A Semmelweis Egyetem történetéről, és az intézményben zajló oktatásról, kutatásról és betegellátásról is tájékoztatót kaptak azok a középiskolások, akik ellátogattak az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) nyílt napjára. A rendezvény idén is több száz érdeklődőt vonzott, a Nagyvárad téri Elméleti tömb Díszterme teljesen megtelt, a leendő hallgatók egyetemi vezetőktől és oktatóktól kaptak hasznos információkat és tanácsokat, majd különböző kiscsoportos foglalkozásokon nyerhettek bepillantást a kar intézeteiben folyó munkába.

rs55276_ka-20161117-ka__6984-scr

Komoly elszántsággal, az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek a honlapunk által megkérdezett diákok az Általános Orvostudományi Kar nyílt napjára. Volt, aki a családi hagyományok miatt, míg más a biológia és a kémia szeretete miatt szeretné az orvosi pályát, és azon belül is mindenképpen a Semmelweis Egyetemet választani. „Tudom, hogy komoly versengés folyik a hallgatók között, mégis csak itt tudom elképzelni a következő éveimet” – mondta egy fővárosi középiskolás.

rs55266_ka-20161117-ka__7035-scr„Közép-Európa egyik legnevesebb intézménye a Semmelweis Egyetem, melynek nevét a világban mindenhol ismerik és elismerik, az itt szerzett diploma jó ajánlólevélnek számít” – szögezte le előadásában dr. Merkely Béla klinika rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke. Kiemelte, az intézmény igazi értékét az adja, hogy nem csak tradíciója, de jelene is van, aminek legfontosabb oszlopa az egyetemen folyó oktatás, kutatás és betegellátás magas színvonala. A Semmelweis olyan szakegyetem, amely az egészségügy valamennyi szegmensét lefedi: a széles klinikai portfóliónak köszönhetően 2100 ágyon évente mintegy kétmillió beteg ellátását végzik el az egyetem klinikáin – hangzott el az előadáson. A hazai orvostudományi egyetemek közül itt a legmagasabb a tudományos publikációk száma, amit a különböző nemzetközi rangsorokban való előkelő helyezések is bizonyítanak – mondta dr. Merkely Béla. A Városmajori Szív- és Érgyógyászai igazgatója kitért rá, az egyetem széles körben ad lehetőséget tudományos diákköri (TDK) tevékenységre, az itt tanulók pedig nemzetközi kapcsolatokra is szert tehetnek, hiszen az egyetem számos szakmai szervezettel szoros együttműködésben áll. Emellett a legkorszerűbb orvostechnikai eszközök, pl. a szívultrahang használatával is megismerkedhetnek a medikusok. Dr. Merkely Béla az egyetemi sportéletéről is említést tett, kitérve a Semmelweis Egyetem munkatársainak és hallgatóinak jelentős közreműködésére a 2017-es vizes világbajnokságon.

rs55264_ka-20161117-ka__7041-2-scrDr. Molnár Miklós, az Általános Orvostudományi Kar graduális képzésért felelős dékánhelyettese, a Kórélettani Intézet igazgatóhelyettese interaktív előadásában a jövendőbeli hallgatókra váró nehéz pillanatokról, stresszes helyzetekről és a szórakoztató, könnyedebb programokról is szólt. Mint mondta, egy orvosnak valóban élethosszig kell tanulnia, amihez rengeteg kitartásra és elhivatottságra van szükség. A Semmelweis Egyetemen vezetői és oktatói az interaktív, a technológiai lehetőségeket kihasználó lehetőségekre törekednek a képzés során – mondta dr. Molnár Miklós megemlítve többek között az e-learning egyre markánsabb jelenlétét az oktatásban.

rs55262_ka-20161117-ka__7046-scr

A nyílt napon szakmai előadást tartott dr. Kozsurek Márk, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi docense és dr. Fritúz Gábor, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport vezetője. A diákokat Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és Hajnes József, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének elnöke is ellátta néhány jó tanáccsal az orvosképzésről.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.