Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár

Igazgatói, tanszékvezetői pályázatokról, illetve elismerések odaítéléséről foglalt állást egyebek mellett a Szenátus a májusi ülésén. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításával a testület létrehozta a Korányi projekt Központi Betegellátó Épületében létrejövő Sürgősségi Betegellátó Osztályt.

Három ponton módosult az SZMSZ. Egyik eleme, hogy a Szenátus létrehozta a Sürgősségi Betegellátó Osztály, ami a Korányi projekt Központi Betegellátó Épületében kap helyet. A 16 ágyas osztály közvetlenül a Klinikai Központhoz tartozik majd.

Átalakul a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság szervezeti felépítése. A Jogi Igazgatóságon a jelenlegi hármas főosztályi tagolás helyett két igazgató által irányított részleg jön létre: az egyik az egészségügyi és az oktatási, a másik a polgári és a gazdasági jogi ügyeket intézi majd.

Ugyancsak az SZMSZ módosítása rögzíti, hogy a klinikai vezető ápolók és az intézeti vezető asszisztensek pozíciójára minden esetben pályázatot kell kiírni, anélkül egyik munkakör sem tölthető be.

A Szenátus titkos szavazással nyilvánított véleményt személyi kérdésekben: szavazattöbbséggel támogatta dr. Harsányi László (I. Sz. Sebészeti Klinika), dr. Igaz Péter (II. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kovács József (Magatartástudományi Intézet), dr. Sárdy Miklós (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) és dr. Rudas Gábor (MR Kutatóközpont) igazgatói pályázatát. Az Érsebészeti Tanszék vezetői posztjára dr. Sótonyi Pétert javasolja a testület. A vezetői kinevezésekről a munkáltatói jog gyakorlója a Klinikai Központ elnökének egyetértésével a későbbiekben hoz döntést.

A Szenátus döntött a professor emeritus címek, a Pro Universitate, a Hugonnai Vilma, a Huzella Tivadar, a Semmelweis Budapest Award, a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója elismerések, valamint az óraadó oktatók részére adható címek odaítéléséről is, melyeket ünnepélyes egyetemi alkalmak keretében adnak majd át.

Döntött a Szenátus az Angiológiai Tanszéki Csoport létrehozásáról, melynek egyik legfontosabb feladata egy új, modern szemléletű tantárgy bevezetése lesz. A „Vascularis medicina” tartalmazza majd az angiológiai, az érsebészeti és az intervenciós radiológiai ismereteket is.

A testület az SzMSz módosításával összefüggésben aktualizált három szabályzatot: a Fekvőbeteg ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló, a Térítési Díj és a Váró-Előjegyzési és Betegfogadási lista Szabályzatot.

Tóth-Szabó Szilvia