80. születésnapján köszöntötték dr. Zelles Tivadart, az Orálbiológiai Tanszék professor emeritusát, az MTA doktorát. A Központi Igazgatási Épület aulájában rendezett ünnepségen az egyetem vezetése és a Fogorvostudományi Kar (FOK) munkatársai méltatták a kar egykori dékánját.

A rendezvény házigazdájaként dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja szólt elsőként. Az ünnepeltet bemutatva elmondta, dr. Zelles Tivadar személyében a kar olyan professzorát köszöntik, aki nagyon céltudatosan tevékenykedett a FOK jelenlegi presztízse érdekében. Szólt róla, hogy dr. Zelles Tivadar 2016-ban elsőként nyerte el fogorvosként a Semmelweis Ignác Emlékérmet, ami szintén bizonyítja az oktatás és kutatás területén elért érdemeit. Kiemelte, hogy a kar tudományos tevékenységének alapja az Orálbiológiai Tanszék, amit dr. Zelles Tivadar hozott létre és virágoztatott fel.

Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes az egyetem vezetése nevében köszöntötte dr. Zelles Tivadart. Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes beszédében a professzor tudományos eredményei közt említette, hogy 2013-ban a Nature folyóiratban publikált. A FOK életéből a Dékáni Hivatal létrehozását, valamint az Oktatási Centrum létrejöttéhez kapcsolódó érdemeit emelte ki. A fogorvostudományi teljesítményét összegezve szólt róla, hogy dr. Zelles Tivadar az első végzett magyar fogorvosok között van, és ő az egyik megteremtője és letéteményese a mai hazai fogorvosi hivatásnak, ő jelölte ki ugyanis a fogorvosok előtt álló két út, a manuális és a fogorvosdoktori közül az utóbbit, amelyet a kari képzés máig képvisel.

Egy tanszék, egy tantárgy és egy épület – foglalta össze dr. Mandl József, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet professor emeritusa, az MTA rendes tagja dr. Zelles Tivadar teljesítményét. Az egyetemen mindig voltak olyan emberek, akik a FOK-ért sokat tettek, közéjük tartozik az egykori dékán is, akinek tevékenysége megalapozta a karon folyó mai oktatást, aminek köszönhetően a Semmelweis Egyetemen átfogó fogorvosképzés zajlik.

Az Orálbiológiai Tanszék vezetője, dr. Varga Gábor egyetemi tanár jó stratégaként jellemezte az ünnepeltet, és hozzátette, hogy az egyetem intézeteit és a világot egyaránt a hasonló stratégák viszik előre. Mint mondta, mindig legalább két lépéssel előre gondolkozott, ugyanakkor nem a saját hasznára gondolt, hanem arra, mit tesz a közösségért, ezért tevékenységéből a kar és a tanszék is sokat profitált. 2007-ben ment nyugdíjba, de a professor emeritus ma is aktív tudományos munkát folytat: pár éve például kutatócsoportjával és a BME Fizikai Intézetének munkatársaival a malária új diagnosztikai lehetőségeinek kutatásába kezdett, legutóbb pedig részt vett egy új, antibakteriális, antifungális polimer fogorvosi felhasználási lehetőségeinek kutatásában.

„Ha a kicsi nem megy, akkor próbálj nagyobbat álmodni és megvalósítani” – idézte fel dr. Zelles Tivadar szavait dr. Blazsek József, az Orálbiológiai Tanszék egyetemi docense, aki meghívta a professzort Varnus Xavér orgonaelőadására a Dohány utcai Zsinagógába. A születésnapi köszöntések sorát dr. Noszál Béla, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet professor emeritusa folytatta, aki egy saját szerzeményű magyar-angol verssel méltatta az ünnepeltet.

Dr. Zelles Tivadar az elhangzott köszöntésekhez személyes reflexiókat fűzött és közös emlékeket idézett fel az előtte szólókról. Kiemelt néhány fontos pillanatot a kar életéből, amiben szinte annak indulásától részt vett. Az első évfolyamokról és első oktatókról szólva elmondta, hogy személyükben az ún. új rendszerű fogorvosok jelentek meg, akik közül elhivatottságuknak köszönhetően sokan tanszékvezetők lettek. Megemlítette, hogy dr. Bánóczy Jolánnal közösen komoly műszeres infrastruktúrát tudtak létrehozni, ami akkoriban is (az 1980-as években) nyugat-európai szintűnek számított. Beszédében szorgalmazta egy fogorvosi tanszék létrehozását az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézeten belül, ami újabb lendületet jelenthetne a kar számára. Kitért rá, hogy bár voltak meg nem valósított ötletei, alapvetően sikeresnek véli pályafutását. Beszéde végén köszönetet mondott a tiszteletére szervezett ünnepség szervezőinek és részvevőinek.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.