10 éves jubileumát ünnepli a Fogorvostudományi Kar (FOK) Oktatási Centruma (OC). A „FOCI” néven ismert épületet 2007 áprilisában adták át, és korszerű oktatási eszközökkel szerelték fel, európai színvonalúra emelve a képzés körülményeit. A centrumban csaknem 100, a hallgatók által használható fogorvosi szék és számos labor működik. A rendezvény előadói az épület 10 éves története mellett a karon lezajlott változásokra is rávilágítottak.

A jubileumi ünnepségen dr. Sótonyi Péter rector emeritus az egyetem egykori vezetőjeként köszöntötte a résztvevőket, és felidézte azt a karokat átívelő összefogást, aminek révén 10 évvel ezelőtt létrejöhetett a Szentkirályi utcai modern centrum. Mint mondta, a FOK részéről már korábban felmerült egy új oktatási centrum létrehozásának szükségessége, amiben a kari vezetők és az egyetem szenátusának tagjai is egyetértettek. Végül kitartó munkával sikerült állami támogatást is szerezniük a terv megvalósításához dr. Zelles Tivadarral, a FOK akkori dékánjával közösen – emlékezett vissza. Hangsúlyozta, hogy az egyetem valamennyi karának vezetése az ügy mögé állt, és bizonyosságot nyert, hogy az egyetem az egység erejével mindenre képes.

Dr. Gerle János, az OC igazgatója szintén hangsúlyozta dr. Sótonyi Péter és dr. Zelles Tivadar elszánt küzdelmét a FOK korszerű centrumának létrehozásáért, és fényképek bemutatásával felelevenítette az épület ünnepélyes alapkőletételét. Az OC történetét röviden ismertetve elmondta, hogy 2007-ben indult be az oktatás és a betegellátás az új épületben, ahova modern kezelőegységek és felszerelések kerültek, emellett a kar munkatársai mintegy 50 éves oktató és gyógyító tudást hoztak magukkal, és honosítottak meg az új épületben. Így jöhetett létre Európa egyik legnagyobb gyógyító és fogorvosképző intézménye, ahol a hallgatók is elláthatják a betegeket, az oktatók nagy része pedig praktizáló orvos, így a betegellátás és oktatás valóban szerves egységet képeznek – mondta. Ismertette továbbá, hogy az épületet folyamatosan fejlesztették az elmúlt évtizedben. Az OC és a kar történetének egyik mérföldköveként említette a Központi Stomatológiai Intézet (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet) 2013-as beolvadását.

A jubileumi ünnepségen dr. Zelles Tivadar átadta az Oktatási Centrum helyén egykoron állt Pátria Nyomda épületének egyik tégláját dr. Gerle Jánosnak. Köszöntőjében szólt róla, hogy az épületet 1891-ben nyitották meg Ferenc József Tanítók Háza néven vidéki tanítók gyermekei számára, akik Budapesten folytatták egyetemi tanulmányaikat, majd itt működött a Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, később tanszermúzeumnak és további kulturális létesítményeknek adott helyet a Szentkirályi utca 47. szám alatti ház, ami csak a II. világháború után lett nyomdaépület. Dr. Sótonyi Péter korábbi szavaira reagálva felidézte, hogy milyen viszontagságos úton került az épület a FOK birtokába, amit egy sikeresen elnyert PPP (public private partnership) pályázat révén tudtak felújítani, és részben a kar saját forrásaiból rendezték be.

Dr. Gerber Gábor dékán a kar három fő feladata (oktatás, betegellátás, kutatás) közül az oktatással kapcsolatos fontosabb adatokat ismertette az OC 10 éves történetéből.  Mint elmondta, a hallgatók összlétszáma 42 százalékkal növekedett ebben az időszakban, amihez jelentős lendületet adott az önálló német évfolyamok indulása. Ennek köszönhetően a német nyelven tanulók száma folyamatosan emelkedik. Dr. Gerber Gábor hozzátette, ez azért is fontos, mivel az idegen nyelvű képzésből befolyt bevételeket a FOK fejlesztésre költik. Hozzátette, hogy jelenleg 37 ország hallgatói tanulnak a karon, amivel az OC elérte a kapacitása csúcsát. A dékán prezentációjában az oktatói létszám növelésének szükségességéről is szót ejtett.

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani Klinika igazgatója a betegellátásról szólva elmondta, hogy az Oktatási Centrumban kialakított ún. boxrendszernek köszönhetően jelentősen javult a betegek ellátásának intimitása. Felhívta a figyelmet, hogy 10 évvel ezelőtt nemcsak modernebb lett az eszközpark, hanem filozófiájában is nagyban megváltozott a betegellátás és oktatás: az 1-2. emeleten 99 szék áll rendelkezésre a hallgatók számára, ahová a klinikák dolgozói járnak le oktatni. A fontosabb újítások közt említette még, hogy már több balkezesek számára kialakított fogászati kezelőegység is használható. A rektorhelyettes előadásában ismertette a betegszámok, a dolgozói, hallgatói és gyakornoki létszámok alakulását, valamint az egyes bevételi források eloszlását.

Dr. Gera István egyetemi tanár a kutatással kapcsolatos adatokat ismertette. Mint kiemelte, a kar több egyetemi és más hazai intézettel áll szoros tudományos együttműködésben. Az OC megnyitását követően jelentősen megugrott a FOK által kiadott tan- és szakkönyvek száma, a most megjelenés alatt álló kötetekkel együtt az összes itt oktatott tárgynak lesz saját tankönyve. Dr. Gera István prezentációjában ismertette még a kar publikációs tevékenységéhez kapcsolódó adatokat, az utánpótlásnevelésben való részvételt (PhD minősítést 14-en szereztek az elmúlt 10 évben, jelenleg 20 aktív résztvevő hallgatója van a Doktori Iskolában a karnak), a tudományos diákköri aktivitást és a FOK kongresszusszervezési tevékenységét.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.