Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem munkatársai, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) megjelent képviselői, valamint az ünnepelt családtagjai köszöntötték 70. születésnapján dr. Gerle Jánost, a Fogorvostudományi Kar (FOK) Oktatási Centrum (OC) igazgatóját, a Fogpótlástani Klinika egyetemi adjunktusát, aki a MOK alelnöki tisztét is betölti. Az Oktatási Centrum Szentkirályi utcai épületében dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani Klinika igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és az ünnepség bevezetéseként röviden ismertette dr. Gerle János életpályáját.

Dr. Hermann Péter szólt róla a többi között, hogy dr. Gerle János summa cum laude minősítéssel végzett fogorvosként 1972-ben került dr. Szentágothai János szárnyai alá a jelenlegi Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe. 1977 óta dolgozik a Fogpótlástani Klinikán, 1999-ben dr. Fejérdy Pál egyetemi tanárral létrehozták a Szak- és Továbbképzési Titkárságot, amelynek mai napig vezetője, és amely modellként szolgál a társegyetemek fogorvosképzésében is – sorolta a pálya fontosabb állomásait a rektorhelyettes. Hozzátette, hogy 2006-ban nevezték ki az OC igazgatójának dr. Gerle Jánost.

Dr. Hermann Péter, aki a MOK Fogorvosi Tagozatának is elnöke, kiemelte, hogy az ünnepelt az egyetemi tevékenysége mellett az 1989-ben újjászerveződött kamara alapítója volt, valamint a Fogorvosi Tagozat megalapítója és elnöke (2007-ig), majd alelnöke lett, amely posztot a mai napig betölti. Dr. Gerle János pályájából kiemelte még, hogy ő a Magyar Fogorvos című szakmai továbbképző lap főszerkesztője, a Dental Hírek című egészségpolitikai és információs magazin vezető szaktanácsadója, akinek munkáját többek között Hippokratész Emlékéremmel, valamint Pro Universitate Díjjal ismerték el.

Dr. Szél Ágoston rektor, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatója elismerését fejezte ki dr. Gerle János publikációs tevékenységével kapcsolatban. Az anatómiai intézeti évek kapcsán elmondta: szerinte a klinikusi tevékenység iránt érdeklődőknek is fontos, hogy eltöltsenek pár évet egy elméleti intézetben, ami újfajta szemléletmódot, hozzáállást adhat számukra. Dr. Szél Ágoston kiemelte, hogy dr. Gerle János klinikusként is meghatározó munkát végzett az elmúlt évtizedek során. Az orvosi kamarai tevékenységet mindennapi munkáján felül szenvedéllyel, és különösen a fogorvosok számára gyümölcsöző módon űzi – tette hozzá a rektor. Köszöntőjében szólt még dr. Gerle János meghatározó egyetemi közéleti, szenátusi munkájáról is, valamint hangsúlyozta, hogy az OC igazgatója tevékenységének is köszönhető a FOK-ra jellemző példamutató egység.

Dr. Éger István, a MOK elnöke elmondta, dr. Gerle János alelnök mindig a legnagyobb odaadással, elkötelezettséggel, becsülettel, a legjobb tudása szerint látta el kamarai feladatait, sokat téve annak egységéért.

A FOK dékánja, dr. Gerber Gábor szólt az ünnepelt harmonikus családi életéről is, külön köszöntve feleségét, dr. Gallatz Katalin nyugalmazott egyetemi adjunktust. Kiemelte dr. Gerle János jó politikai érzékét, amiből a kar és a kamara is sok előnyre tett szert. Örömét fejezte ki, hogy az OC igazgatója az elmúlt mintegy 30 évben mindig az illő hangnemet megtalálva, feszült helyzetben is a megfelelő megoldásra törekedve igyekszik kezelni az egyes szituációkat. Dr. Gerber Gábor köszöntőjében méltatta az ünnepelt sokrétű klinikai és közéleti, valamint publikációs tevékenységét is. „Amit ő a kezébe vesz, ott helyére kerülnek a dolgok” – zárta gondolatait a dékán.

Dr. Hermann Péter beszédében kiemelte dr. Gerle János szerepét a MOK Fogorvosi Tagozatának jelenlegi magas rangra emelésében, és leszögezte, hogy a ma tapasztalható szakmai tekintélyt neki köszönhetően sikerült elérni. Emellett hozzátette, hogy dr. Gerle János közéleti tevékenysége hozzájárult az egyetemen ma is tapasztalható polgári léthez, amiben az itt dolgozók munkájukat végezhetik. Az oktatási rektorhelyettes a FOK munkatársainak közös ajándékát, egy könyvet adott át az ünnepeltnek és a jelen lévő vendégeknek, amelyben dr. Gerle János Magyar Fogorvosban eddig megjelent vezércikkeit gyűjtötték össze, és adták ki több száz példányban.

Dr. Gerle János köszönetet mondott az előtte felszólalóknak és valamennyi megjelent vendégnek, szervezőnek, előadásában pedig végigtekintett eddigi pályáján. Úton a Tűzoltó utcától a Szentkirályi utcáig című prezentációját szavai szerint egyben tisztelgésnek is szánta az egyetem, az „alma mater” előtt. Előadásában összefoglalta a tudományos és klinikai munkáját, a közéleti tevékenységét, illetve magánéletéről, családjáról is szót ejtett. „Fiatalkori példaképeim voltak és maradtak a reformkor nagyjai, akik nem csak zászlajukra írták a Haza és haladás jelszavát, hanem ennek szellemében cselekedtek, éltek és haltak. […] A jelenkor emberének is megadatik […], hogy egy építőkövet hozzárakjon a közöshöz, hasznára legyen kisebb-nagyobb közösségének. Meg kell keresni, találni az alkalmat, és nem szabad szűkkeblűen meghátrálni” – idézett a 2007-es OC igazgatói pályázatából dr. Gerle János.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

11kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.