Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

Az Asklepios Campus Hamburg (ACH) 44 végzős orvostanhallgatója vette át a Semmelweis Egyetem diplomáját július 21-én a berlini magyar nagykövetségen. Az eskütételt követően dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja és dr. Karl J. Oldhafer, az ACH dékáni biztosa avatta orvosdoktorrá a jelölteket. Ez volt a hatodik diplomaátadó az egyetem Hamburgba kihelyezett orvosképzésén.

Dr. Györkös Péter nagykövet nevében dr. Izsák András első beosztott köszöntötte a mintegy 180 meghívott vendéget. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy immár hatodik alkalommal a berlini magyar nagykövetség adhat otthont az avatási ünnepségnek. Méltatta a két ország közti hosszú történelmi kapcsolatot és a kölcsönös együttműködést, melynek – mint mondta – komoly hagyományai vannak. Gratulált a német-magyar együttműködésben megvalósuló képzés végzős évfolyamának ahhoz, hogy kiérdemelték az orvosi diplomát.

Az Asklepios Campus Hamburg dékáni biztosa, dr. Karl J. Oldhafer köszöntő beszédében gratulált a végzős hallgatóknak, akik az eseményt követően, mint mondta, kollégákká válnak, és az orvosi hivatás gyakorlásával a társadalom szolgálatába állnak. A hallgatói éveket a „Tour de France” -hoz hasonlította, melynek több periódusa van, akad könnyebb és nehezebb időszak, de kitartásra mindvégig szükség van. „Tekintsenek hivatásukra privilégiumként, tevékenységük központjában pedig álljanak mindig embertársaik” – fogalmazott.

A köszöntők után megkezdődött a Semmelweis Egyetem Szenátusának ünnepi ülése, amelyet dr. Hunyady László az Általános Orvostudományi Kar dékánja nyitott meg. A hallgatók eskütétele után dr. Hunyady László az Asklepios Campus Hamburg dékáni biztosával, dr. Karl J. Oldhaferrel orvosdoktorrá avatták a jelölteket sikeres tanulmányaik elismeréséül.

Maximilian Mattes Schmidt és Jan-Philipp Heinrich a frissen végzett évfolyam nevében szólaltak fel, megköszönve a lehetőséget, hogy doktorokká és doktornőkké válhattak. Mint elmondták, a Semmelweis Egyetem sok olyan német hallgató számára jelent második esélyt, akik bár kitűnő képességekkel rendelkeznek, nem jutottak be a németországi egyetemekre. Szóltak arról is, hogy kezdetben nem volt könnyű külföldön, távol a családtól és a barátoktól egyetemre járni, de mindezzel együtt csodálatos élményekkel gazdagodtak Budapesten, és az itt töltött évek hatására az egész évfolyamot különleges kapocs köti össze Magyarországgal.

Dr. Mócsai Attila a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója dr. Szél Ágoston rektor nevében szólalt fel. Beszédében úgy fogalmazott: a hallgatók eredményeivel lehet leginkább mérni ennek az egyedülálló oktatási projektnek a sikerét, ezért külön megköszönte a hallgatók kitartását és aktív részvételét. Beszélt az egyetem névadójáról is, mint mondta, a Semmelweis név méltóságot és elismertséget ad az intézménynek, és meglátása szerint nagy vonzerő a külföldi hallgatók számára is, ami a német program esetén hatszoros túljelentkezésben is megmutatkozik. Egyre több hallgató szeretne nálunk tanulni, ami bizonyítéka annak, hogy jó a közös együttműködés a Semmelweis Egyetem és az Asklepios Campus Hamburg között – mutatott rá.

Dr. Karádi István, az ÁOK korábbi dékánja úgy fogalmazott, hogy a végzettek diplomáján Semmelweis neve a garancia arra, hogy az egyetemről kilépve természettudományos alapokon nyugvó, biztos tudást visznek magukkal. Hozzátette: a több mint fél évtizedes kemény munka a diploma megszerzésével nem ér véget, ez egy lifelong learning, vagyis élethosszig tartó tanulás, hiszen a gyógyító munkához szükséges ismeretek folyamatosan bővülnek ezen a területen. Kiemelte azt is, hogy a Semmelweis Egyetem a világ  200 legnemzetközibb egyeteme között van. Dr. Karádi István a magas szintű tudás mellett az orvos további fontos tulajdonságáról, az empátiáról is említést tett és úgy fogalmazott, az orvosi hivatás gyökere az emberek iránti szeretetben rejlik.

A rendezvény zárásaként dr. Christoph Jermann, az Asklepios Campus Hamburg ügyvezetője mondott beszédet, aki egyebek mellett megköszönte a végzett hallgatóknak, hogy az ACH koncepciójába vetették bizalmukat.

Kovács Marianna, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

Fotó: Felix Matthies, Asklepios Campus Hamburg

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.