Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

Megújult összetételben kezdte az idei munkát a Szenátus. Az elmúlt két hónapban megtartott választások eredményeként hét új tag került a testületbe: dr. Bartha Károly (FOK), dr. Bereczki Dániel (ÁOK), dr. Berki Zoltán (SÉSZ), dr. Buzás Edit (ÁOK), dr. Dörnyei Gabriella (ETK), dr. Masszi Tamás (ÁOK) és dr. Tretter László (ÁOK). Az Egészségügyi Közszolgálati, illetve a Gyógyszerésztudományi Kar delegáltjai nem változtak.

Az ülés elején dr. Szél Ágoston ünnepélyes keretek közt elbúcsúztatta a Szenátus leköszönő tagjait: dr. Antmann Katalint (SÉSZ), dr. Domján Gyulát (ETK), dr. Gera Istvánt (FOK), dr. Kellermayer Miklóst (ÁOK), dr. Mandl Józsefet (ÁOK), dr. Mészáros Juditot (ETK) és dr. Szendrői Miklóst. Dr. Nagy Zoltán Zsolt eddig az ÁOK, januártól viszont már az ETK képviseletében ül a Szenátusban.

A humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció folytatásával kapcsolatban dr. Szász Károly kancellár arról tájékoztatta a Szenátust, hogy az intézményi költségvetés elfogadásáig is szükséges fenntartani a nem oktató, kutató vagy tanár közalkalmazottak tavalyi évihez hasonló illetményemelését, ezért egy átmeneti, 4 hónapos időtartamra 250 millió forintos keretből megteremtik ennek feltételeit. A majdani költségvetés elfogadása után pedig már abban rögzítik a továbbiakat.

Az illetményemelés egyrészt a Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységekben folyamatos munkarendben dolgozó, és legalább ”C” fizetési osztályba sorolt egészségügyi dolgozókra, valamint az őket közvetlenül irányító ápolókra, főnővérekre vonatkozik. Esetükben a jogszabály szerinti garantált illetmény tíz százalékának megfelelő összegű illetményemelés már négy hónap folyamatos jogviszonyt követően jár. A legalább középfokú végzettséghez kötött egyéb munkaköröknél a garantált bérminimum 161 ezer forintra emelése miatt a tavalyi illetményemelés fenntartására nincs szükség.

Másrészt a középfokú végzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott, bruttó 150 ezer forintnál kevesebb illetménnyel rendelkező nem oktató, kutató vagy tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a garantált illetmény egységesen tíz százalékkal (legfeljebb bruttó 150 ezer forintig) emelkedik – a meglévő munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is figyelembe véve.

A testület döntött az ülésen az első félévi ülés- és munkatervéről, továbbá a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntető címek, valamint a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő elismerések odaítéléséről.

A Szenátus módosította a Doktori Szabályzatot, illetve a hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatot, melyben egységes szempontrendszert alakítottak ki a szociális alapú ösztöndíjak odaítélésnek elbírálásával kapcsolatban.  

Tóth-Szabó Szilvia
Fotó: Szigetváry Zsolt

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.