Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár

Elfogadta az egyetem költségvetését a Szenátus, amely tartalmazza többek közt a folyamatos munkarendben dolgozó egészségügyi szakdolgozók illetményének jelentős emelését is. Az ülésen megszavazták továbbá az egyetem 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az Intézményfejlesztési, valamint a Vagyongazdálkodási Tervet,valamint a Hallgatói Önkormányzat új alapszabályát.

Dr. Szász Károly kancellár a 2016. évi vezetői költségvetés elfogadása kapcsán elmondta, hogy a 2015-ben megtörtént paradigmaváltás jegyében készült el az idei költségvetés is: a működőképesség fenntartása mellett külön hangsúlyt kap benne az egyensúlyi gazdálkodás, vagyis csak azokkal a bevételekkel terveztek, melyek előre látható módon, biztosan rendelkezésre állnak majd az év során. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a 2016-os költségvetésben nagyobb a hiány, mint a tavalyiban. Ennek oka elsősorban a közalkalmazotti illetményemelés, különös tekintettel a folyamatos munkarendben dolgozó egészségügyi szakdolgozók illetményének rendezése, valamint a klinikum kiemelt támogatása.

A differenciált illetményemelés egyrészt a Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységekben folyamatos munkarendben dolgozó, legalább „C” fizetési osztályba sorolt egészségügyi szakdolgozókra, illetve az őket közvetlenül irányító vezető ápolókra (főnővérekre) vonatkozik, akiknél bruttó 150000 forintos havi illetményminimum kerül meghatározásra. Ezen felül, akik egy évnél régebben az egyetemen vannak, visszamenőleg 2016. január 1-től 10 százalékos illetményemelést kapnak. Akik rövidebb ideje dolgoznak az intézményben, azok két részben kapják meg az emelést: a felét a próbaidő letelte (4 hónap) után, a másik felét pedig akkor, amikor egyéves lesz munkaviszonyuk.

„Ez azt jelenti, hogy a betegágy mellett dolgozók illetménye a jövőben mindig minimum tíz százalékkal magasabb lesz, mint azoké, akik hasonló munkakörökben a jogszabály szerint garantált illetményt kapják a közszférában Magyarországon” – közölte.

Nemcsak az említett egészségügyi szakdolgozók illetménye emelkedik, hanem más munkakörben dolgozóké is: a középfokú végzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak illetménye sávosan változik: bruttó 111000 és 129900 Ft közötti havi illetmény esetén 10 százalékkal, 130000 és 150000 forint közötti havi illetmény esetén 8 százalékkal kapnak többet akkor, ha munkáltatói döntésen alapuló illetményük nem volt (de a kiegészítés legfeljebb 150000 forintra történik). A legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottak esetében bruttó 150000 forintos havi illetményminimum kerül meghatározásra szintén a munkáltatói döntésen alapuló korábbi illetmény beszámításával.

Dr. Szász Károly kitért arra: az egyetem 2016-os költségvetése a klinikum problémáit igyekszik orvosolni, de ez egyben a kockázata is ennek az évnek. Hozzátette: a tervezett hiány miatt fegyelmezett gazdálkodást és többletbevétel generálását várja el ezen a területen.

A Szenátus ülésén Baumgartnerné Holló Irén pénzügyi igazgató ismertette az egyetem 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. E szerint az intézmény gazdálkodás szempontjából sikeres évet tudhat maga mögött: túlteljesítette az eredeti költségvetésben meghatározott keretszámokat illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat. A beszámolót a Szenátus egyhangúlag megszavazta, illetve korábban a konzisztórium is elfogadta. A kancellár a tavalyi beszámolóval összefüggésben kiemelte: 2015-ben az egyetem likviditási helyzete jelentősen javult, mostanra gyakorlatilag nincs lejárt, kifizetetlen szállítói tartozása, ami óriási eredmény.

Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes mutatta be az egyetem Intézményfejlesztési Tervét (2016-2020). Az intézmény 2024-ig szóló stratégiája szerint – melyet alapul vettek a terv elkészítésekor – a Semmelweis Egyetem Közép-Európa piacvezető szakegyeteme és tudásközpontja, valamint Magyarország vezető egészségügyi ellátó intézménye kíván lenni. A IFT prioritásként jelöli meg a hallgatói létszám növelését, az eredményes kutatási programok ösztönzését, továbbá a K+F források bevonásának jelentős növelését. Kiemelt terület az egyetem klinikai tevékenységének felülvizsgálata és a hatékonyság növelése, az egészségügyi ellátások kiépítése és fejlesztése, a klinikai kutatások volumenének növelése, részvétel az eHealth ökoszisztéma kialakításában, valamint mindezekhez megfelelő színvonalú, méretű, fenntartható infrastruktúra hozzárendelése. A testület egyhangúlag megszavazta az Intézményfejlesztési Tervet, melyet a konzisztórium is elfogadott.

Dr. Szász Károly az Intézményfejlesztési Tervvel kapcsolatban jelezte: a dokumentum 2016-ra is rögzít feladatokat, ami megjelenik a költségvetésben is. Ezek olyan fejlesztési célok, melyek tavaly elindultak és a megvalósítás valamilyen fázisában vannak, ilyenek például az energetikai korszerűsítések – közölte.

A Szenátus elfogadta a 2016. évi Vagyongazdálkodási Tervet, melyből egyebek mellett kiderül, hogy az egyetem eladná vagy elcserélné a jelenleg nem hasznosított vagy üres ingatlanokat. A terv tartalmazza a folyamatban lévő fejlesztéseket, valamint az egyetem gazdasági társaságainak idei gazdálkodási tervét.

Személyi döntéseket is hozott a Szenátus: támogatta Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella az Egészségtudományi Kar tudományos dékánhelyettesi, illetve dr. Németh Zsolt, az Arc-Állcsont –Szájsebészeti és Fogászati Klinika igazgatói posztjára benyújtott pályázatát.

Megszavazta a testület az Hallgatói Önkormányzat új alapszabályát. Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes ezzel összefüggésben elmondta: ezzel egy kétéves folyamat végére került pont. Reméljük, hogy új fejezet kezdődik a Szenátus és a Hallgatói Önkormányzat kapcsolatában – fogalmazott.

A Szenátus módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, melynek értelmében a klinikavezető főnővér, intézetvezető asszisztens elnevezések klinikai vezető ápoló és intézeti vezető asszisztensre változnak. Szervezeti változásokról is döntött a Szenátus: a Gazdasági Főigazgatóság szervezetéből a Vagyongazdálkodási Igazgatóság átkerül a Műszaki Főigazgatóság szervezetébe, és Vagyon- és Létesítmény-gazdálkodási Igazgatóság néven működik tovább. A Gazdasági Főigazgatóság keretében működő Bérosztály pedig személyzetével és feladataival együtt a jövőben az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságon belül fog működni. A Kancellári Kabinet feladatköre pedig bővül a belső kontrollrendszer szervezeti szintű koordinálásával.

Tóth-Szabó Szilvia

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.