Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

Egyetemi tanári kinevezések véleményezéséről, egyéb személyi kérdésekről, a Semmelweis Symposium jövő évi megrendezési jogáról, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról is határozott a Szenátus a decemberi ülésén.

Az ülés elején hárman vehettek át Pro Universitate elismerést. Dr. Gábris Katalin, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika egyetemi docense nyugállományba vonulása alkalmából kapta a díjat, mivel szakmai és közszolgálati munkájával hozzájárult az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez, és tevékenysége során kimagasló teljesítményt ért el.

Dr. Kóbor Andrást, a Fogpótlástani Klinika docensét ugyancsak a nyugállományba vonulása kapcsán díjazták: elévülhetetlen érdemeket szerzett a német oktatás kurrikulumának kidolgozásában, az oktatásszervezés minél zökkenőmentesebb kialakításában, felzárkóztató kurzus megszervezésében.

Marton Gyuláné, a Külföldi Hallgatók Titkárságának előadója 46 év munkaviszony után megy nyugdíjba. A Pro Universitate díjat kiemelkedő adminisztrációs tevékenységéért vehette át, illetve azért, mert mindig kiválóan megoldotta a külföldi hallgatók magyarországi tartózkodásával kapcsolatos speciális ügyeket.

Az ülésen dr. Tímár József, a Doktori Tanács jelenlegi elnöke és dr. Szél Ágoston rektor, a Doktori Tanács korábbi egyik előző elnöke rendkívüli Kiváló PhD-oktatói elismerést adott át dr. Rácz Károlynak, a Doktori Tanács korábbi elnökének. Az átvételnél jelen volt a Doktori Tanács alapító elnöke, dr. Sótonyi Péter rector emeritus és dr. Kopper László professor emeritus, aki korábban szintén elnöke volt a PhD-képzésért felelős testületnek.

A Szenátus támogatta a következő egyetemi tanári kinevezéseket: dr. Horváth Csaba (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Igaz Péter (II. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Sárdy Miklós (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika), dr. Veres Gábor (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Banczerowski Péter (Idegsebészeti Tanszék), dr. Perczel-Forintos Dóra (Klinikai Pszichológiai Tanszék), dr. Tordai Attila (Kórélettani Intézet), dr. Dank Magdolna (Onkológiai Tanszék, Klinikai Onkológiai Tanszéki Csoport), dr. Csala Miklós (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémai Intézet), dr. Kiss András (II. Sz. Patológiai Intézet), dr. Tamási Lilla (Pulmonológiai Klinika), dr. Sótonyi Péter (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék), dr. Gellér László Alajos (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tanszék), dr. Máthé Zoltán (Transzplantációs és Sebészeti Klinika). 

A testület támogatta a vezetői megbízatás meghosszabbítását a  Fogorvostudományi Kar (FOK) dékánhelyettese, dr. Németh Zsolt és a FOK Dékáni Hivatal hivatalvezetője, dr. Jambrik Anna esetében. Támogatták a szenátorok az Egészségtudományi Kar Alapozó Egészségtudományi Intézet Addiktológiai Tanszékének élére dr. Rácz József kinevezését.

A 2017. évi Semmelweis Symposiumot – a Szenátus döntése értelmében – az Orvosi Mikrobiológiai Intézet és a Pasteur Tanszéki Csoport közösen szervezheti meg. A rendezvény tematikája a New Challanges is Microbiology lesz.

A testület több ponton módosította az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát. 2017. január elsejétől létrejön az Egészségügyi Hálózatirányítási Igazgatóság és az Oktatási Hálózatirányítási Igazgatóság. A módosítás fontos eleme, hogy egységessé válik a Klinikai Központhoz tartozó szervezeti egységek gazdálkodási feladatait ellátó szervezetek irányítása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jelenlegi Hálózatirányítási Igazgatóság a Gazdasági Főigazgatóságon belül Egészségügyi Hálózatirányítási Igazgatóság néven működik tovább és feladatai közül kikerül az egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó, oktatáshoz kapcsolódó szervezeti egységek gazdasági apparátusának szakmai irányítása. Az igazgatóság változatlanul felügyeli a négy klinikai tömböt, a Pulmonológiai Klinika, illetve a Laboratóriumi Medicina, valamint a központi szervezeti egységek gazdasági feladatait, továbbá feladatköre kibővül a Klinikai Központ által kért adatszolgáltatásokkal, elemzésekkel. A megalakuló új Oktatási Hálózatirányítási Igazgatóság lesz a felelős a karok gazdálkodási feladatait ellátó egységek működéséért, a Központi Könyvtár, a Napköziotthonos Óvoda, a Kollégiumok Igazgatósága, a Testnevelési és Sportközpont gazdálkodási feladataiért, valamint ellátja – az ÁOK kari gazdasági igazgatóján keresztül – az EOK, a NET és az Anatómiai Tömb működésének szakmai irányítását, felügyeletét.

A Szenátus jóváhagyta a különböző kari és egyetemi bizottságok személycseréit is, valamint támogatta két új tanszéki csoport megalakulását. A Neurointervenció Tanszéki Csoport az Idegsebészeti Tanszékhez, a Sportsebészeti és Sportorvostudományi Csoport pedig a Traumatológiai Tanszékhez rendelten működik majd.

A testület ismét levette a napirendjéről a Népligeti sporttelep ügyét. Az előterjesztésben az szerepelt, hogy az egyetem – a rendezetlen jogi viszonyok és ezzel összefüggésben a hasznosítás ellehetetlenülése miatt – adja vissza az államnak az ingatlant. Végül azonban a hozzászólások eredményeként az a javaslat született, hogy a rektor és a kancellár megkeresi a problémával Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkárt. A Szenátus tudomásul vette az Ortopédiai Klinika korábbi épülete vagyonkezelői jogának leendő megszűnéséről szóló tájékoztatást.

Tóth-Szabó Szilvia
Fotó: Bielik István

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.