Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

A személyi döntések mellett szabályzatok módosításáról és kisebb szervezeti átalakításokról is döntött a Szenátus októberben. A testület ülésén dr. Szász Károly kancellár beszámolt a kiváló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak idei év végi anyagi elismeréséről is.

A Szenátus a Habilitációs Szabályzatot azért módosította, mert hozzáigazította a tudománymetrikai kritériumrendszerét a Magyar Tudományos Akadémia által elfogadott kritériumrendszerhez. A szabályzat módosítása tudománymetriai mérésre az összes idézettséget és az úgynevezett kiemelt idézettséget veszi alapul. Kiegészítették továbbá a dokumentumot a szociológiai tudományok területének kritériumrendszerével.

Hárman kapták meg a „Semmelweis Kutató Ösztöndíjat”, melynek célja, hogy segítse a szakképzéssel rendelkező klinikusok aktív részvételét a kutatómunkában és elősegítse a PhD fokozat megszerzését. A támogatás két évre szól, összege évente kétmillió forint. Az idei ösztöndíjasok: dr. Kováts Zsuzsanna pulmonológus (Pulmonológiai Klinika), dr. Mihály Zsuzsanna érsebész rezidens (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika), valamint dr. Szigeti Andrea tanársegéd (Szemészeti Klinika). A Szenátus újabb öt évre megválasztotta dr. Kokovay Ágnest az E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Igazgatóság élére. Egyetemi docensi pályázatokról is döntött a testület: az Érsebészeti Tanszéken dr. Szabó Gábor Viktor, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán dr. Dezsőfi Antal és dr. Tóth-Heyn Péter, az Onkológiai Tanszéken dr. Takácsi-Nagy Zoltán, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patokémiai Intézetben dr. Barta Csaba, a Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinikán dr. Vágó Hajnalka, az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán pedig dr. Bogdán Sándor töltheti be az álláshelyet. Támogatta a Szenátus, hogy tudományos tanácsadói kinevezést kapjon dr. Dobolyi Árpád az Anatómia, Szövet-és Fejlődéstani Intézetbe, illetve dr. Győrffy Balázs a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikára. Tudományos főmunkatársi pályázatokról is döntöttek: dr. Szigeti Krisztián, dr. Máté Domokos és dr. Osváth Szabolcs is a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetbe kapott kinevezést.

A Szenátus döntése értelmében két tanszéki csoport jön létre: a Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport a Radiológiai Klinikához, a „Pasteur” Tanszéki Csoport pedig az Orvosi Mikrobiológiai Intézethez rendelten működik majd.

Módosította a testület az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát. Egyrészt jogtechnikai jellegű változtatásokat eszközöltek, másrészt bekerült a szabályzatba az Energiairányítási Rendszer, amely az egyetem eddigi energiahatékonysági tevékenységeket foglalja rendszerbe, dokumentálja és teszi céltudatos tevékenységgé.

Az ülésen dr. Szász Károly kancellár tájékoztatást adott arról, hogy a fegyelmezett intézményi gazdálkodás eredményeként az idei évben lehetővé válik a hatékonyabb működés során megtakarított költségek, illetve a fel nem használt bevételek egy részéből a kiváló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak anyagi elismerése. A mintegy 800 millió forintba kerülő jutalmazás differenciált lesz, nem célja az állami bérszabályozásból adódó esetleges feszültségek, anomáliák kompenzációja, és a kiválósági jutalomban részesített közalkalmazottak köre nem haladhatja meg az egyetemi összlétszám mintegy 30 százalékát. Az értékelés és jutalmazás adminisztratív lebonyolítására novemberben, a jutalom átutalására december elején kerül majd sor.

Ezzel összefüggésben elhangzott az is, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező munkatársak részére az egyetem úgynevezett csekély értékű ajándék formájában juttatást biztosít. Azok a munkatársak részesülnek háromszor 11 ezer forint nettó összegű juttatásban, akiknek a 2016. október 28-i állapot szerinti (alap)illetményük a bruttó 250 ezer forintot nem haladja meg, és a Semmelweis Egyetemen legalább 2015. október 31-e óta folyamatosan fennálló közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek (ide nem értve a tartósan távollévőket). Ennek költsége további mintegy 200 millió forint.

Tóth-Szabó Szilvia

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.