Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

Szeptemberi ülésén elfogadta a Szenátus egyebek mellett az egyetem első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Dr. Szász Károly kancellár bejelentette, hogy az év második felében több mint 1 milliárd forintos keretből tovább folytatódik a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése. Döntött a testület arról is, hogy az egyetemi Doktori Iskola új elnevezése Semmelweis Egyetem Rácz Károly Doktori Iskola, tisztelegve a Doktori Tanács februárban elhunyt korábbi elnöke emléke előtt. Határoztak a szenátorok az ápolás mesterképzési szak három specializációjának nyilvántartásba vételéről is.

Legutóbbi, június 29-i ülése óta több kérdésben is tartott elektronikus szavazást a Szenátust. A határozatokat dr. Szél Ágoston rektor röviden ismertette a szeptemberi ülés kezdetén. Eszerint elfogadta a testület, hogy a Pető András Kar (PAK) székhelyen kívül, Illyefalván indítson konduktorsegítő szakirányú továbbképzést. Szintén elektronikus szavazással döntöttek a rektori pályázati felhívás szövegtervezetének jóváhagyásáról, és annak megküldéséről az oktatásért felelős államtitkár részére. Elfogadta a testület az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak, valamint az EKK Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzés szak mintatantervének módosítását.

A szeptemberi ülés első napirendi pontjaként megszavazta a testület a Szenátus II. félévi munkarendjét. Szintén elfogadták a szenátorok dr. Szász Károly tájékoztatóját a Semmelweis Egyetem 1.-6. havi gazdálkodásáról. A kancellár összefoglalóan elmondta: az előző évben elért stabil likviditási szint az első félév során folyamatosan biztosított volt, minden pénzügyi kötelezettségének eleget tudott tenni az egyetem. A példamutató gazdálkodásért a kancellár köszönetet mondott mindenkinek. A keretgazdálkodás szempontjából nézve elmondható, hogy az első félévre betervezett mintegy 1,5 milliárd forint túllépés helyett közel 6,2 milliárd forint megtakarítás realizálódott: körülbelül fele-fele arányban a Klinikai Központnál és a karoknál, valamint a központi egységeknél, illetve feladatoknál. Ebben a bevételek alakulása és a fegyelmezett keretgazdálkodás mellett szerepe van annak is, hogy az idei vezetői költségvetés elfogadása csak április végén történt meg, és addig a szervezeti egységek alacsonyabb ideiglenes keretekből gazdálkodhattak. A kancellár ugyanakkor hangsúlyozta: a jelenleg megtakarításként szereplő keretek továbbra is rendelkezésre állnak, és javasolta ezek fejlesztési célokra való elköltését megfontolt döntések mentén. Elmondta, hogy a Klinikai Központ bevételei emelkedtek az egészségügyi többletszolgáltatások kapcsán, és a Gyógyszerésztudományi, valamint az Egészségtudományi Kar (ETK) is többletbevételt tudott produkálni. Dr. Szász Károly bejelentette, hogy a fegyelmezett intézményi gazdálkodás eredményeként ebben a félévben is folytatódik a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése, melyre több mint 1 milliárd forint áll rendelkezésre.

Döntött a testület a 2017. évi vezetői költségvetés kiegészítéséről, mely a PAK csatlakozása miatt vált szükségessé. Az új kar augusztus-december közötti költségvetését a Semmelweis Egyetem gazdálkodási elveinek megfelelően állították össze.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) érintő kérdésekben is szavazott a testület; elfogadott egyebek mellett több pontosító javaslatot a PAK csatlakozással összefüggésben. Határozott arról is, hogy a kar integrációja nyomán a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók megválasztásának határideje az érvényes és eredményes rektorjelölt választástól számított 180 nap. Az elfogadott SZMSZ-módosítások érintik a tömbigazgatási rendszerbe eddig be nem vont szervezeti egységek helyzetét. Így például a klinikák közül a tömbösítésből egyedül kimaradt Pulmonológiai Klinika gazdasági egysége a Városmajor Klinikai Tömbigazgatóságba tagozódik be.

A testület döntött arról is, hogy az egyetemi Doktori Iskola új elnevezése Semmelweis Egyetem Rácz Károly Doktori Iskola, dr. Rácz Károly, a Doktori Tanács 2009-2015 közötti, idén februárban elhunyt elnöke előtt tisztelegve. Dr. Szél Ágoston, aki elsőként kezdeményezte korábban a névadást, az ülésen hangsúlyozta: dr. Rácz Károlynak, a Doktori Tanács korábbi elnökének szenvedélye volt a gyógyítás, és nagyszerű szakmai tudásával olyan mértékű empátia párosult, amelyet betegei és kollégái egyaránt példamutatónak ítéltek meg. A névadással a Szenátus maradandó emléket állított Rácz Károly professzornak.

A Szenátus megszavazta, hogy az Elméleti Orvostudományi Doktori Iskola új neve Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola legyen, és így a tudományági besorolás is kiegészült a klinikai orvostudományokkal.

Az ülésen elfogadták a külföldi hallgatók toborzására létrehozott YES Kft.-ben való száz százalékos részesedés szerzéséről szóló előterjesztést, és felhatalmazták a szenátorok a kancellárt a Szegedi Tudományegyetem által felajánlott 50 százalékos üzletrész megvásárlására, meghatározott vagyoni értéken.

Személyi kérdések is napirenden voltak. Támogatta a testület dr. Juhász Réka pályázatát az Egészségtudományi Kar (ETK) Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék docensi munkakörére, és dr. Rigó János pályázatát az ETK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék élére. A Szívsebészeti Tanszék tanszékvezetői megbízására kiírt pályázat esetében a Szenátus a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását javasolta.

Elfogadták az Egyetemi Tudományos Tanács ügyrendjének módosítását, mely a PAK csatlakozása nyomán szükséges változtatásokat tartalmazta. Tudomásul vette a testület a tájékoztatást a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap Tanácsának döntéséről a 2017. évi programstratégiában szereplő egyes jogcímek közötti forrásátcsoportosításról, mely a HCEMM-projekt ütemtervének módosításából fakad.

Elfogadta a testület az ápolás mesterképzési szak három specializációjának (geriátriai, közösségi és sürgősségi szakápoló) nyilvántartásba vételét. A képzés az Egészségtudományi Karon indul majd a 2017/18-as tanév keresztféléves felvételi eljárásában.

Az egyetemi Szenátus személyi összetételében több változás is történt. Az ülés elején dr. Szél Ágoston rektor elbúcsúztatta, mint leköszönő szenátort dr. Noszál Béla professor emeritust. Utódaként a Gyógyszerésztudományi Kar képviseletében dr. Béni Szabolcs került be a testületbe. A Szenátus tagja lett a Pető András Kar részéről dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán, Feketéné dr. Szabó Éva dékánhelyettes és Babos Zsuzsanna főiskolai mestertanár.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.