A múlt évhez képest tovább nőtt az egyetem képzéseire jelentkezők száma, és azoké is, akik első helyen jelölték meg az intézményt. Több népszerű szakon tovább emelkedtek a ponthatárok. Az államilag finanszírozott orvos-, gyógyszerész- és fogorvosképzés területén a Semmelweis Egyetemre való bejutáshoz kellett a legtöbb pont, de az egyetem további népszerű képzései is élen állnak a ponthatárok tekintetében – derült ki a most nyilvánosságra hozott adatokból.

Ötszörös volt a túljelentkezés a Semmelweis Egyetemre, közel 10 ezren jelentkeztek az intézmény különböző képzéseire. Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes hangsúlyozta: a múlt évhez képest tovább nőtt az első helyes jelentkezők száma szinte minden karon. Az egyetem továbbra is őrzi pozícióját, mint a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény az orvos- és egészségtudományi képzések terén.

Az Általános Orvostudományi Karon a magyar nyelvű képzésben összesen 384-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami négy fővel több, mint tavaly. Közülük ketten költségtérítéses képzésben tanulnak majd. Az általános orvosi képzésre összességében több mint négyszeres túljelentkezés volt, a jelentkezők túlnyomó többsége államilag finanszírozott képzésre jelentkezett. Az államilag finanszírozott képzésre való bejutáshoz a tavalyinál néhány ponttal kevesebbre, összesen 436 pontra volt szükség. A felvettek átlagpontszáma több mint 456 pont volt – mondta dr. Hunyady László dékán.

Az Egészségügyi Közszolgálati Karon három szakon (egészségügyi szervező, egészségügyi menedzser, szociális munka) összesen 143-an kezdhetik meg tanulmányaikat, ami 40-el több mint a tavalyi létszám. A növekedés az egészségügyi menedzser szak létszámbővülésének köszönhető, több hallgatót vehettek fel ugyanis államilag támogatott képzésre ezen a területen – mondta dr. Sinkó Eszter dékánhelyettes. A képzés iránt nagy az érdeklődés, három-négyszer többen jelentkeztek a szokásosnál – tette hozzá.

Az Egészségtudományi Kar (ETK) összesen 1153 hallgatót vehet fel az idén, mely néhány százalékkal magasabb létszám a tavalyinál. 1064-en támogatott, míg 89-en önköltségi képzésben kezdhetik el tanulmányaikat. Dr. Vingender István dékánhelyettes elmondta: a képzések közül továbbra is a gyógytornász szak a legnépszerűbb, ahova 425 ponttal lehet bekerülni, ami két ponttal magasabb, mint a tavalyi határ. Második helyen áll a dietetikus szak 406 ponttal, ami tízpontos emelkedést jelent. Ezekre a szakokra 4-5-szörös a túljelentkezés, de a többi szakirányon is 2-3-szoros. Az ETK-n egy új mesterképzési szak is indul az idei tanévben, az egészségügyi tanár képzésen 27-en kezdhetik majd el tanulmányaikat – mondta a dékánhelyettes.

A Gyógyszerésztudományi Kar a múlt évihez hasonlóan a 2017/18-as tanévben is maximális létszámmal indíthatja a félévet, 150 hallgatót tud felvenni, közülük hárman önköltséges képzésben tanulnak majd. Amióta a két emelt szintű érettségi kötelező a felvételi során, most a legmagasabb a ponthatár az államilag finanszírozott képzésben, 405 pontra van szükség a bejutáshoz – mondta dr. Zelkó Romána dékán. Kiemelte, hogy a felvett hallgatók átlagpontszáma is tovább nőtt tavalyhoz képest, az idén 433 pont.

A Fogorvostudományi Kar 99 hallgatót vehet fel, közülük ketten önköltséges képzésben tanulnak majd. A bejutáshoz 431 pontra volt szükség az államilag finanszírozott képzésben, a felvettek pontátlaga 449. A múlt évihez képest a jelentkezők száma kismértékben nőtt, míg a ponthatár hat ponttal csökkent – mondta dr. Bartha Károly dékánhelyettes, hozzátéve, hogy gyakorlatilag teljes mértékben fel tudják tölteni a rendelkezésre álló kapacitást.

A Semmelweis Egyetem 5 karán 1929 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar nyelvű képzésben a 2017/18-as tanévben.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.