Több mint 2700 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Semmelweis Egyetem hat karán szeptemberben, az elsőévesek mintegy negyede külföldi: angol nyelven több mint 450-en, a német programban csaknem 270-en tanulnak majd. A 248. tanévet megnyitó ünnepségen, melyen már részt vettek az egyetem új karának, a Pető András Karnak (PAK) a hallgatói és vezetői is, három nyelven tettek esküt a hallgatók.

Legyenek kitartóak és hűek a választásukhoz – mondta dr. Szél Ágoston rektor az elsőéves hallgatóknak. Hippokratész aforizmáját idézve (Salus aegroti, suprema lex esto – A beteg java a legfőbb törvény”) kiemelte, hogy az egészségügyet talán minden más hivatástól megkülönbözteti az ösztönös és önzetlen szándék a segítségnyújtásra. Az anatómiát, a gyógyszertant és a szívsebészetet meg lehet tanítani és meg lehet, sőt meg is kell tanulni. Az emberszeretetet, embertársaink testi és lelki problémái iránti érdeklődést és fogékonyságot már jóval nehezebb tudatosan elsajátítani – hívta fel a figyelmet a rektor. Dr. Szél Ágoston úgy fogalmazott: az orvosi-ápolói hivatás egyszerre gyönyörű és félelmetes, hiszen annak ellenére, hogy a csapatmunkának nagy jelentősége van, előállhat olyan helyzet, mikor egyedül és alig néhány perc alatt kell megfelelő döntéseket hozni. Az egészségügy gyakorlásához az orvosnak és az ápolónak ízig-vérig gyakorlati szakembernek kell lennie, és megfelelő attitűdökre van szükség, amelyeket mestereiktől kell elsajátítaniuk – mondta.

Nagyon sok idő, fáradság és pénz kell ahhoz, hogy egy tanítvány beérjen és jó szakember legyen, vagyis a jó földbe esett mag kihajtson. Éppen ezért kell az egészségügyi képzésbe, és általában a felsőoktatásba és az orvosi kutatásokba minél többet befektetni – emelte ki a rektor.

Dr. Szél Ágoston beszédében külön köszöntötte az egyetem új karának, a Pető András Karnak a vezetőit és hallgatóit. „Szívből kívánom, hogy az új kar valamennyi munkatársa érezze: az integráció ezen lépésével a Semmelweis Egyetem és a Pető András Főiskola is nyert. Rektorként ígéretet teszek arra, hogy a Semmelweis Egyetem nemcsak megőrzi, hanem megerősíti az egykori főiskola minden értékét” – emelte ki a rektor.

Beszédet mondott a tanévnyitó ünnepségen dr. Palkovics László oktatási államtitkár, aki szintén külön köszöntötte a Pető András Kar oktatóit és hallgatóit. Mint fogalmazott, az hogy mostantól a PAK és a Konduktív Pedagógiai Központ a Semmelweis Egyetem keretei között működik tovább, lehetőséget teremt a kar további fejlődésére, a rehabilitációs kapacitások növelésére, valamint a jövő gyógyító szakembereinek klinikai tapasztalatszerzésére és szemléletformálására.

Az államtitkár méltatta a Semmelweis Egyetemet, úgy fogalmazott, hogy a hallgatók egy olyan intézmény falai között tanulnak majd, amely szó szerint iskolapéldája a minőségnek, a kimagasló színvonalnak és a versenyképes oktatásnak. Az egyetem a régió legfontosabb képző intézménye, és a magyar lakosság biztonságos egészségügyi ellátása sem lenne lehetséges nélküle – mondta az államtitkár. Kitért arra is, hogy az elmúlt nem egész két év kancellári tevékenységének köszönhetően az egyetem likviditása, működése is stabillá vált.

Az államtitkár hangsúlyozta az elmúlt egy évben előkészített Semmelweis XXI. projekt elindításának fontosságát és időszerűségét, mellyel a kormányzat szeretné elérni, hogy az elméleti, gyakorlati és klinikai gyakorlati oktatás-kutatás összehangolt fejlesztésével a következő tíz évben a Semmelweis Egyetem Közép-Európa vezető orvostudományi intézményévé váljon, és bekerüljön a világ legkiemelkedőbb 100 egyeteme és a legkiválóbb 50 orvostudományi egyeteme közé.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a fejlesztés egyik első elemeként történt meg az Egészségtudományi Kar új épületszárnyának alapkőletétele, és a következő feladatok között van a budai gyermekellátás megoldása, a Gyógyszerésztudományi Kar fejlesztése, a fogászati ellátások megújítása, a szív- és érgyógyászat, a transzplantáció fejlesztése, valamint a Dél-budai Centrumhoz szükséges kapacitások biztosítása.

A hallgatók nevében dr. Szabó Bence Tamás, a Doktorandusz Önkormányzat elnöke mondott köszöntőt, aki saját korábbi tapasztalatait osztotta meg az új hallgatókkal öt pontban. Elsőként azt tanácsolta az elsőéveseknek, hogy tanuljanak meg tanulni, találják meg ehhez a leginkább hozzájuk illő módszert. Másodsorban legyenek tisztában a megtanulandó anyaggal, lássák át, hogy mi az, ami kimaradt esetleg. Tiszteld a tanáraidat, tiszteld a hallgatótársaidat, tiszteld az embereket magad körül – emelte ki dr. Szabó Bence Tamás, aki szólt még a megfelelő kommunikációról, valamint arról, hogy mennyire fontos kérdezni, akár előadások közben is.

A külföldi hallgatókat a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója, dr. Mócsai Attila köszöntötte németül és angolul. Az igazgató emlékeztetett, hogy a német nyelvű program 35 éve, míg az angol néhány évvel később indult az egyetemen. Ma már Norvégiától Iránig, Kanadától Japánig öt földrész külföldi hallgatói szereznek itt diplomát. A magas minőség és a szigorú elvárások emelik a világ egyetemeinek élvonalába a csaknem 250 éves Semmelweis Egyetemet – mutatott rá. Az eskütétellel a külföldi hallgatók az egyetem polgáraivá válnak, mely jogokkal és kötelezettséggel egyaránt jár – mondta az igazgató, utóbbira példaként említve, hogy odaadóan, lelkesen és motiváltan kell viszonyulni a tanulmányokhoz a nehezebb időszakokban is.

A beszédek után a hallgatók három nyelven esküt tettek, majd a kitüntetések átadása következett.

Az egyetem érdekében évtizedeken át kifejtett kiemelkedő tevékenysége és kiváló oktatói munkája elismeréseként nyolcan vehettek át Kiváló oktató kitüntetést dr. Szél Ágoston rektortól: az Általános Orvostudományi Karról dr. Gellér László (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék), dr. Miklya Ildikó (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet) és dr. Németh Anna (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet), a Fogorvostudományi Karról dr. Kerémi Beáta (Orálbiológiai Tanszék) és dr. Joób-Fancsaly Árpád (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika), az Egészségtudományi Karról Simkó Katalin (Ápolástan Tanszék), valamint az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központjából dr. Gaál Péter, a kar dékánja és dr. Szócska Miklós igazgató.  

A Pro Universitate Díj bronz fokozatát vehette át a rektortól dr. Falus András (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet), dr. Noszál Béla (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) és dr. Pajor Attila (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika). Dr. Szász Károly kancellár Baumgartnerné Holló Irén pénzügyi igazgatónak nyújtotta át a Pro Universitate Díj bronz fokozatát. A díjban azok részesülhetnek, akik többéves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem céljainak magas szintű megvalósításához.

Az ünnepségen kihirdetették a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgatók névsorát.

A tanévnyitó a hagyományoknak megfelelően a Medikus Zenekar műsorával zárult.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem, Tuba Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.