Korábban aláírt megállapodások alapján két országból is érkeztek résztvevők a Semmelweis Egyetem költségtérítéses nyári szakmai programjaira.

Az egyesült arab emírségekbeli Gulf Medical Universityből 6 hallgató érkezett az egyetem nyári szakmai programjára az idén áprilisban aláírt megállapodás alapján. Az augusztusi, egyhónapos gyakorlat során a hallgatók betekinthettek a Gyógyszerésztudományi Karon belül az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet munkájába, továbbá a Fogorvostudományi Karon belül az Orális Diagnosztikai Tanszék, a Konzerváló Fogászati Klinika, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, a Parodontológiai Klinika, a Fogpótlástani Klinika és az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és a Fogászati Klinika mindennapjaiba. A diákok a gyakorlat során előadásokat hallgattak és részesei lehettek az érintett klinikák napi szintű betegellátásának, melyet a két karon dr. Mészáros Ágnes és dr. Németh Fruzsina koordinált. A hallgatók kifejezett kérésére a jövőben még több professzor munkájába kaphatnak betekintést gyakorlatuk során.

A „Post Mortem in Practice” angol nyelvű egyhetes továbbképzésen négy japán patológus vett részt a II. Sz. Patológiai Intézet által szervezett kurzuson a Japán Patológus Társasággal 2014. június 4-én kötött megállapodás alapján. A program lehetőséget adott a japán szakembereknek arra, hogy szélesítsék látásmódjukat a post mortem patológiai diagnosztika területén. A kurzus gyakorlatorientáltsága, mely dr. Glasz Tibor kurzusigazgatónak köszönhető, elnyerte a patológusok tetszését, akiknek kevés lehetőségük van boncolásokat végezni hazájukban. A hisztológiai, citológiai konzultáció és jelentéskészítés is a munka részét képezte az egyhetes képzésen, melyet 2017. július 31. és augusztus 5. között rendeztek meg. A kurzus szakmai elismertségét az is bizonyítja, hogy a Japán Patológus Társaság a tanfolyamon végzett 9 kórboncolás közül 5-öt elismer a kurzuson résztvevők számára a japán patológusi szakvizsgán. Tekintettel arra, hogy a szervezők fontosnak tartották az idelátogató szakemberek szakmai ismeretein túl bemutatni a magyar kultúrát is, a program szerves részévé tették a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága által szervezett kulturális programokat is, melyet pozitívan értékeltek a résztvevők.

Kovács Marianna, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem; NKI

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.