Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás

Az idei évben is folytatódhat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése, a havi bruttó 283 ezer forintnál kevesebbet keresők pedig alanyi jogon ajándékutalvány-juttatást kapnak. Minderre mintegy 1 milliárd 50 millió forint áll rendelkezésre – hangzott el dr. Szász Károly kancellár és dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató szenátusi tájékoztatójában, melyet elfogadott a testület. Emellett számos személyi kérdésről, valamint a Pető András Kar csatlakozása következtében szükségessé vált változtatásról is szavaztak a szenátorok, akik döntöttek egyebek mellett az idei klinikai kutató ösztöndíj odaítéléséről is.

Elfogadta a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes, a közalkalmazotti pályázati eljárásokat érintő rendelkezéseinek módosítását. Ennek értelmében meghatározásra kerültek a legfeljebb egy évre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói és kutatóprofesszori munkakörökre vonatkozó kinevezési javaslatok előterjesztési és elbírálási szabályai, valamint rögzítették, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója többletfeltételeket állapíthat meg az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetésére szóló pályázati kiírásokban. Az elfogadott előterjesztés tartalmazza azt is, hogy a közalkalmazotti pályázat során a jelentkezőnek a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie a pályázati feltételeknek. Külföldi bizonyítvány vagy oklevél esetén hatvan napon belül pótlólag benyújtható az elismert és honosított irat, amennyiben az eljárás elindítását időben igazolta a jelentkező.

Határozott a testület a felvételi eljárásról szóló szabályzat módosításáról, mely a Pető András Kar (PAK) csatlakozása miatt vált szükségessé annak érdekében, hogy az új kar felvételi eljárásrendje formailag és tartalmilag illeszkedjen az egyeteméhez. Döntöttek a szenátorok a „Jó tanuló-jó sportoló” díj adományozási rendjéről szóló szabályzat módosításáról, így a pályázati határidő előre hozásáról és a pénzjutalom kifizetésének eljárásrendjéről.

Elfogadták a klinikus kutatói támogatás eljárásrendjében előterjesztett változtatásokat. Ezek szerint már a szakképzés során is lehet pályázni, továbbá a PhD megszerzését követően két évig az egyetemmel jogviszonyban kell maradnia a támogatottnak. Szavazott a testület a 2017. évi Klinikus Kutatói támogatás odaítéléséről is. Az idei ösztöndíjasok: dr. Jermendy Ádám (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika), dr. Micsik Tamás (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet) és dr. Brunner Alexandra (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika).

Elfogadta a testület az Erasmus+ Szabályzatot, melynek célja, hogy összefoglalja a programra vonatkozó eljárási szabályokat. A korábbi szabályzat több, az elmúlt évben történt strukturális változás miatt évült el.

Több személyi kérdésben is véleményt nyilvánított a testület. Jóváhagyták a Pető András Kar hat állandó, a Szenátus által létrehozott bizottságának, a Fogorvostudományi Kar (FOK) négy szenátusi bizottságának, továbbá az Egészségügyi Közszolgálati Kar Etikai és Fegyelmi Bizottságának személyi összetételét. Támogatták dr. Deák Adrienn főiskolai tanár pályázatát a PAK oktatási dékánhelyettesi posztjára. Szavaztak az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) soron kívül meghirdetett docensi álláshelyekkel kapcsolatban. A testület támogatta dr. Lorx András (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika), dr. Járai Zoltán Miklós (Érsebészeti Tanszék Angiológiai Tanszéki Csoport), dr. Radovits Tamás (Kardiológiai Tanszék), dr. Szikora István (Idegsebészeti Tanszék Neurointervenciós Tanszéki Csoport) és dr. Berkes István (Traumatológiai Tanszék Sportsebészeti és Sportorvostani Tanszéki Csoport) pályázatát. A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet vonatkozásában támogatták dr. Csókay Katalin Eszter, dr. Hegedűs Tamás Zoltán, Liliom Károly, Matkovicsné Varga Andrea tudományos főmunkatársi pályázatát. Szintén pozitívan véleményezték dr. Kocsis László Lajos Egészségtudományi Kar Morfológiai és Fiziológiai Tanszék főiskolai docensi munkakörére benyújtott pályázatát.

Módosult az egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat, nőtt ugyanis az adományozható kitüntetések száma a PAK csatlakozása következtében.

Elfogadta a Szenátus dr. Szász Károly kancellár és dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató tájékoztatóját a 2017. évi kiválósági jutalomról. Mint azt a kancellár részletezte: a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően idén is folytatódhat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése, a havi bruttó 283 000 forintnál kevesebbet keresők pedig alanyi jogon ajándékutalvány-juttatást is kapnak. Minderre mintegy 1 milliárd 50 millió forint áll rendelkezésre. Ezen belül a kiválósági jutalmazásra fordítható összeg bruttó 828 millió forint, az ajándékutalvány-juttatásra elkülönített összeg bruttó 222 millió forint. A kiválósági jutalom a novemberi fizetéssel, 2017. december 6-án érkezik meg a díjazottakhoz, az összesen 38 100 forint értékű utalványt szintén december elején kapják meg az erre jogosultak. A kancellár emlékeztetett arra, hogy idén folytatódott a tavaly megkezdett humánerőforrás-megtartási és fejlesztési koncepció megvalósítása is, amelyre több mint másfél milliárd forint (1.589 millió Ft) jut, így összességében az egyetem 2017-ben több mint 2,6 milliárd forintot fordít a munkatársai megtartására. A kiválósági jutalom elosztásánál figyelembe veszik azt is, hogy kompenzálják azokat a dolgozói csoportokat, akik nem részesülnek az életpályamodellek előnyeiből.

Megszavazták a külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályzat két mellékletének technikai jellegű módosítását.

Határoztak arról, hogy a Kardiológiai Tanszékhez rendelten tanszéki csoportként működik a továbbiakban a Szívsebészeti Tanszék. Jóváhagyta a testület, hogy Oktatás-módszertani Centrum jöjjön létre az ÁOK-n belül, mely az oktatás-módszertannal kapcsolatos fejlesztéseket koordinálja. Elfogadták a szenátorok az Egészségtudományi Kar június 29-i szenátusi ülésen megszavazott tanterveihez tartozó tantárgyi programokat, valamint a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány indításáról szóló módosított anyagot.

Egyetértett a testület a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alappal kapcsolatos korábban elfogadott előterjesztések módosításával két pontban, melyek a pénzügyi keret felhasználásának arányait és az elbírálás módját érintik. Elhangzott, hogy az eddig meghirdetett három pályázati felhívásra több mint 100 pályamű érkezett, a változtatások pedig a pályázati folyamatban megszerzett tapasztalatok alapján váltak szükségessé. Elfogadta a Szenátus a FOK Tanulmányi és Vizsgabizottságának új ügyrendjét is.

A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya módosításával kapcsolatos szavazást, egy ügyrendi javaslat nyomán levették a napirendről.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.