Az akadémiai szféra szerepe a gyógyszerfelfedezésben címmel rendeztek workshopot a Semmelweis Szalonban a Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum szervezésében. A rendezvényen együtt szerepeltek az ipar, az egyetemek és a gyógyszerengedélyezési hatóság képviselői, és elemezték a gyógyszerkutatáshoz való hozzájárulásuk lehetőségeit.

Dr. Mátyus Péter, a rendezvény szervezője megnyitójában dr. Szél Ágoston rektor nevében is köszöntötte a résztvevőket. Bevezetőjében az egyetemi gyógyszerkutatás eredményességét szemléltette példákkal, és az egyetemi hozzájárulás fontos lehetőségeit ismertette. Így a betegség komplexitását tükröző célpont-célpontegyüttes körültekintő megválasztását, adekvát biomarkerek alkalmazását, új vegyülettervezési és szűrési koncepciók, stratégiák kidolgozását említette, amelyek révén a klinikai hatásosság előre jelzésének bizonytalanságai csökkenthetők, valamint a személyre szabott medicina növekvő igényei is kielégíthetők. Hangsúlyozta azonban, hogy az egyetemek érdemi közreműködéséhez mindkét egyetemi alapfeladat – tudás-generálás és tudás-disszemináció – ellátására, azok egyensúlyára is szükség van. Hozzátette, hogy bizonyos területeken az ipar és a gyógyszerhatóság oktatási programokba való fokozottabb bevonását is szükségesnek tartja.

Az ipari kutatás kihívásait, az alapkutatási eredmények transzlációjának nehézségeit mutatta be előadásában dr. Lendvai Balázs, a Richter Gedeon Nyrt. farmakológiai kutatási vezetője, aki szintén több területet jelölt meg az  ipari-egyetemi együttműködésre. Ezt követően az egyetemi gyógyszerkutatás lehetőségéről adtak képet előadásaikban a meghívott egyetemi, illetve akadémiai kutatók. Így dr. Gyires Klára (Semmelweis Egyetem) és dr. Sperlágh Beáta (MTA KOKI) a farmakológiai eredmények innovatív értelmezésével, dr. Varró András (Szegedi Tudományegyetem) és dr. Helyes Zsuzsa (Pécsi Tudományegyetem) új koncepciók kidolgozásával vázoltak új lehetőségeket megoldatlan terápiás igények kielégítéséhez. Dr. Christina Chai (National University Singapore) a kutatás sematizálásának értékvesztést okozó veszélyeire mutatott rá.

A záró előadásban dr. Pozsgay Csilla, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója a hatósági oldal innovációt támogató új szerepéről és lehetőségeiről adott tájékoztatást. Előadásában ismertette, hogy az új tudományos eredmények még hatékonyabb hasznosítása érdekében az innováció kihívásaira együtt gondolkodva lehet választ adni.

A közel 60 fős rendezvényt diszkusszió zárta. A zárszóban dr. Mátyus Péter bejelentette, hogy az OÉGYI és a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) szervezésbe való bevonásával a rendezvényt évente követi majd hasonló esemény, az ipar, az egyetem és a hatóság szoros és folyamatos együttműködésének támogatására.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.