Születésének 150. évfordulója alkalmából állítottak emléktáblát dr. Salamon Henrik (1865-1944) egyetemi tanár, a stomatológia történetének kiemelkedő művelője, a Fogorvostudományi Kar (FOK) egyik első oktatójának tiszteletére egykori lakhelyén, a Lónyay utcában.

Dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja, a Magyar Orvostörténelmi Társaság (MOT) Fogászattörténeti Körének elnöke az emléktábla ünnepélyes felavatásakor megköszönte a résztvevőknek az elkészítésben és kihelyezésben nyújtott segítséget. Salamon Henrik professzor kiemelkedő szerepet játszott a kar kiépülésében – hangsúlyozta a dékán kiemelve azokat az eredményeket, melyeket a fogorvosképzés neki köszönhet. „Ha nem tudjuk a múltunkat, nem tudjuk a jövőnket” – mondta dr. Forrai Judit, a Népegészségtani Intézet docense, a MOT Fogorvoslás-történeti Szakosztály elnöke, akitől az emléktábla ötlete származik.

Dr. Kóbor András, a Fogpótlástani Klinika egyetemi docense beszédében kitért dr. Salamon Henrik életútjára: érettségije megszerzését követően fogtechnikus képzésben vett részt, majd 34 éves korában megszerezte orvosi diplomáját, és az egykori Egyetemi Fogászati Intézetben, majd a Stomatológiai Klinikán is tevékenykedett. Dr. Salamon Henrik szakmai jelentősége a pedagógiai tevékenyége mellett a szakirodalmi publikációiban nyilvánul meg – emelte ki az egyetemi docens példaként említve a több mint 200 cikkét és különböző témákban írt könyveit. Ezek közül külön említést érdemelnek a fogpótlástan, a fogszabályozástan, valamint az orvostörténelem területén megjelent művei – tette hozzá.

Dr. Salamon Ferenc, a Szent János Kórház II. Belgyógyászati – Diabetológiai Osztályának szakorvosa a család nevében mondott köszönetet az emléktábla kihelyezéséért. Dr. Salamon Henriket barátságos, jó humorú, családszerető emberként jellemezte.

HBO
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.