Immár hetedik alkalommal tartottak ünnepélyes tanévnyitót az Asklepios Campus Hamburg és a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának közös képzésén. A szeptember 8-án Hamburgban tartott ünnepségen a két intézmény vezetősége köszöntötte azokat a hallgatókat, akik az egyedülálló oktatási modell keretében a budapesti elméleti képzés után tanulmányaikat a hamburgi campuson folytatják. Az ottani klinikai képzés magyar tanterv alapján valósul meg, a végzettek pedig a Semmelweis Egyetem diplomáját kapják meg.

asklepios legjobbDr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora megnyitó beszédében hangsúlyozta: az Európában példa nélkül indult kezdeményezés a hagyomány és innováció egymást kiegészítő dinamikus kettősén alapul. Ez a kettős törekvés alapítása óta áthatja és végigkíséri a Semmelweis Egyetemet, mely legnagyobb sikereit is ennek a szemléletnek köszönheti. A kölcsönös együttműködésre épülő, határokon átívelő projekt eredményeképpen színes tanár-diák közösség jött létre; ennek tagjaivá válnak a képzésüket Hamburgban folytató hallgatók. Dr. Szél Ágoston emlékeztette őket arra, hogy az eddigi elméleti alapozó képzés után a most következő klinikai tárgyak már másfajta megközelítést tesznek szükségessé. Nem a tankönyvek anyagának kívülről való megtanulása az egyetlen cél, hanem sokkal inkábba szintézis, a nagy tudásanyag összerendezése és ismereteik gyakorlati, alkotó és problémamegoldó formában történő hasznosítása – hangsúlyozta a rektor, aki újra figyelmeztetett a korábbi budapesti tanévnyitón is elmondott legfontosabb elvre: „Salus aegroti suprema lex esto! – A beteg érdeke legyen a legfőbb törvény!”

Dr. Karádi István volt ÁOK dékán dr. Hunyady László jelenlegi dékán nevében is köszöntötte az Asklepios vezetőit, oktatóit és hallgatóit. Mint kiemelte, az Európában egyedülálló projekt a Semmelweis Egyetem számára is olyan kihívást jelent, mely új megoldásokra, az oktatás minőségének folyamatos emelésére sarkall. Kihívást jelent szerinte a tudományos életben való együttműködés fejlesztése is, ami mindkét fél érdeke. Éppen ezért egyre több az intézeti szintű, együttműködésben megvalósuló tudományos program, amely biztos alapot jelent majd a magas színvonalú, közös projektek futtatásához. Kijelentette, hogy a kutatói csereprogramok megvalósításán is dolgozik a két intézmény – ez a közös tudományos témák kifejlesztését biztosítaná és a tartós együttműködés alapjául szolgálna.

P1030712Dr. Karl Jürgen Oldhafer, az Asklepios dékáni biztosa beszédében gratulált a klinikai szemesztereiket az Asklepios Campus Hamburgon megkezdő diákoknak az elméleti évek sikeres elvégzéséhez, és sok sikert kívánt itteni tanulmányaikhoz. Dr. Dirk Müller-Wieland korábbi dékáni biztos tavalyi beszédét idézve úgy fogalmazott, hogy a diákok az első két elméleti évben egy nyelv szavait tanulták meg, most pedig azt tanulják majd, hogy hogyan is kell beszélni. Rámutatott, hogy az utóbbi idők technológiai fejlődése és a globalizáció nemcsak az orvoslásban, hanem az oktatásban is új irányok keresésére indít. Követendő példaként az úgynevezett MOOC (Massive Open Online Courses) online kurzusokat nevezte meg, amelyek érdekessége, hogy a világ bármely pontjáról elérhetők, és bárki felveheti, akit érdekel, lehetővé téve így az élethosszig tartó tanulást.

Az ünnepi rendezvény keretén belül Corina Ilchmann, az Asklepios Campus Hamburg docense a „Semmelweis Egyetem kiváló oktatója” kitüntetését vehette át. A hallgatói visszajelzések alapján legnépszerűbb oktatók között szerepel többek között a tavalyi tanévnyitón kitüntetett dr. Karl-Heinz Frosch és dr. Claas-Hinrich Lammers valamint prof. dr. Martin Merkel is.

Az új diákokat az Asklepios Klinikák vezetőségének képviseletében dr. Christoph Mahnke üdvözölte, aki köszönetet mondott a Semmelweis Egyetemnek azért a bizalomért, amelyet az együttműködés kezdetekor és az azóta eltelt évek során az Asklepios felé tanúsított. Az együttműködést a két intézmény büszkeségének és sikertörténetének nevezte.

Dr. Christoph Jermann, az Asklepios Campus új igazgatója zárószavában az új hallgatók üdvözlését követően az Asklepios Campus Hamburgot bemutató találkozóra invitálta a diákokat és hozzátartozóikat. A programon bemutatkoztak az oktatók, ismertették a hamburgi campus történetét és a Semmelweis Asklepios Alumni Egyesületet.

A tanévnyitó ünnepség az Európai Unió Himnuszával zárult.

Wild Marica – Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.