Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 14.
301173 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem három intézetének – az Egészségtudományi Kar (ETK) Társadalomtudományi Tanszéke, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Magatartástudományi Intézete és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézete – közös szervezésében rendezték meg hagyományteremtő szándékkal az Ártó-Védő Társadalom Konferenciát a XV. Magatartástudományi Napokkal egy időben.

A kétnapos országos konferenciát dr. Szél Ágoston rektor köszöntötte, aki felhívta a figyelmet annak jelentőségére, hogy – mióta a Magatartástudományi Intézet, az ETK és az EKK is működik az egyetemen – lehetőség van multidiszciplináris, társadalom- és egészségtudományi rendezvények megtartására. Hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem öt kara tökéletes egységet alkot, és rávilágított, hogy külföldi tapasztalatai is azt mutatják: egészségtudományok nélkül ma már elképzelhetetlen a magas színvonalú orvosképzés. Dr. Szél Ágoston szólt róla, hogy a rendezvény célja lehetőséget adni a párbeszédre a társadalom-, egészség- és orvostudományok képviselői számára.

A házigazda ETK nevében dr. Vingender István dékánhelyettes mondott köszönetet a szervezőknek, az előadóknak és a vendégeknek. Szólt annak jelentőségéről, hogy a Semmelweis Egyetemen az élettudományok mellett teret engednek a társadalomtudományok képviselőinek, valamint az egészségszocializáció szemléletének is. Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet igazgatója a rendezvénynek nevet adó, 1989-ben megjelent könyv, az Ártó-védő társadalom szerzője, dr. Losonczi Ágnes pályafutását ismertette, és a szociológus néhány gondolatát idézte fel hangsúlyozva, hogy a csaknem 30 éves kötetben leírtak ma is aktuálisak. Mint elmondta, dr. Losonczi Ágnes az eddig megjelent kilenc monográfiájában mindig a társadalom megismeréséért és a feltárt dolgok megismertetéséért dolgozott. Egészségszociológia témában végzett első kutatása 1978-80 között valósult meg, az interdiszciplinaritás már akkor is alapkövetelmény volt számára: szociológusok és orvosok együtt dolgoztak az életesemények, életmód és a biológiai egészség tényezőinek összekapcsolásán. A kutatás során erős összefüggést találtak a gyermekkori élmények, az életút, a munka-pihenés, anyagi helyzet, emberi kapcsolatok és jövőhöz való viszony dimenziói, valamint egyes betegségcsoportok között – mondta az intézetvezető.

Dr. Losonczi Ágnes Széchenyi-díjas szociológus, társadalomkutató megtisztelőnek nevezte, hogy az ő könyvéről nevezték el a konferenciát, és felhívta a figyelmet arra, milyen nagy jelentősége van a társadalom számára annak, ha az egymást követő generációk képesek egymásra támaszkodni, az elődök tudására építkezni.

Az Ártó-Védő Társadalom Konferencia célja fórumot és szakmai közösséget teremteni az egészség és társadalom kapcsolódásaival foglalkozó kutatók és kutatások számára, valamint a legújabb egészségszociológiai, orvosi szociológiai vizsgálati eredmények és módszerek bemutatása, az egészség szociális, mentális és lelki dimenziójának hangsúlyozása, az egészségügyi szakemberek képzésével kapcsolatos oktatási tapasztalatok megosztása, szakmai, kutatási együttműködések kialakítása. A XV. Magatartástudományi Napok megnyitóján dr. Kovács József, a Magatartástudományi Intézet igazgatója felhívta a figyelmet a magatartástudományok interdiszciplinaritására, ami egyszerre jelent kihívást, és teszi érdekessé a kutatómunkát és oktatási tevékenységet. Az Ártó-Védő Társadalom Konferencia és XV. Magatartástudományi Napok két kiemelt témája a „védők”, azaz a gyógyítók és egészségügyi szakdolgozók társadalma, valamint az egészség és társadalom viszonya a 21. században volt, a plenáris előadások mellett workshopok is helyet kaptak a programban. A kétnapos rendezvényen 8 plenáris előadáson, 84 szekcióelőadáson és 5 workshopon vehetett részt a 130 résztvevő.

Keresztes Eszter
Fotó: Adrián Zoltán

Galéria

6kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.