Merkely Béla köszönetet mondott a Szenátusnak az egyértelmű többségért és támogatásért. Hangsúlyozta: a rektori feladatra szolgálatként tekint, mely során együtt kíván működni a jelenlegi vezetéssel, a dékánokkal, a karokkal és az egyetem kancellárjával annak érdekében, hogy a Semmelweis Európa legjobb egyetemei közé tartozhasson.  

Dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja gratulált a megválasztott rektorjelöltnek, és hangsúlyozta: az egyetem jövője és egysége azt kívánja, hogy mindenki álljon a leendő rektor mögé, és együttműködve szolgálják a közös célokat.

Dr. Szél Ágoston kiemelte, hogy mindkét jelölt programja nagyon hasonló célokat tartalmazott, melyek alkalmasak az egyetem méltó hagyományainak folytatására. Szintén hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy az egyetem polgárai egységesen támogassák a megválasztott jelöltet munkája során.

A Szenátus decemberi ülésén döntött az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és az Nftv. összehangolásáról, mivel utóbbi a korábbi három helyett öt évre hosszabbította a rektori megbízás időtartamát, mely pályázat útján egy alkalommal meghosszabbítható. A jogharmonizáció megtörtént a rektorhelyettesi, a dékáni és a dékánhelyettesi pozíciók tekintetében is, ezek betöltésének időtartamát is legfeljebb öt évben határozza meg a törvény. A dékáni megbízás pályázat útján szintén legfeljebb egy alkalommal, míg a rektorhelyettesi és a dékánhelyettesi több alkalommal is meghosszabbítható.

Döntöttek a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező nyolc állandó bizottság (Tudományos Tanács, Alumni Igazgatótanács, Semmelweis Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság, Minőségfejlesztő és Minőségértékelő Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság, Gyógyszerterápiás Bizottság, Egyetemi Etikai Bizottság, Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság) személyi összetételének megújításáról.

Támogatta a Szenátus dr. Lang György Mellkassebészeti Klinika igazgatói megbízására benyújtott pályázatát. Szintén támogatta a testület dr. Takács Dávid pályázatát a Pető András Kar Dékáni Hivatalának hivatalvezetői posztjára.

Szavaztak a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője kitüntető cím odaítéléséről is, melyet évente hatan kaphatnak meg, valamint a Felülbírálati Bizottságba a Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy-egy állandó tag személyéről. 

Dobozi Pálma