Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

Elfogadta a Szenátus az egyetem 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2017. évi Vagyongazdálkodási terv tervezetét. Több személyi kérdésben is határozott a testület. Az ülésen teszt jelleggel kipróbáltak a szenátusi tagok egy új, az ülés vezetésére és a szavazások lebonyolítására is alkalmas elektronikus rendszert.  

A Semmelweis Egyetem 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló feszes, a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő tájékoztató, melyet a fenntartó és a konzisztórium is elfogadott – hangsúlyozta a napirend tárgyalásának kezdetén dr. Szász Károly kancellár. Az egyetem 2016-ban teljesítette, sőt túlteljesítette az eredeti költségvetésben meghatározott keretszámokat, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat. A bevételek az eredeti, több mint 65 milliárd forintos (65 224 000 E Ft) előirányzathoz képest közel 29,2 milliárd forinttal (29 181 252 E Ft), míg a kiadások mintegy 10 milliárd forinttal (10 038 277 E Ft) nőttek – ismertette Baumgartnerné Holló Irén pénzügyi igazgató. A maradvány összege mintegy 19 milliárd forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. A költségvetési főösszeg 45 százalékot meghaladó növekedésének több forrása van, így például a kormányzati intézkedések alapján kapott támogatások, céltámogatások, a pályázati lehetőségek bővülése, az egyetem vezetése által, a bevételek növekedése érdekében tett intézkedések. Az előző évhez viszonyítva az egyetem költségvetési kiadásai 3,3 százalékkal nőttek, legnagyobb mértékben (13,3 százalékkal) a személyi juttatások emelkedtek, részben kormányzati, részben egyetemi döntések eredményeként. Teljesítményalapú OEP-bevételekből 2, 23 milliárd forinttal több képződött az előző évhez viszonyítva, a teljesítmény volumen korlát (tvk) kihasználtsága a fekvőbeteg-ellátásban 103-105 százalék, a járóbeteg-ellátásban 128-129 százalék volt. A beszámolót egyhangúlag elfogadta a Szenátus.

A testület elfogadta a 2017. évi Vagyongazdálkodási terv tervezetét, melyet előzőleg a Konzisztórium is jóváhagyott. A tervezetet a hónap végéig kell a fenntartó szakminisztérium számára előterjeszteni. Szintén megszavazta a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 1. számú mellékleteként megjelenő organogramot.

Elfogadta a testület a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) azon módosítását, mely lehetővé teszi a Fogorvostudományi Karon (FOK) az elektronikus leckekönyv bevezetését. A FOK Kari Tanács korábbi döntésének megfelelően így 2017 őszétől a karon minden évfolyamban megszűnik a papíralapú leckekönyv.

A Szenátus támogatta dr. Tigyi Gábor József és dr. Hamar Péter pályázatát a Klinikai Kísérleti Kutató Intézetben meghirdetett tudományos tanácsadói álláshelyekre, valamint dr. Földvári-Nagy László pályázatát az Egészségtudományi Kar Morfológiai és Fiziológiai Tanszékének főiskolai docensi munkakörére. Szavazott a testület arany pecsétgyűrűk és Pro Universitate Díjak odaítéléséről, valamit a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetések adományozásáról. Támogatták a szenátorok dr. Mócsai Attila, az Élettani Intézet egyetemi tanára pályázatát a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatói posztjára, valamint dr. Rózsa Noémi Katinka egyetemi docens kinevezését a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika élére.

Jóváhagyta a testület a Fogorvostudományi és az Egészségtudományi Karokon működő egyes testületek személyi összetételének változásáról szóló előterjesztéseket, valamint a felvételi eljárásról szóló szabályzatot. Ez utóbbi, mint azt dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes elmondta, az eddigi eljárásmódot képezi le, a vonatkozó kormányrendelet beépítése érdekében volt szükség az új szabályzat megalkotására.

Támogatta a Szenátus az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak mintattantervének módosítását.

Az ülés elején Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át dr. Szél Ágoston rektortól dr. Király Kornél Péter, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet adjunktusa.

A márciusi ülésen teszt jelleggel kipróbálásra került egy új elektronikus rendszer, amely jelentős mértékben könnyíti az adminisztrációs feladatokat, gyorsítja az ülések lebonyolítását, valamint segíti az ülést vezető rektor munkáját. Tekintettel arra, hogy a szenátorok kedvezően fogadták az új alkalmazást, az egyetem vezetőinek döntése alapján beszerzési eljárás indul egy komplex ülésvezetési és szavazási rendszer jövőbeni alkalmazásának bevezetése érdekében.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.