Az 1964-ben végzett fogorvosok vehették át aranydiplomájukat a Fogorvostudományi Kar jubileumi díszoklevél-átadó ünnepségén. „Akik ötven évvel ezelőtt vehették át diplomájukat, azóta teljesítették, amire akkor felhatalmazást kaptak” – emelte ki dr. Szél Ágoston rektor, aki dr. Hermann Péter dékánnal közösen nyújtotta át az okleveleket a 78 jubilánsnak.

RS22949__ZZS3366-scrA Semmelweis Egyetem ünnepségeinek nagy része a hallgatókhoz kapcsolódik. Mivel az egyetemre való felvétel, majd a diploma átvétele karrierjük kezdetét jelenti, az ezekhez köthető események döntő eleme az ígéret – mondta dr. Szél Ágoston. A rektor hangsúlyozta: a jelenlévő jubiláns fogorvosok a diplomájuk átvétele óta teljesítették ígéretüket, tetteikkel bizonyították, hogy hűen szolgálták azt, amire akkor felhatalmazást kaptak. Köszöntőjében Pázmány Péter szavait idézte: „tanítványaiban csak az gyönyörködhetik, aki tisztelte a mestereit”, végül hangsúlyozta, hogy a jelenlévő jubiláns fogorvosokat mestereknek tekinti.

RS22954__ZZS3404-scrDr. Hermann Péter dékán a jubilánsok generációjáról úgy vélekedett: szemléletükkel példát mutattak, hiszen annak ellenére, hogy sorsukat meghatározta a világháború és a forradalom, ráadásul fél évszázaddal ezelőtt nem volt lehetőség modern külföldi tankönyvekből tanulni és nem volt internet sem, szorgalmukkal kompenzálták a hiányosságokat. Makacsul hittek ugyanis abban, hogy ugyanolyan értékű fogorvosok lesznek, mint a világ gazdagabbik felén végzett kollégáik. A dékán emlékeztetett: az új képzési rend első hallgatói között voltak a jelen lévő aranydiplomások, akik aktívan részt vettek az akkori fogorvoshiány pótlásában. Rámutatott: az önálló, saját tanrend szerinti fogorvosképzés megalapítása abban az időben egész Európában úttörőnek számított. Az azóta eltelt ötven év során a Fogorvostudományi Kar képezte ki az aktív és nyugállományba vonult fogorvosok több mint kétharmadát. A dékán végül reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi és jövőbeli hallgatók a jubilánsok nyomdokait követve munkássukkal hasonlóképpen öregbítik a Semmelweis Egyetem hírnevét.

RS22948__ZZS3362-scr (1)

A jubiláns fogorvosok nevében dr. Szőke Judit, a FOK docense mondott beszédet. Felidézte: 1964 szeptemberében 128-an vették át fogorvosi diplomájukat. „Bár utána szétszéledtünk, évekig visszajártunk a fogorvos bálokra, néha összefutottunk a szakmai továbbképzéseken, időnként évfolyamtalálkozókon is láttuk egymást, most pedig újra itt lehetünk az alma máter falai között és kissé megfogyva, 78-an vehetjük át a jubileumi díszoklevelet” – fogalmazott. Dr. Szőke Judit szerint a jubiláns évfolyam emlékezetes, hiszen zenei tehetségekkel és később az élet más területein is sikeres kollegákkal büszkélkedhet. Utalt arra is, hogy a diplomájuk átvétele óta eltelt ötven év alatt az egyetem számos változáson ment keresztül, ezek közül kiemelte a FOK Oktatási Centrum megépítését. Végül Nemes Nagy Ágnes szavait idézte: „mesterségem, te gyönyörű, ki elhiteted: fontos élnem. Erkölcs és rémület között egyszerre fényben s vaksötétben.”

Mozer Mária

Fotó: Szigetváry Zsolt

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.