Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

Személyi kérdések, szabályzatok és tantervi változások szerepeltek a Szenátus februári ülésének napirendjén.

Támogatta a testület dr. Lang György egyetemi tanári kinevezését a Mellkassebészeti Klinikára. Ugyancsak támogatta a Szenátus, hogy az Egészségügyi Közszolgálati Kar operatív igazgatóhelyettese dr. Lám Judit, a stratégiai igazgatóhelyettese dr. Palicz Tamás Gyula legyen, az Egészségtudományi Kar Alapozó Egészségtudományi Intézet Morfológiai és Fiziológiai Tanszék tudományos tanácsadói álláshelyét pedig dr. Krajcsi Péter töltse be. Szintén támogatta a Szenátus, hogy az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezető-helyettese a jelenlegi megbízott, dr. Nagy Marianna, valamint titkárságvezetője is a jelenlegi megbízott, Sajó Konstantinné legyen.

Módosították a Szervezeti és Működési Szabályzat hallgatókra vonatkozó térítési és juttatási rendelkezéseit annak érdekében, hogy egységessé váljon az államilag nem támogatott teljes, valamint részidejű képzésben részt vevő hallgatók kollégiumi térítési díja.

Elfogadta a Szenátus az Egyetemi Tudományos Tanács ügyrendjét, továbbá hatályon kívül helyezett négy olyan egyetemi szabályzatot, melyek fenntartása már nem indokolt. A Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok munkájáról szóló beszámolókat is elfogadta a testület.

Megszavazta a Szenátus az Egészségtudományi Karhoz tartozó egyes képzések, valamint a Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzés mintatantervének módosítását, illetve a Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi alapképzési szak tantervének és tantárgyi programjának változásait.

A következő szenátusi ülés március 29-én lesz.

Tóth-Szabó Szilvia

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.