Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 15.
247642 Összes oltás
14176 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetem Baráti Kör januári rendezvényének vendége volt dr. Szász Károly, aki a kancellár szemszögéből beszélt a Semmelweis Egyetem jelenlegi helyzetéről, valamint jövőbeli terveiről, és dr. Oláh Dániel, az Alumni Igazgatóság vezetője, aki az alumni program modernizálásáról tartott előadást.

RS43754_KA-20160127-IMG_2913-scrDr. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke bevezetőjében elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy a kancellár elfogadta a Baráti Kör meghívását, és hozzátette, dr. Szél Ágoston rektor, aki szintén jelen volt a rendezvényen, a második félévben lesz az idei rendezvénysorozat vendége.

A kancellár előadásában számos különböző témát érintett, mint megjegyezte, összesen húsz pontba gyűjtötte össze mondanivalóját. Mindenekelőtt arra emlékeztetett, hogy ő kifejezetten a Semmelweis Egyetemre szeretett volna kerülni kancellárként, mivel látta, hogy a sokrétű tevékenység miatt itt a legkomplexebb a feladat, ugyanakkor éppen ezért itt lehet a legnagyobb eredményt elérni.

RS43734_KA-20160127-IMG_2949-scrKitért arra, el tudja fogadni azokat a véleményeket, amelyek szerint alulfinanszírozottak azok a tevékenységek, amelyeket az egyetem végez, de ez nem lehet „ürügy” arra, hogy ne próbáljuk javítani a helyzetünket. Országos problémákat, rendszerszintű kérdéseket ő nem tud megoldani, ez nem is várható tőle, de az adott környezetben is lehet eredményeket elérni, így is „óriási a játéktér” – mutatott rá.

Az egyetem szíve, lelke az oktatás, kutatás és gyógyítás hármasa, ettől egyetem az egyetem – fogalmazott a kancellár, aki szerint éppen ezért korábban – mikor még a két terület közös irányítás alatt működött – az értékteremtési folyamat mögött háttérbe szorultak a működtetéssel kapcsolatos kérdések. A két funkció különválasztásának éppen az az előnye, hogy mindenki azzal tud foglalkozni, amihez a legjobban ért. Ez nem gyengíti, hanem éppen erősíti a rektori vonalat, fejtette ki dr. Szász Károly, hozzátéve, hogy a kancellári vezetés azon dolgozik, hogy a leghatékonyabban lehessen megvalósítani a szakmai vezetés által meghatározott célokat.

RS43729_KA-20160127-IMG_2965-scrA kancellár hangsúlyozta, tevékenysége során mindig az egyetem egészének érdekét, a szakmai célok szolgálatát, a szabályszerű és hatékony működést tartja szem előtt. Mint mondta, bizonyos kérdésekben lehet különböző véleményünk, de egy biztos: az elfogadott döntéseknek jogszerűnek és szabályosnak kell lenniük. Ide kapcsolódik például a közbeszerzések kérdése is: bármilyen nehézkesnek tűnhetnek az eljárások, le kell folytatni azoket a szabályoknak megfelelően – emelte ki.

A kancellár kiemelte annak fontosságát, hogy az egyeztetéseken minden érintett vegyen részt, vagy képviseltesse magát, készüljenek emlékeztetők, jegyzőkönyvek, így elkerülhető, hogy egy-egy ügyet, vitát újra és újra kelljen nyitni.

Hangsúlyozta: egy-egy ügy tárgyalásakor az a szerencsés, ha mindenki felül tud emelkedni a saját egyéni, illetve szervezeti egység szintű érdekein, nem szabad, hogy az egyetem az egyéni érdekek összességéből épüljön fel.

A kancellár szólt az egyensúlyi költségvetés megvalósításának sikeréről, hozzátéve, hogy a klinikum is nyert ezen, több mint 2 milliárd forint többlettámogatást kapott, ami a kezdeti tervekben nem is szerepelt.

RS43751_KA-20160127-IMG_2918-scrA következő időszak tervei között említette, hogy paradigmaváltás szükséges a működtetés terén, meg kell valósítani azt a fegyelmezettséget, amit a költségvetésnél sikerült elérni. A Neptun-rendszerrel kapcsolatban hasonló típusú projektet készül felállítani, mint az irat- és dokumentumkezelés tekintetében, hiszen tenni kell valamit, hogy megbízhatók és átláthatók legyenek a nyilvántartások, pontosak az adatok.

Az irat- és dokumentkezelő rendszer jó úton halad, a rendszer használatával, a szkennelés beindításával már az év második felére lényegesen háttérbe szorulhat a papírdokumentáció – mondta. Fontosnak tartja a folyamat- és kockázatalapú gondolkodásmód erősítését, az ellenőrzési pontok, a kockázatelemzés és a visszacsatolás beépítését. Szó volt a külföldi hallgatók toborzásával kapcsolatos tervekről is, amely tevékenységet a jövőben át kíván venni az egyetem.

RS43722_KA-20160127-IMG_2987-scrDr. Szász Károly hangsúlyozta: közösen képviselik az általa kinevezett vezetőkkel a kancellári struktúrát, éppen ezért arra kér mindenkit, bízzanak a kollégákban, a főigazgatók teljes felhatalmazással, szakszerűen képviselik az ügyeket.

Előadásának végén megköszönte az eddigi támogatást és az együttműködést, mint mondta, örül az elért eredményeknek, érezhetően szemléletváltás történt az egyetemen és optimistán tekint a jövőbeli feladatokra.

Dr. Oláh Dániel, a Semmelweis Alumni igazgatója az alumni program modernizációjáról tartott előadást. Az Alumni Igazgatóság három 2009-ben létrehozott, kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó szervezet, az Alumni Iroda, a Karrierközpont és a Diplomás Pályakövető Rendszer összevonásával jött létre 2015-ben. Dr. Oláh Dániel előadásában beszámolt a szervezetfejlesztés hátteréről és az elkövetkező évekre vonatkozó terveiről.

RS43747_KA-20160127-IMG_2928-scrMint fogalmazott, az Alumni Igazgatóság célja egyrészt, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak az egyetem jelenlegi hallgatóinak, melyek segítséget nyújtanak a karriertervezésben, workshopokkal és tréningekkel segítik a készségfejlesztést. Emellett egy olyan online profilkezelő felület létrehozását tervezik, amely egyfajta virtuális alumni hálózatként összekötő kapocs lenne a Semmelweis Egyetemen végzettek között, ezáltal segítve az álláskeresést, az ösztöndíjak meghirdetését és az egymás közötti kommunikációt. Az eddig is használt Semmelweis Alumni kártyával még több kedvezményt szeretnének elérhetővé tenni, a Semmelweis Alumni telefonflotta pedig a tervek szerint kedvező tarifákkal segítené a közösséghez tartozókat. A bevált rendezvények megtartása mellett a tervek szerint karriernap és állásbörze, végzős bál és bankett, pályaorientációs és készségfejlesztési nap, nyári egyetem is színesíti majd a programot.

Pogrányi Péter, Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.